Спечелете плажни чанти, плажни кърпи и калъфи за телефон от Nestea


Краен срок - 15 август 2020

Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на два продукта по избор с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L, наричани по-долу „продукти“.

При закупуване на два продукта по избор с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L с една покупка потребителят ще получи на касата на съответния търговски обект при поискване скреч карта, изтриването на която ще ви даде възможност да спечелите водоустойчив калъф за телефон или да опитате късмета си отново. Всеки клиент следва да се информира предварително на касите относно наличността на подаръци преди покупката.

При закупуване на два продукта по избор с търговската марка Nestea в разфасовка 1,5L потребителят може да участва в томбола за спечелване на наградите, упоменати в т.9.1.2 и т.9.1.3

Продуктите Nestea в разфасовка от 1,5L ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), като получаването на скреч картата ще бъде възможно в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект. Регистрирането на касови бонове и участието в играта на nestea.tymbark.bg ще бъде възможно само в периода 06.07.2020г, 00:00ч и 16.08.2020 23:59ч.,

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект участващ в Играта два продукта по избор с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L,да запази касовия бон и ще получи скреч карта с възможност да спечели водоустойчив калъф за телефон или да опита късмета си отново.
2. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на награди и от къде може да получи скреч карта.
3. Участниците могат да участват с неограничен брой скреч карти, стига те да са за отделни покупки на продукти с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L, съгласно условията на Играта.
4 За участие в томболата за спечелване на наградите от т.9.1.2 и т.9.1.3 всеки участник следва да регистрира касов бон с дата от 06.07.2020г, 00:00ч до 16.08.2020 23:59ч., за покупка на два продукта Nestea 1,5L на интернет страницата www.nestea.tymbark.bg. Разпоредбите на т.8.5-8.9 от настоящия раздел; т.9.4 -т.12 от раздел V и раздел VI от настоящите правила по отношение на участието в томболата за спечелването на наградите по т. 9.1.2 и т.9.1.3.

5 С един касов бон може да се участва само веднъж. Той може да се регистрира само веднъж за срока на Играта.

За валидна се счита касова бележка, издаденa в периода – от 06.07.2020 до 16.08.2020г. Касовите бележки с дата, по-ранна или по-късна от този период, не се допускат до участие.

Валидна се счита всяка касова бележка, в която фигурират като закупени два продукта Nestea 1,5L.

Ако в касовата бележка не се чете името на марката Nestea на закупените продукти, за участие ще се допуска касова бележка, в която поради технически ограничения на касовия апарат не съдържа името на марката Nestea, но има снимка на касовата бележка със закупените продукти. Снимката по предходното изречение следва да се прикачи на сайта за регистрация не по-късно от самата регистрация за участие. При съмнение за злоупотреба Организаторът си запазва правото да провери дали по отношение на касовия апарат в съответния обект са налице споменатите технически ограничения.

Наградите ще се изтеглят по периоди както следва:
- За Период 1: теглене на 13.07.2020г за касови бележки регистрирани в седмица 6 – 12.07. 2020г.

- За Период 2: теглене на 20.07.2020г за касови бележки регистрирани в седмица 13 – 19.07. 2020г.

- За Период 3: теглене на 27.07.2020г за касови бележки регистрирани в седмица 20 – 26.07. 2020г.

- За Период 4: теглене на 03.08.2020г за касови бележки регистрирани в седмица 27.07.2020 – 02.08. 2020г.

- За Период 5: теглене на 10.08.2020г за касови бележки регистрирани в седмица 3 – 9.08.2020г.

- За Период 6: теглене на 17.08.2020г за касови бележки регистрирани в седмица 10 – 16.08.2020г.

Награди:

28 000 водоустойчиви калъфи за телефон
90 плажни чанти
90 плажни кърпи

Наградите описани в точка 9.1.1 се печелят на място в търговския обект срещу печеливша скреч карта. Предоставените скреч карти от организатора са общо за всички търговски обекти - 56 000 бр., от които 28 000 бр. са печеливши с текст (Nestea рекламен аксесоар) и 28 000 бр. са непечеливши с текст “Весело лято“.

Наградите от т.9.1.1 са разпределени за спечелване по обектите, в които се провежда Играта.

За спечелване на наградите описани в точка9.1.2 и 9.1.3 е необходимо да се регистрира номера на касовия бон отговарящ на условията на играта. Един участник има право да регистрира максимум 5 касови бележки в рамките на една календарна седмица.

Наградите се теглят на седмична база както следва:

- 15 плажни чанти за всяка от шестте седмици
- 15 плажни кърпи за всяка от шестте седмици

Всеки спечелил потребител награда по т.9.1.2 и т.9.1.3 ще получи електронно съобщение на електронната поща, с която е направил своята регистрация, при записването на съответния спечелил касов бон.

Всеки спечелил потребител следва да попълни адресните си данни и телефонен номер на специално създадената форма за попълване, която ще получи на електронната си поща, подадена при регистрацията на печелившия касов бон. Данните трябва да се попълнят и изпратят не по-късно от 30.08.2020г. Всеки печеливш участник в тази промоция следва да получи наградата си в рамките на 20 работни дни, считано от 30.08.2020г.

Ако в рамките на срока, описан в предходната точка, Организаторът не може да се свърже с печеливш участник на посочената от него електронна поща или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Играта, той губи правото си над наградата.

Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за доставка съгласно т.14 от настоящите правила. на Организатора. Тези срокове подлежат на промени при наличието на форсмажорни обстоятелства.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара