Спечелете кухненски робот Bosch, мултикукъри Tefal и 50 комплекта Mr. Proper

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 29 септември 2021

В периода от 30.08 до 29.09.2021 г. купи по свой избор един или повече продукти Fairy на обща стойност минимум 6,00 лв., от който и да е хипермаркет Kaufland на територията на страната. Не забравяй да запазиш касовата бележка от направената покупка.

Регистрирай номера на касовия/фискалния бон, издаден в периода на кампанията, със съобщение на телефонен номер 108006. Съобщението до 108002 е напълно безплатно. Номерът на касовата бележка представлява 10-цифрен код, който се намира долу в левия й ъгъл.

При успешна регистрация ще получиш автоматичен отговор, който удостоверява регистрацията в играта. Ако номерът на касовата бележка/фискалния бон е невалиден или вече е регистриран, ще получиш автоматичен SMS отговор, че регистрацията е неуспешна.

Наградите, за които участваш

    50 комплекта от по 2 броя спрейове Mr. Proper
    20 мултикукъра Tefal
    1 кухненси робот Bosch

Награди ще бъдат изтеглени на случаен принцип на седмична база, както следва:

    07.09.2021 - 10 комплекта Mr. Proper, 5 мултикукъра
    13.09.2021 - 10 комплекта Mr. Proper, 5 мултикукъра
    20.09.2021 - 10 комплекта Mr. Proper, 5 мултикукъра
    27.09.2021 - 20 комплекта Mr. Proper, 5 мултикукъра, 1 Food Processor Bosch

Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Кампанията, но като
използва различни номера на касови бележки (от различни покупки на продукти с маркa Fairy) и
по този начин може да увеличи шансовете си за спечелване на награда. Всяка отделна касова
бележка може да участва само веднъж.

За да участва в Кампанията е необходимо участникът:
(а) да закупи наведнъж един или повече продукти с марка Fairy на минимална обща
стойност 6 лв. с ДДС в периода на осъществяване на Кампанията;
(б) да регистрира покупката си с изпращане на SMS на номер 108006 с текст “XXXXXXXXXX“,
където “XXXXXXXXXX” обозначава номера на касовата бележка /фискалния бон от
покупката. SMS съобщението до 108006 е безплатно за участника.

Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят
покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка, с която е участвал в Кампанията, на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригинала на касовата бележка остава при участника. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез SMS, дата на покупката, която трябва да е в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с маркa Fairy.

Ако изпращането на съобщението е успешно, участникът ще получи SMS за потвърждение
за своето участие. В случай че изпращането на съобщението е неуспешно, участникът ще получи
обратно SMS съобщение, че номерът на касовата бележка вече е бил използван или че е изпратен
в неправилен формат, последван от номер на центъра за контакти на Организатора 0898 622 041,
където участниците ще могат да получат информация за Кампанията всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч. освен в празнинични и неработни дни. Точният номер на касовата бележка, който е
изпратен успешно чрез SMS участва, освен ако преди това не е бил използван в Кампанията.

В случай на спечелване на награда участникът трябва да предостави лични данни (име,
фамилия, ЕГН, адрес за получаване на наградата и телефон) с цел получаване на награда.

Един участник с регистрация на една касова бележка/фактура може да получи само една от
наградите посочени в член 6 ал. 1.

Ако участникът не е изтеглен като печеливш в някое от тегленията, участва със същата
касова бележка за всички следващи тегления до края на Кампанията.

Участник, който не спазва настоящите Официални правила или не отговаря на условията на
Кампанията, ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомяване, като губи правото на
спечелената награда, в случай че е имал право на такава. Всякакви действия, с които се цели
вероятността за спечелване на награда от Кампанията да бъде повишена посредством
използването на методи, различни от и/или противоречащи на тези, предвидени в настоящите
Официални правила, са забранени. При установяване на действия, които имат за цел и/или биха
могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите,
Възложителят и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния участник/
съответните участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:
(a) 50 (петдесет) броя комплекти (2 броя) спрейове Mr. Proper, всеки на стойност 10.58 лв. с
ДДС
(б) 20 (двадесет) броя мултикукър Tefal, всеки на стойност 191,57 лв. с ДДС
(в) 1 (един) брой кухненси робот Bosch, всеки на стойност 469,77 лв. с ДДС

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително
количество към описаното по-горе.

Не се допуска замяна на предметните награди с тяхната парична равностойност или друг
предмет.

Тегленето на печелившите се организира от Организатора и ще бъде под контрол на SMS
доставчика: ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, ЕИК 131384920, с адрес на управление: гр. София 1463, Площад България №1, етаж 7, Административна сграда НДК.

Наградите посочени в чл. 6 ал. 1 ще бъдат изтеглени на случаен принцип на седмична база,
чрез специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия в седалище на SMS доставчика посочен в член 7 ал. 1., както следва:
- 07.09.2021 - 10 комплекти Mr. Proper, 5 мултикукъра
- 13.09.2021 - 10 комплекти Mr. Proper, 5 мултикукъра
- 20.09.2021 - 10 комплекти Mr. Proper, 5 мултикукъра
- 27.09.2021 - 20 комплекти Mr. Proper, 5 мултикукъра, 1 Food Processor Bosch

След края на кампанията, на последното теглене, ще бъдат изтеглени и 50+20+5 резервни
участника, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници за
доставка на наградите или някой от спечелилите откаже да получи наградата си

Участие в тегленето на наградите ще имат всички лица, отговарящи на посочените по-горе
условия.

Същия ден след тегленето печелившите ще получат уведомителен (поздравителен) SMS за
спечелване на награда на номера, от който са се регистрирали в Кампанията, като ще бъдат
информирани за потенциалната награда и че трябва да се свържат с контактният център по
телефон за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. От момента на
тегленето те стават потенциални печеливши на наградата и ще трябва да подадат необходимите
данни и касовата бележка в рамките на една седмица след получаване на SMS съобщението, за да могат да бъдат верифицирани като официални победители.

Всеки участник е дължен да проверява редовно телефонните обаждания / SMS съобщения
на мобилния си телефон, както и да бъде на разположение за получаване на информация по
време на Кампанията. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в
рамките на на една седмица от момента на изпращане на съобщението, по някаква причина, за
която Организаторът не е и няма да носи отговорност, той/ тя губи правото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника.

Печелившият ще трябва да представи документ за самоличност, както и снимка от касовата
бележка, изпратена за участие в Кампанията, в която се посочва закупуването на продукти с марка Fairy. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само със законно разрешение от печелившия, заверено от нотариус. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да покаже оригиналната касова бележка на куриера. Оригинала на касовата бележка остава при участника.

Доставката на наградите се организира от Организатора. Наградите ще бъдат доставени в
рамките на 30 дни от тегленето на печелившите по директна поща, до адрес, посочен от участника и за сметка на Организатора.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара