Спечелете сребърна монета 'Малко пиленце'


Краен срок - 12 март 2020

Цял живот ще си останем на мама пиленцата. Напиши ни мило пожелание до майка си в коментар и може да ѝ спечелиш монета пиленце.

На страницата на Tavex Злато&Валута ще бъдат публикуван пост със специално условие. За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни условието, посочено в специално създадените за играта постове или именно:
Да отговори с коментар под поста на зададения въпрос.

Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

Всеки потребител участва еднократно в играта, независимо от броя коментари, които е публикувал към поста от 06.03.2020 г. Един участник може да спечели само една награда.

Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на  България, с изключение на служителите на ”Експлора България” ООД  и “Tavex Злато&Валута”, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата.

Наградата в играта “На мама пиленцето” е една на брой - СРЕБЪРНА МОНЕТА - ГОДИНА НА ПЕТЕЛА, МАЛКО ПИЛЕНЦЕ, ТУВАЛУ, 50 ЦЕНТА, 9999, 2017 Г.

Победителят ще бъдат изтеглен на томболен принцип - посоченият по-горе брой титуляри за всяка седмица и няколко резерви чрез специализиран софтуер. Организаторът ще се свърже с резервите в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. 6 от текущите правила.

Печелившият участник ще бъде обявен с коментар под поста на играта (линк) на 13.03.2020.

Печелившият участник трябва да се свърже с Tavex Злато&Валута на лично съобщение, за да подаде мейл, на който Организаторът да се свърже с него, за да уточни детайла на получаване на подаръка. Данните (имената на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка) се използват за целта на доставката.  Срокът за изпращане на наградите е до 30 работни дни след получаване на данните на всички печеливши, като разноските по изпращането са изцяло за сметка на Организатора.

Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят формата с необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на изпращането на личното съобщение към тях.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара