Спечелете спален комплект, преса за коса, сешоар, епилатор


Краен срок - 13 март 2020

Наградите в настоящата игра са:
1. Спален комплект Елмаз – 1 брой
2. Рамка за снимки 9х10х15 - 2 броя
3. Преса за коса Elite 3 в 1 – 2 броя
4. Сешоар Elite – 2 броя
5. Епилатор Elite – 1 брой
6. Терапия Dermalinfusion – от клиника Jewel Skin - 1 брой
7. Терапия Мезотикс – от клиника Jewl Skin – 1 брой

В настоящата игра нямат право да участват служители на „Инвестор.БГ“ и техни роднини по права линия без ограничения. Играта ще се проведе на страницата www.az-jenata.bg, която е собственост на и се управлява от „Инвестор.БГ“.

В играта може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, по указания в настоящите Общи условия начин и срокове.

Участието в играта НЕ Е обвързано с покупка.

Участниците в играта трябва да отворят всички двойки еднакви карти в мемори играта, да попълнят коректно задължителните полета от регистрационната форма.

Всеки участник, който е изпълнил по-горните условия за участие в играта, се счита за регистриран в играта и участва в жребия за спечелване на награда.
Организаторът няма задължение да изпраща потвърждение за регистрация на участниците.

С регистрацията си за участие в Играта участникът декларира, че има навършени 18 години и че има валидно и неограничено право да извършва всички правни и фактически действия във връзка с участието си в Играта.

Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия, няма да бъдат регистрирани в Играта и жребия за награда. Организаторът няма задължение да изпраща уведомление за незавършена регистрация, поради нарушение на настоящите Общи условия от участника.

Организаторът на играта има право да дисквалифицира участник, в случай че той не отговаря на посочените изисквания в настоящите условия или наруши някое от правилата за участие в същата.

На 16.03.2020г. жури, посочено от Организатора, ще изтегли на случаен принцип 10 (десет) от участниците, всеки от които ще спечели по 1 (една) от обявените награди.

Организаторът на играта ще обяви имената на печелившите на страницата на az-jenata.bg, както и ще очаква печелившите да изпратят в рамките на 5 (пет) работни дни, отговор на имейла, от който са получили уведомлението за спечелването на наградата.

Спечелената награда не може да бъдат заменяна за пари в брой и/или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Получаването на наградата от печеливш участник се извършва или чрез изпращането й на посочен от него адрес на територията на Република България, чрез куриерска фирма „Интерлогистика“ за сметка на „Инвестрор.БГ” АД. Печелившият участник ще трябва да подпише обратна разписка и/или товарителница, с оглед доказване на обстоятелството, че е получил наградата. Възможно е куриерът да поиска документ за удостоверяване самоличността на печелившия. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си и/или да разпише обратната разписка/товарителницата, както и ако същият не потърси наградата, то той губи правото си върху наградата, а същата не се предоставя. Наградата се доставя съгласно работното време на куриерската фирма, определена от Организатора да достави наградата. Организаторът не носи отговорност, ако наградата пристигне в нарушена цялост поради небрежност от страна на куриерската фирма.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен и/или неточен адрес и/или грешно изписани имена.

Обявените в наградите козметични процедури Терапия Dermalinfusion и Терапия Мезотикс се извършват единствено в клиника Jewel Skin, находяща се в гр. София 1007, бул. “Арсеналски” 125, след предварително записан час в клиниката за спечелената процедура.

Организаторът не носи отговорност относно качеството на изпълнение на наградата (процедурата), както и не дължи предоставянето на наградата (процедурата), в случай че Партньорът не изпълни изцяло или частично в срок задължението си по предходното изречение.

Организаторът не носи отговорност, в случай на некачествено изпълнение на процедурата, повреда на апаратурата, причиняване на дискомфорт и/или увреждане на определената зона.

Наградите (процедурите) Терапия Dermalinfusion и Терапия Мезотикс са предоставени на Организатора от партньора „ЕР ЕЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, с адрес на регистрация: гр. София, ул. „Елин Пелин” № 45, ЕИК 200239408, ДДС номер: BG 200239408, представлявано от Радост Иванова-Управител.

Организаторът ще предостави данните на печелившия на партньора „ЕР ЕЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, с оглед изпълнение на спечелената процедура в клиника Jewel Skin.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара