Спечелете велосипеди, машини за лед, чаши и кутии с кафе Jacobs


Краен срок - 31 август 2020

Кампанията се организира и ще се проведе в социалната мрежа Instagram и профила на Организатора.

УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

В кампанията участват всички лица, които отговарят на условията на Раздел 4 и които в периода на Кампанията са:
Направили креативна и оригинална снимка на тема „Улови своя летен кафе момент“.
Качили са своята снимка в Инстаграм (като пост) с хаштаг #JacobsIceSummer.
За да е видим хаштагът,  профилът на участника трябва да бъде публичен.

Участниците в Кампанията могат да участват и да качват създадени от тях снимки без ограничения по отношение на техния брой.  (стига те да съответстват на условията в точка 5.3)

Чрез участието си в Кампанията, участниците декларират, че разбират и приемат факта, че могат да качват снимка, която е създадена от тях и не е копирана от други източници. Съдържанието не трябва да е с неприлично и нецензурно съдържание; не трябва да е неморално, да съдържа клеветнически детайли, обидни думи или символи, които пряко или косвено обиждат хора от определена раса, етнос, религия, сексуална ориентация или социо-демографска група; не трябва да съдържат или да реферират към марки и продукти, конкурентни на тези на Организатора. Участващите предложения не трябва да съдържат заплахи към трети физически или юридически лица, нито да накърняват нечие лично пространство, право на личен живот и/или други права на физически или юридически лица и не трябва по никакъв начин да нарушават действащата нормативна уредба. Качените от участниците снимки трябва да отговарят по съдържание на посочената тема и да включват композиция, която е свързана с кафе и лято.

Организаторът си запазва правото да извършва подбор на качените снимки и съответно да не зачита или да дисквалифицира участия в Промоцията и следователно да премахва от страницата и от участие в Промоцията всяко съдържание, за което подозира, че е фалшиво или че не отговаря на разпоредбите на настоящите Официални правила и/или на действащата законова уредба, или такова, което счита за неподходящо/неприлично, без да има задължението да информира участниците. Участниците, чиито снимки не отговарят на изискванията на т.5.5., не могат да участват при определянето на победител за посочените награди.

„Якобс Дау Егбeртс БГ“ ЕООД и упълномощените ѝпредставители ще могат свободно да копират, разкриват, разпространяват, регистрират и да използват по друг начин снимките, предоставени от Участниците, за всякакви комерсиални и некомерсиални цели, без никакви задължения за заплащане към Участника или към трети лица. В случай, че участник не е съгласен да предостави безвъзмездно създадената от него снимка за ползването посочено в предходното изречение, той трябва да заяви изрично това си желание към Организатора. В този случай участникът не трябва да участва в Промоцията и да участва при избора на печеливш участник.

По време на кампанията на случаен принцип ще бъдат изтеглени и раздаденинагради общо:
Малка награда:
90 бр. кутии Кафе Якобс – Jacobs Iced Cappuccino; Jacobs Salty Caramel
90 броя Чаша Jacobs.
3 броя Maшина за лед – Ледогенератор Star-Light MGY-1208GR, 120 W, Резервоар за вода 2.2 л, Капацитет 12 кг/24 ч, Сив
И
Голяма награда:
3 броя Велосипед – Градски велосипед PROBIKE CITY 26",Черен

Победителите в Кампанията за спечелване на малка награда и вида на малката награда за съответния победител се определят на случаен принцип, посредством приложение/софтуер от трима посочени от Организатора инфлуенсъри /Теа Минкова, Искрата, Звезделина/, представител на Организатора и Промоутъра.

Избирането на победителите и разпределението на малката награда се извършва както следва:
На 20-ти юли 2020 г. се определя първата група победители (61 участника), спечелили малка награда, които до тази дата са се включили в Кампанията и чиито снимки отговарят на настоящите общи условия съобразно раздел 5. Наградите, които се разпределят между тези победители, са общо 30 бр. кутии Кафе Якобс – Jacobs Iced Cappuccino илиJacobs Salty Caramel (в зависимост от това кой от двата вида е наличен в момента на изпращане на наградата), 30 броя Чаша Jacobs и 1 брой Maшина за лед – Star-Light MGY-1208GR

На 27-ти юли 2020 г. се определя втората група победители (61 участника), спечелили малка награда, които до тази дата са се включили в Кампанията и чиито снимки отговарят на настоящите общи условия съобразно раздел 5. Наградите, които се разпределят между тези победители, са общо 30 бр. кутии Кафе Якобс – Jacobs Iced Cappuccino или Salty Caramel (в зависимост от това кой от двата вида е наличен в момента на изпращане на наградата), 30 броя Чаша Jacobs и 1 брой Maшина за лед – Star-Light MGY-1208GR

На 3-ти август 2020 г. се определя третата група победители (61 участника), спечелили малка награда, които до тази дата са се включили в Кампанията и чиито снимки отговарят на настоящите общи условия съобразно раздел 5. Наградите, които се разпределят между тези победители, са общо 30 бр. кутии Кафе Якобс – Jacobs Iced Cappuccino или Jacobs Salty Caramel (в зависимост от това кой от двата вида е наличен в момента на изпращане на наградата), 30 броя Чаша Jacobs и 1 брой Maшина за лед – Star-Light MGY-1208GR
Един участник може да бъде обявен за победител и да спечели един брой малка награда еднократно, независимо от броя на качените от него снимки по реда на раздел 5 и вида на спечелената награда.

Победителите в Кампанията за спечелване на голяма награда се изтеглят на случаен принцип, посредством приложение/софтуер от Организатора.

Избирането на победителите и разпределението на голямата награда се извършва както следва:

На 31.08.2020 г., на томболен принцип се определят тримата победители, спечелили голяма награда, които до тази дата са се включили в Кампанията и чиито снимки отговарят на настоящите общи условия съобразно раздел 5. Наградите, които се разпределят между тези победители, са 3 бр. Велосипеди марка PROBIKE CITY 26",Черен

За Победители за спечелване на голямата награда могат да бъдат избрани и участници, които са били избрани за победители и са спечелили малка награда.

Участниците избрани за Победителите съобразно условията на настоящия раздел се обявяват в Инстаграм профила на Организатора – като пост и/или стори. Победителите се обявяват в срок до 3 дни, считано от датите посочени в раздел 7 т.7.1. и 7.2.

В срок до 5 дни от обявяване на Победителите същите трябва да предоставят на следните свои лични данни: три имена, телефон за връзка и адрес за доставка. Информацията се подава на лично съобщение на Instagram профила на Организатора https://www.instagram.com/jacobs_bulgaria/

Ако в срока по т. 7.4. Победител не предостави необходимата информация за получаване на наградата същият губи правото да я получи.

Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелената от тях награда.

На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът е задължен да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организатора.

Наградите се изпращат до адреса, посочен от победителите, чрез куриер. За получаване на наградата Победителят представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя. Наградата на Победителя се изпраща в срок до 14 дни, считано от датата на предоставяне на информацията по т.7.4.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара