Спечелете смарт часовници, таблети, смарт гривни, слушалки и още много Huawei награди

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 15 ноември 2021

Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 годишна възраст, с
изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и
всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
Юридически лица нямат право да участват в Играта.

Условия за участие в играта

За да се включи в Играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на
Huaweistore.bg, достъпна на адрес: https://www.huaweistore.bg, да приеме настоящите условия и в рамките на Периода на провеждане да се абонира за получаване на информационния бюлетин  (Newsletter) на  Huaweistore.bg като предостави свой  e-mail адрес.

Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка на определен продукт или
услуга, нито със заплащането на такса.

В тегленето за Награда по т.4.1.2. участват само участници, които отговарят на
условията на Играта и са изпълнили условията за участие.  

Всеки участник участва в томболата за разпределяне на наградите еднократно. Едно
физическо лице (участник) може да спечели само една награда.

Потребители, които са се регистрирали за участие в Играта след изтичането на
Периода на провеждане на Играта, няма да бъдат считани за участници и техните e-mail-и
адреси няма да бъдат включени в тегленето на наградата.
Награди и избор на победител

За периода на Играта са предвидени следните награди:

Всеки абонирал се за получаване на информационния бюлетин  (Newsletter) на
Huaweistore.bg в рамките на Периода на провеждане на Играта участник ще получи непосредствено преди откриването на електронния магазин Huaweistore.bg код за ваучер за
намаление на стойност  10 лв, валиден за еднократна покупка и за всички продукти, предлагани на  Huaweistore.bg с изключение на артикула  Huawei  Nova  9, със срок на валидност на ваучера: от откриването на електронния магазин Huaweistore.bg до 25.11.2021 г. Ваучери за отстъпки за един продукт или от един и същ потребител на електронния магазин Huaweistore.bg не се кумулират.

Освен това, на всеки изпълнил Условията за участие в Играта се предоставя
възможността за спечелване на следните награди:

• Watch GT 3 Pro Titanium 1
• MatePad 11 + клавиатура и стилус 3
• FreeBuds 4 5
• Band 6 7
• Huawei Gift Box 20
• Huawei Backpack 20
• Wireless Charging Table LED lamp 22
• Umbrella 22

Определянето на победителите и разпределението на наградите по т.4.1.2. се извършва
на случаен принцип в присъствието на комисия от трима човека в офиса на Организатора
на 22.11.2021 г. като победителите ще бъдат известени индивидуално, чрез лично
съобщение, изпратенo на e-mail адреса, предоставен по време на процеса по абониране по
т.3.1.  

В отговор на съобщението по т.  4.2., съответният печеливш участник следва да
потвърди желанието си да получи Наградата като се свърже най-късно до 5 (пет) работни
дни с Организатора и представи свои данни, необходими за доставка на спечелената
награда: имена, телефон за връзка и точен адрес за доставка, съответно офис на куриера.

Ако печеливш участник не потвърди Наградата и не се свърже с Организатора
посредством съобщение, в което присъстват необходимите данни за доставка в срока по
т.4.3., той губи правото си за получаване на награда. В този случай Организаторът изтегля
друг победител за спечелената награда по реда на т.4.2-4.3.

Организаторът не носи отговорност при невъзможност за свързване с печелившия поради предоставени грешни данни за контакт или поради други, независещи от Организатора причини.

Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност. 

Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер до печелившия участник на посочения от него по т.4.3. адрес на доставка, съответно офис на "Еконт експрес" ООД, в срок от 30 (тридесет) работни дни след потвърждението на наградата и предоставянето на данни за доставка.

Наградите се получават лично на печелившия участник след удостоверяване на неговата самоличност чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност пред съответния куриерски служител. За награда, с пазарна цена над  100 лева, печелившият участник следва да попълни и Приемо-предавателен протокол за целите, описани в т.4.13 и т.5.3.

Съгласно действащото данъчно законодателство стойността на награди с пазарна
цена над  100 лева представлява облагаем доход. Приемайки своята награда, печелившият
се счита за уведомен, че за Организатора възниква законово задължение да декларира
същата пред Национална агенция по приходите.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара