Спечелете 20 велосипеда, 800 раници и 200 футболни топки


Краен срок - 31 юли 2020

В Промоцията участват всички разновидности на следните продукти, а именно:

НЕТУНКВАНИ ВАФЛИ

    РОДЕН КРАЙ 120g нетунквани вафли
    РОДЕН КРАЙ 360g нетунквани вафли
    РОДЕН КРАЙ 525g нетунквани вафли
    РОДЕН КРАЙ 540g нетунквани вафли

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

    РОДЕН КРАЙ 160g тунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Златен сезон 135g тунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Златен спомен 135g тунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Детски свят 135g тунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Кафе 135g тунквани бисквити

НЕТУНКВАНИ БИСКВИТИ

    РОДЕН КРАЙ Какаов крем, слепени 115g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Ванилов крем, слепени 115g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Фъстъчен крем, слепени 115g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Какао 170g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Масло 165g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Мляко 165g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ МАКСИ Сметана 230g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ МАКСИ Какао 250g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ МАКСИ Класик 230g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Обикновени 120g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Обкновени 190g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ За торта 250g нетунквани бисквити

СУХИ ПАСТИ

    РОДЕН КРАЙ Мляко 180g сухи пасти
    РОДЕН КРАЙ Какао 180g сухи пасти
    РОДЕН КРАЙ Ягодово сладко 192g сухи пасти

Върху опаковките на участващите в промоцията продукти не е отбелязана изрично възможността да бъде направено участие в Играта.

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят от посочените в т. 4.1 по-горе продукти на „Престиж-96“ АД, участващи в Играта, на минимална стойност от 3 лв. с ДДС (три лева) с ДДС  и могат да спечелят наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

 Участниците закупили продукт с марката „Роден край“ на „Престиж-96“ АД от посочените в т. 4.1 по-горе, могат да участват в томбола за спечелването на 1 от наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

За да участва в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg номерът на касовия бон, както и да преминат през описаните там стъпки.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:

Да въведе номера на касовия бон;
Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;
Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

–        Ще запази и покаже касовият бон на куриера при получаването на наградата;
–        След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
–        След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 05.07.2020 г.

Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на талон с уникален код в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много 1 награда по т. 6.1.

Наградите в Играта са:

а) 20 бр. (двадесет броя) велосипеди Leader 27.5″HE–AL–MTB R43 T21 F ADVENTURE, съгласно посочените спецификации в т. 13 от Правилата;

б) 800 бр. (осемстотин броя) раници Quechua, цвят: искрящо царско синьо, черно, кафе с мляко, сивозелено или тъмнорозово ,вместимост 10л, размери 39см х 30см х 12см;

в) 200 бр. (двеста броя) футболни топки Adidas Футболна Топка Finale Istanbul Club . Размер 5. TPU покритие и машинно зашити панели.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1 ще се проведе на 05.08.2020 г., и ще бъде извършено на случаен принцип чрез томбола измежду всички участници, регистрирали надлежно поне един номер на касов бон.

Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 10 (десет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ талон с уникален код; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ талон с уникален код; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.  Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

Наградите по т. 6.1, от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касов бон със съответен код, който е регистриран за участие в томболата и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че касовият бон с уникален код е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара