Спечелете часовници Davidoff ESSENTIALS и 600 награди мляно кафе

Краен срок - 7 март 2021

В Играта участват всички серии продукти с марката “Davidoff ”, както следва:

- Davidoff Espresso 57 – мляно кафе 250 г., разтворимо кафе 100 г. и кафе на зърна 500 г.;
- Davidoff Rich Aroma – мляно кафе 250 г. и разтворимо кафе 100 г.;
- Davidoff Fine Aroma – мляно кафе 250 г. и разтворимо кафе 100 г.;
- Davidoff Crema Intense - разтворимо кафе 100 г.

В играта участват всички горепосочени разфасовки/пакети от изброените серии, които се предлагат във верига магазини Кауфланд на територията на Република България, с които Организаторът си партнира за настоящата Игра.

Липсата на рекламен стикер върху участващите продукти не изключва възможността да бъдат закупени в срока на Играта с цел участие съгласно настоящите правила.

Един участник има правото да регистрира до 5 (пет) различни касови бележки на ден по време на Играта. Регистрация на една касова бележка за участие не изключва възможността за участие с други касови бележки. Участието в играта е обвързано с покупка.

Механизмът за всяко участие в играта е както следва:

Стъпка 1: Купете участващи в Играта продукти с марката “Davidoff” на минимална стойност от 10 (десет) лева в периода на играта;

Стъпка 2: Регистрирайте касовата бележка на специално генерираната промо страница на www.davidoff-cafe.bg:

- Въведете общата стойност на закупените “Davidoff” продукти;
- Въведете номера на касовата бележка;
- Въведете име и мобилен номер;

Стъпка 3: Потвърдете (чрез отбелязване на съгласие в чек-бокс), че желаете да участвате и сте съгласни с Общите Условия на Играта, както и че ще съхраните и предадете на куриера регистрираната печеливша касова бележка.

Продуктите с минимална стойност от 10 лева следва да бъдат отразени на една касова бележка. От касовата бележка следва да е видно, че са закупени Davidoff продукти, включени в настоящата Игра. Достатъчно доказателство е изписването на имената на продуктите на касовата бележка. Ако от издадената касова бележка не е ясно видимо закупуването на Davidoff продуктите, участващи в Играта (пример – стоките са описани единствено с кодове), Организаторът ще приеме и касова бележка, върху която търговецът, продал продуктите, обозначи допълнително имената на закупените Davidoff продукти, придружено с подпис и печат на търговеца върху съответната касова бележка.

Една касова бележка, която отговаря на посочените в настоящия абзац условия, дава право на едно участие в Играта и съответно на една възможна печалба от Играта.

Не се разрешава участие с касови бележки, върху които е отразена по-ниска стойност на участващите продукти с марката “Davidoff” от 10 лева. Регистрация и участие с такива касови бележки няма да се вземе предвид при тегленето на печелившите.

Изключение: В Играта могат да участват и лица направили покупка на продукт/продукти с марката “Davidoff” на стойност по-малко от 10 лева, когато закупените продукти са били на промоционална цена и стандартната продажна цена на същите продукти (без отстъпка) е на стойност 10 лева или повече. Стойността на покупката без приложимите намаления следва да бъде видима на касовата бележка за участие в настоящата Игра.

Играта се провежда в партниращите на Организатора физически магазини, част от веригата Кауфланд („Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД), на територията на цялата страна. Участието с продукти Davidoff, закупени от други магазини, които не са част от веригата Кауфланд, е невалидно и няма да се вземе предвид при тегленето на печелившите.

Обявяването на печелившите се осъществява на специално генерираната от Организатора промо страница на www.davidoff-cafe.bg.

Наградите - част от Играта, са общо 610:

•10 мъжки часовници Davidoff ESSENTIALS No.2 - REF. NO. 23037 съгласно Davidoff Ритейлър Каталога за 2020 година
•600 пакета мляно кафе Davidoff Espresso 57, 250 г.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Участниците, спечелили мъжки часовници Davidoff ESSENTIALS No.2 (REF. NO. 23037 съгласно Davidoff Ритейлър Каталога за 2020 година), получават гаранция от официалния представител и собственик на марката часовници (The Zino Davidoff Group) за материални или фабрични дефекти в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца от получаването на наградите. При установен дефект по време на гаранцията, дефектният часовник се заменя с нов от същия вид и серия. За повече информация, моля прочетете т. 11 от настоящите Условия – „Отговорност“.

Тегленето на печелившите Участници ще се извършва от специално разработен за нуждите на Играта софтуер на случаен принцип. Тегленето се осъществява със съдействието на рекламна агенция “МЕДИЯБАСКЕТ ООД”. Тегленето на спечелилите мъжки часовници Davidoff ESSENTIALS No.2 Участници се осъществява и в присъствието на нотариус.

Резултатите от тегленето на печелившите се отразява надлежно в протокол, в който се записват имената на спечелилите Участници в последователността на изтеглянето им.

Тегленето на всички обявени награди ще се проведе на 8-ми март 2021 година, като първо се теглят Участниците, които печелят пакетите кафе, а след това Участниците, които печелят мъжките часовници Davidoff ESSENTIALS No.2.

Всеки печеливш ще бъде уведомен чрез обаждане на мобилния номер, посочен при регистрацията си, и ще бъде обявен на сайта. При обявяване на печелившите, последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта. Целта ни е да осигурим на всички Участници спокойно и сигурно участие в играта. Печелившите Участници ще бъдат оповестени на сайта ни в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от приключването на тегленето.

Касовите бележки, с които се печелят пакетите кафе, следва да бъдат изключени от Играта за спечелване на един от 10 мъжки часовници Davidoff ESSENTIALS No.2. Всички други касови бележки, които са регистрирани, но не са печеливши от тегленията за пакетите кафе, участват в Играта за спечелването на горепосочените часовници.

Молим всички Участници да попълват внимателно информацията в бланката при участие в играта, особено телефонен номер. Участниците разбират и се съгласяват, че без правилно и коректно въведен телефонен номер, Организаторът не може да се свърже със съответния Участник и да изпълни задължението си да предаде съответната награда. Следователно, Организаторът няма да бъде отговорен при никакви обстоятелства за неизпълнение на задълженията си при неправилно изписване на данните при регистрация на касовата бележка или пълната им липса.

Всички Участници следва да запазят регистрираните касови бележки, защото награда може да получи единствено този печеливш Участник, който е запазил касовата бележка, която е изтеглена. Касовата бележка следва да се предостави като доказателство при получаване на наградата – касовата бележка се предава на куриера, който изпълнява доставката на наградата. Загубени или откраднати касови бележки лишават Участника от възможност да получи наградата си при печалба.

При получаване на обаждане за печалбата, печелившите Участници следва да предоставят необходимите данни с цел осъществяване на доставките на спечелените от тях награди.

Срокът за свързване с печелившите е 5-дневен, считано от деня, следващ първото телефонно обаждане. Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия на посочения от него мобилен номер в този срок, се счита, че същият се е отказал от наградата си.

Организаторът събира всички награди, които са неполучени съгласно настоящите Правила, и по своя преценка определя допълнителна дата извън официално обявения срок на Играта, в който организира допълнително ново теглене за съответните неполучени награди, като включи всички неспечелили Участници. Организаторът запазва правото си да обяви на специалната промо страница датата на извънредното теглене и допълнителна информация за него.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 30 работни дни след подаването на адрес за доставка от страна на Участника. В деня на доставка печелившите Участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия Участник на съответния подаден от него адрес, последният ще получи обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият Участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде върната и използвана от Организатора за допълнително теглене съгласно горепосочения абзац. Организаторът не носи отговорност при неполучаване на наградата, когато Участникът е подал грешен или непълен адрес, който адрес може да създаде затруднения за изпълнението на доставката или да направи същата невъзможна или когато Участникът не може да бъде намерен или да бъде осъществен контакт с него чрез предоставения телефонен номер за целта.

Разходите за извършването на доставките от съответната куриерска фирма са за сметка на Организатора. Печелившите не следва да заплащат каквато и да е сума във връзка с доставките на техните награди.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставена печеливша касова бележка за потвърждение на печелившите. По изключение е допустимо приемането на копия на печеливши касови бележки, но единствено при представяне на оригинал за сверяване.

При получаване на наградата си, всеки Участник следва да подпише обратна разписка и Приемо-предавателен протокол, с което да се удостовери факта на получаването. Личните данни, предоставени в съответния Приемо-предавателен протокол за получаване на мъжки часовник като награда се използват за данъчни цели, подробно разгледани в т. 9 от настоящите ОУ – Данъчно облагане.

Наградите – пакети с мляно кафе Davidoff Espresso 57 - 250 г., се считат за предметни печалби с незначителна стойност съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“) и са необлагаеми. Поради стойността си, мъжките часовници са облагаеми награди по смисъла на ЗДДФЛ с окончателен данък от 10%. Декларирането, удържането и внасянето на данъка се осъществява от Организатора в качеството си на платец на дохода.

Организаторът използва събраните посредством подписания Приемо-предавателен протокол лични данни с цел изпълнение на законовите си задължения по ЗДДФЛ.

Организаторът предоставя при поискване, при условията и в срока по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, на всеки от печелившите Участници, служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, както и на размера на платения данък. Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на Печелившия участник по ЗДДФЛ.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара