Спечелете електрически велосипед, фотоапарати и 700 бутилки вино


Краен срок - 19 януари 2020

Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра, са вино CYCLE 0,75 л, с промоционален дизайн;

Участващите опаковки са обозначени с промоционален гръбен стикер, и рекламен некхенгер със заглавието на Промоцията “Спечели със Cycle”.

В играта участват единствено продукти с промоционални опаковки (продукти с визия на промоцията “Спечели със Cycle”). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код на гръбния промоционалния стикер.

След крайния срок на промоцията (23:59 часа на 19.01.2020 г.), играта се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.

Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и регистрирането на уникалния код от гръбния промоционaлен стикер

Стъпка 1: Закупете вино CYCLE с промоционален скреч код.

Стъпка 2: Открийте седем символния код под скреч полето на задния етикет на бутилката. Регистрирайте го на www.cycle.bg

Потвърдете, че сте съгласен/а с настоящите правила и попълнете задължителните полета с личните си данни. При регистрацията на „Име и Фамилия“ е допустимо използването САМО на кирилица.

Стъпка 3: С един код участникът може да спечели бутилка вино CYCLE 750 ml. или участие в седмичните тегления за награди Фотоапарат за моментални снимки или Двоен билет за филма “Диви и щастливи” в кино Арена.

За участие в тегленето на голямата награда, участникът трябва да регистрира два непечеливши кода.

За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират на адрес www.cycle.bg, седем символен уникален код от скреч полето на гръбния стикер на промоционалния продукт точно така, както е изписан. Всички букви в кода са латински и е задължително да се изпишат на латиница.

При правилно регистриран промоционален код в web сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация за участие в играта. Регистрацията в сайта изисква въвеждане на уникалния код, име, имейл адрес и реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер.

При успешна регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага, чрез съобщение на екрана на монитора, дали печели бутилка вино CYCLE или участва в седмичните томболи за теглене Фотоапарат за моментални снимки или Двоен билет за филма “Диви и щастливи” в кино Арена. Печелившите промоционални кодове на това основание не участват в тегленето за голямата награда – Електрически велосипед.

При регистрация на два промоционални кода, непечеливши по смисъла на т. 3.2.2 от настоящите условия, участникът бива уведомяван веднага, чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора, дали участва в томболaта за Електрически велосипед.

С един уникален код може да се спечели само една награда. Всеки участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове в периода на играта.

Всеки участник трябва да запази промоционалните бутилки, тъй-като те ще му бъдат изискани в случай на спечелване на награда. Предоставянето им е задължително условие за получаване на наградата.

Изображенията на наградите на промоционалния уебсайт и всички рекламни материали по промоцията са с илюстративен характер.

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

    700 броя - бутилка вино CYCLE 0,75л.
    70 броя - двоен билет за филма “Диви и щастливи” в кино Арена 
    7 броя - фотоапарат за моментални снимки
    1 брой - Велосипед

Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

Моментни награди: 700 броя бутилки вино CYCLE 0,75 л. ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер. Наградите се печелят инстантно, като всеки участник ще бъде уведомен дали печели награда, веднага след регистрацията на код. Промоционален код, спечелил бутилка вино CYCLE 0,75 л., не участва в тегленията на томболите за – Елосипед, фотоапарати и двойни билети за филма “Диви и щастливи”.

Седмични награди:
70 броя - Двоен билет за филма "Диви и щастливи", ще бъдат изтеглени със специално разработен за нуждите на промоцията софтуер на случаен томболен принцип измежду всички участници регистрирали минимум един непечеливш код до 23:59 часа на предходия ден преди тегленето. Тегленията ще се провеждат всеки понеделник (първо теглене 25.11.2019 г. ) в периода на играта, като във всяка томбола ще се изтеглят по 14 печеливши участника. По смисъла на предходното изречение, последното теглене ще се проведе на 23.12.2019 г. Промоционален код, спечелил бутилка вино CYCLE 0,75 л., не участва в тегленията на томболите за двоен билет за филма.

7 броя - Фотоапарат за моментални снимки ще бъдат изтеглени със специално разработен за нуждите на промоцията софтуер на случаен томболен принцип измежду всички участници регистрирали минимум един непечеливш код до 23:59 часа на предходия ден преди тегленето. Тегленията ще се провеждат всеки понеделник (първо теглене 9.12.2019 г. ) в периода на играта, като във всяка томбола ще се изтегля по 1 печеливш участник. Последният печеливш ще бъде изтеглен в първия ден след края на промоцията - 20.01.2020 г. Промоционален код, спечелил бутилка вино CYCLE 0,75 л., не участва в тегленията на томболите за фотоапарат.

Промоционален код спечелил бутилка вино CYCLE 0,75 л., Двоен билет за филма “Диви и щастливи”  или Фотоапарат за моментални снимки не участва в тегленето за награда за голямата награда – Електрически велосипед.

Голяма награда – 1 брой Електрически велосипед. Всички участници в промоцията, които са регистрирали минимум два непечеливши промоционални кода, участват в томболата за голямата награда – Електрически велосипед. Тегленето ще се проведе след края на промоционалната игра в присъствието на нотариус чрез специално разработен софтуер за теглене на случаен принцип измежду всички участници регистрирали минимум два непечеливши кода по смисъла на т.3.3.4 на 21.01.2020 г.. Печелившият участник ще получи SMS с информация за спечелена награда и телефонен номер (без увеличения на телефонната услуга), на които следва да обади в срок до 10 дни от получаване на уведомлението и да предостави адрес за доставка на наградата.

В тегленето ще участват всички участници регистрирали поне 2 непечеливши кода за участие в томболата за Електрически велосипед. С всяка последваща двoйка неспечелили моментна награда кода, участникът увеличава шансовете си за спечелване на голямата награда.

В периода на Промоцията по т. 1.2 след всяко теглене печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чиито последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса на промоцията www.cycle.bg. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени чрез SMS, в който ще им бъде предоставен телефонен номер за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.

Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени безплатно с куриер в срок от 45 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0882618984 (според тарифния план на абоната) в срок от 7 (седем) работни дни от получаване на уведомлението по т. 3.7. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази печелившата промоционална бутилка с промокода. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите се получават лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител срещу връчен и попълнен със съответните реквизити протокол.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера бутилката с промоционален код на закупен промоционален продукт, с който е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че етикетът с кода са повредени, дефектни или промоционалният код не съвпада с регистрирания, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

Всички награди се доставят безплатно на печелившите. Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният оставя бележка на вратата с телефонен номер и адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и срок, в който може да си я потърси там. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), наградите и предметните печалби от игри на случайността, със стойност над 100 (сто) лева, са облагаем доход. "СИС ИНДУСТРИЙС" ООД внася за своя сметка дължимия от печелившия участник данък, във връзка с което печелившият е нужно да предостави своите лични данни.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара