Спечелете 10 скейтборда, 150 тениски и 150 шапки от вафли Споко

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://prestige-promo.bg/samospoko/pobediteli/

В Промоцията участват всички опаковки (промоционални и непромоционални) на следните продукти, а именно:
СПОКО Фъстъци 35g тунквани вафли
СПОКО МАКСИ Фъстъци 49g тунквани вафли
СПОКО Кокос 42g тунквани вафли

Начин на провеждане на промоционалната кампания

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят вафли „СПОКО“ на „Престиж-96“ АД, участващи в Играта, като с регистрацията на неопределен брой фискални бонове (касови бележки), които формират обща стойност на промоционалните артикули равна на или по-голяма от 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки), могат да спечелят една от 150 броя тениски, брандирани с лого „САМО СПОКО“, една от 150 броя шапки, брандирани с лого „САМО СПОКО“ или един от 10 броя сйетборда. Важно условие е фискалните бонове (касовите бележки) за участието в теглене на голямата награда да бъдат регистрирани на един посочен от участника мобилен телефонен номер, който да бъде използван за връзка с него.

За да участват в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес prestige-promo.bg номерата на фискалните бонове (касовите бележки), както и да преминат през описаните там стъпки.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:

    Да въведе номера на фискален бон (касова бележка), който не участва в други игри, провеждани от организатора;
    Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер за връзка с него;
    Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
    Ще запази и покаже фискалните бонове (касовите бележки) на куриера при получаването на наградата;
    След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
    След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, не следва да участва в Промоционалната игра.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за наградите, описани в т. 6.1 от настоящите Правила. В периода от 23.08.2021 г. до 27.08.2021 г. измежду всички регистрирани касови бележки ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще получат по една награда от описаните в т. 6.1., а именно тениска, шапка или скейтборд.

Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 21.06.2021 г. или след 23:59 ч. на 22.08.2021 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

В Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да да прави множество регистрации на касови бележки с цел участие в Играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта се натрупва към предишните регистрирани и съответно се увеличава шанса за спечелване на награда. Броят възможности, с които участникът участва в тегленето за награда се формира като сборът на стойността на закупените промоционални продукти се раздели на коефициент 1,5. Например, ако участникът е регистрирал фискални бонове (касови бележки) на обща стойност от 30 лв., където стойността на промоционалните продукти е 15 лв., то участникът ще участва с 10 възможности в тегленето за награди, т.к. стойността на закупените промоционални продукти е 15 лв. и, когато бъде разделена на коефициента 1,5 се получава числото 10.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много една награда по т. 6.1.

Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.
 
Наградите в Играта са:

а) 150 броя черни тениски, брандирани с лого „Само Споко“;

б) 150 броя черни шапки с козирка, брандирани с лого „Само Споко“;

в) 10 броя скейтборда Aloiki 7.78” с автограф на Ицо Хазарта.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1 ще бъде извършено на случаен принцип чрез теглене измежду всички участници, регистрирали надлежно номер на касови бележки, които формират обща стойност на промоционалните артикули минимум 1,50 (един и петдесет) лева.

Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на име и фамилия и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 7 (седем) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация на една и съща касова бележка; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на една и съща касова бележка; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

Наградите по т. 6.1 от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като представи за проверка в оригинал на куриера фискалните бонове (касовите бележки), които е регистрирал за участие в тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че фискален бон (касова бележка) е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера. 

Краен срок - 22 август 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара