Спечелете 30 броя страхотни слушалки от майонеза Krassi

Краен срок - 30 ноември 2020

В този конкурс право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай, че печелившият е на възраст до 14 години, не навършени до 30.11.2020 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния настойник на същия. В настоящия конкурс НЕ могат да участват лица, работещи в „Консул” ООД и „ДиЕмАй Дивелопмънт“ ЕООД, както и техни роднини: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

През периода на провеждане на Конкурса желаещите да участват трябва да посочат под формата на коментар под поста с анимираното приложение номера на верния отговор на въпроса „Колко години отбелязва през 2020 година фабрика за майонеза „Краси“. Всеки потребител може да участва неограничен брой пъти с неограничен брой постове. Анимираното приложение ще бъде активно на Фейсбук страницата на майонеза „Краси“ за периода на провеждане на конкурса – от 00:00:00 часа на 23 ноември 2020 г. и приключва в 23:59:59 часа на 30 ноември 2020 г.

Наградите в Конкурса са следните: 30 броя СТРАХОТНИ СЛУШАЛКИ. 

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип от софтуер от всички, които са отговорили правилно на въпроса „Колко години отбелязва през 2020 година фабрика за майонеза „Краси“.

Тегленето на наградите ще се проведе на 03.12.2020 г в 11:00 ч. Обявяването на 30-те победители ще се направи на 03.12.2020 г. до 20:00 ч. Наградите ще се определят на случаен принцип, чрез жребий, посредством компютърен софтуер. От базата данни на участниците, взели участие в играта и отговарящи на условията, описани по-горе, ще бъдат изтеглени 30 /тридесет/ печеливши, които ще получат обявените награди. Наградите са надлежно описани в т. 6.1. от настоящите правила на конкурса.

Изтеглените победители ще бъдат уведомени с лично съобщение и/или с коментар под тяхната публикация на стената на Майонеза „Краси” на адрес https://www.facebook.com/krassi.bg до 04.12.2020 г., 18:00 ч. Те ще имат 7 дни от датата на коментара, до дата 11.12.2020 г. 18:00 ч., за да изпратят на лично съобщение до страницата на Майонеза „Краси” своите данни (две имена, адрес, телефонен номер) за предоставяне на наградата.

От страна на Организатора ще бъдат направени всички усилия за свързване с печелившите, но отговорност за проверяване на наградите носят и самите участници.

Крайният срок за заявяване на претенции за награда е 10 дни след обявяването на победителите или до 14.12.2020 г. 18:00 ч. Организаторът не носи отговорност за непоискани награди и в случай на наличие на такива, те остават при организатора.

Организаторът предоставя спечелената награда на съответния участник (при коректно подадени контакти за обратна връзка и в обявените по-горе срокове за това) чрез свой представител.

Доставката на наградите ще се осъществи в 10-дневен срок от датата за крайно получаване на данните от всички спечелили, а именно от 11.12.2020 г., 9:00 ч. до дата 22.12.2020 г. 18:00 ч.

ЛИНК за участие

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара