Спечелете Gift Card-ти, обувки, ваучери, футболни топки и аксесоари

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://paradise-center.com/public/files/Winners.pdf

Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

Наградите в Кампанията са:

·       3бр. Gift Card заредени с 100лв. предоставени от Paradise Center
·       10бр. Gift Card заредени с 50лв. предоставени от Paradise Center
·       1бр. Чифт обувки по избор на клиента, на стойност до  200лв от Nike ет.1
·       1бр. Професионална футболна топка FH7362 Unifo Pro (Euro 2020 Official Match Ball) от Sport Vision ет.1
·       1бр. Ваучер на стойност  20 лв. от Intersport ет.-1
·       2бр. Футболни топки  Pro Touch от Intersport ет.-1
·       1бр. Футболни ръкавици Pro Touch и капитанска лента от Intersport ет.-1
·       2бр. Калцуни  Pro Touch и капитанска лента от Intersport ет.-1
·       2бр. Съдийски свирки и съдийски картони от Intersport ет.-1
·       2бр. Футболна топка на стойност до 50 лв. всяка от Puma ет.1
·       1бр. Ваучер на стойност 100лв. от Asics

Наградите  описани в т. 4.1. са предварително определени от Организатора и наемателите в Paradise Center и не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност или за други артикули с подобна характеристика.

В периода 01.07.2021 – 11.07.2021 всеки посетител в сайта www.paradise-center.com или www.paradisequiz.com  ще има възможността да участва в онлайн куиз, като отговори на въпроси, свързани с футбола. Всеки,  отговорил правилно на минимум 7 въпроса (от общо 10) ще бъде автоматично включен да участва в томбола за разпределяне на наградате описани в т.4.1.

При правилен отговор на минимум седем от десет въпроса, след приключване на куиза участникът автоматично ще бъде известен, че е включен в томбола за разпределяне на наградите. На 12.07.2021г. чрез автоматичен софтуер ще бъдат изтеглени победителите. Всеки един от победителите, изтеглен в томболата, ще получи имейл с генериран уникален код и информация за начина на получаване на наградата. Всеки посетител има право на едно участие в онлайн куиза на Paradise Center. Наградите ще бъдат получени в търговските обекти, от които са предоставени след подписване на приемо-предавателен протокол или на бюро Информация (ниво 0). Победителите ще бъдат обявени в сайта и фейсбук страницата на Paradise Center, както и на www.paradisequiz.com

Ако дадено лице не отговаря на условията по точка 3.4., то търговския обект или бюро Информация ще откаже да предостави спечелената награда и съответно това лице няма да има право да участва в Кампанията.

Наградите се получават от/в съответния търговски обект / ако в получения имейл за спечелена награда, не е описан друг начин за получаване/, като търговският обект предоставя наградата упомената в имейла. Наградите следва да се вземат от спечелилите участници в срок до 31.07.2021г.

Всяка награда се предоставя само при предоставяне на получения имейл за спечелване на награда в съответния търговски обект, от който е предоставена наградата. При изтриване или непредоставяне на имейла в търговския обект предоставящ специалната награда, участникът няма да получи своята награда. В случай че даден участник не получи наградата си поради причини, посочени в тази точка, то Организаторът не носи никаква отговорност за не-предоставянето на съответната награда, нито за обезщетяване на изтегления участник, който не е получил наградата си.

За получаване на GiftCard от бюро Информация, печелившият участник е длъжен да представи получения имейл с уникален код и документ за самоличност с цел изготвяне на приемо – предавателен протокол. При изтриване или непредоставяне на имейла с уникален код, участникът няма да получи своята награда.     

Наградите следва да се получат в срок до 31.07.2021г. от печелившите участници в упоменатия в получения имейл търговски обект или бюро Информация в Paradise Center, всеки ден от 10:00 ч. до 22:00 ч.

Правото на печелившия участник да получи наградата е лично, ненаследимо и непрехвърлимо.

Спечелилите участници имат право да получат наградите си срещу подписване на приемо-предавателен протокол.

Участие с различни имейли, но от един IP адрес ще се деактивират и участниците няма да бъдат включени в томболата за разпределяне на наградите.

На основание чл.12 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 и §1, т.62 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността на стойност над 100 (сто) лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. С настоящото, всеки печеливш е уведомен и е запознат със задължението си да впише получената награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ като доход за 2021 г. 

Краен срок - 11 юли 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара