Спечелете 1000 спирали Big & Extreme от Avon


Играта е приключила!

Печеливши от академията VloggingButHow: Полина Николова, Моника Димова, Илияна Гаджалова

Печелившите на 1000 спирали Mark Big&Extreme не са обявени.Провери дали печелиш една от 1000 спирали Big & Extreme

И се включи в академията VloggingButHow на Ели Димитрова

Всеки, който регистрира код, печели достъп до ексклузивната академия VloggingButHow на Ели Димитрова.

Ели има над 30 000 последователи в Instagram и почти 90 000 в YouTube. Известна е като MakeUpButHow и има какво да ти разкаже за грима и влогинга.

На какво ще те научи VloggingButHow?

Ще те научи на всичко, от което имаш нужда, за да стартираш свой собствен канал – как да откриеш нишата си, как да заснемаш, обработваш и публикуваш видеа и още много.

Какво ще спечелиш?

Най-добрите участници в академията ще бъдат обявени като победители лично от Ели и ще имат възможността да работят съвместно с Avon.

Как да участваш в академията?

Поръчай течно червило Mark онлайн или от своя Представител и провери кода от скреч картата, която идва с поръчката ти.

За участие в Играта всеки Участник следва да извърши следното:

Да поръча течно червило Avon Mark от началните страници на Брошурата на AVON валидна за Кампания 11/2018 в периода от 26.07.2018 до 15.08.2018 и да получи скреч карта, която съдържа уникален код. Картата ще бъде доставена до Участника от Представителя заедно с доставката на поръчаните от него продукти.

Всеки Участник, който има скреч карта с уникален код, трябва да регистрира кода на специално разработената от Организатора уеб страница www.vloggingbuthow.bg.

Регистрацията се счита за зъвършена след като участникът въведе и изпрати уникалния код заедно с попълнената от него регистрационната форма с лични данни и приети условия на лотарията, в рамките на регистрационния период: от 26.07.2018 до 26.08.2018. При успешно завършена регистрация на уникален код, според стъпките описани по-горе, участникът разбира на момента дали печели една от предметните награди или само виртуален достъп до влог академията на Ели Димитрова. Всеки Участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове.

Влогинг академията VloggingButHow ще се състои в периода 26.07.2018 – 06.09.2017. В рамките на академията водещият инфлуенсър Ели Димитрова ще създаде и публикува 5 обучителни видеа на страницата на академията – www.vloggingbuthow.bg. В седмицата 13.08 – 19.08.2018 г. Ели Димитрова ще публикува предизвикателство към всички участници в кампанията. Предизвикателството ще има за цел да подкани участниците да изпълнят определена задача, свързана с бюти влогинга, да я заснемат и споделят с Ели Димитрова по описания от нея начин в специално създаденото за целта видео, публикувано на страницата на кампанията VloggingButHow. В седмицата 20.08 – 25.08.2018 г. всички участници ще имат възможност да се подготвят за предизвикателството. След получаването на всички задачи, Ели Димитрова ще избере трима финалисти, които ще бъдат обявени на сайта на академията в седмицата: 27.08 – 02.09.2018 г.

Наградите в Играта са:
1000 материални награди - спирали Mark Big&Extreme
40 000 виртуални награди – достъп до влог академията Vlogging But How.

Регистриран Участник може да спечели толкова материални награди, колкото печелишви кода е регистрирал в играта.

Спечелена награда не може да бъде заменяна за друга награда със същата стойност.

Всички награди са лични и не може да се преотстъпват на трети лица преди тяхното получаване.

Материалните награди се доставят на печелившия Участник по куриер за сметка на Организатора, на посочения от Участника адрес, само на територията на Република България. Печелившият Участник следва да осигури приемане на наградата в деня на доставката й. Доставката ще бъде направена до 20 работни дни от датата, на която е регистрирал своя печеливш код.

Материалните награди се получават лично от печелившите Участници срещу представяне на лична карта или друг документ за самоличност със снимка, издаден от държавен орган и след предоставяне на скреч картата с печелившия код. Победителят трябва да подпише приемо-предавателен протокол, за да потвърди получаването на наградата. Получаване от упълномощени лица не се допуска.

Виртуалните награди се получават с моментален достъп до Vlogging But How академията след регистрация на www.vloggingbuthow.bg.

Краен срок - 26 август 2018


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара