Спечелете 10 почивки за двама от Петрол Клуб Грифон


Играта е приключила!

Печеливши:
Карта с регистрационен номер 9815205001043573
Карта с регистрационен номер 9815212001119885
Карта с регистрационен номер 9815240001232515
Карта с регистрационен номер 9815218001171999
Карта с регистрационен номер 9815201001020709
Карта с регистрационен номер 9815240001221788
Карта с регистрационен номер 9815240001216808
Карта с регистрационен номер 9815230001288553
Карта с регистрационен номер 9815240001097363В кампанията имат право да участват физически лица, които са притежатели на карта Петрол Клуб Грифон, издадена най-късно на 30.06.2018 г., които приемат условията на настоящите общи условия, с изключение на служители на Организатора, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

В играта има право да участва всяко физическо лице, навършило 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещеие и отговаря на условията, посочени в Раздел 4 от настоящите правила. За да се включат в Кампанията за наградите (описани по-долу), участниците трябва да използват своята карта Петрол Клуб Грифон в рамките на съответния седемдневен период на някоя от определените бензиностанции, опериращи под марката "Петрол".

В продължение на 10 (десет) седмици, на Facebook приложението: www.360mag.bg/petrol и във Facebook страницата на Петрол АД, ще бъдат публикувани десет статии с десет различни дестинации. Всяка статия ще бъде публикувана в сряда, от когато започва да тече съответния седемдневен (седмичен) период за участие. Публикуваните статии определят дестинациите, за които се предоставят наградите в кампанията за лоялни клиенти Петрол Клуб Грифон.

"Петрол" АД не изисква, не събира и не съхранява каквито и да било лични данни на участниците в Кампанията. Ще бъдат събирани и обработвани единствено лични данни на победителите.

С участието си в Кампанията, всеки участник се съгласява данните на притежаваната от него карта Петрол Клуб Грифон да бъдат обявявани на Facebook страницата на Петрол АД, в случай, че той е изтеглене като седмичен победител от Кампанията.

За въпроси, свързани с Регламента за Защита на лични данни на физически лица (GDPR), моля да се свържете с Организатора чрез имейл на адрес: data@petrol.bg.

Като награди ще бъдат предоставени 10 (десет) 2-дневни почивки за двама в региона на дестинацията, обявена по време на дигиталната игра "ДЕСТИНАЦИЯ: ВАКАНЦИЯ" във Facebook приложението: www.360mag.bg/petrol за седмицата,  която е участвал съответния печеливш участник.

Вяса от предоставените награди е на стойност над 30,00 лева.

Съгласно чл.13, ал.1, т.21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., предметни печалби от игри на случайността със стойност над 30 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Организатора ще предостави на всеки печеливш участник служебна бележка за платения данък за стойността на получената от него награда.

Всеки участник, спечелил награда, е задължен да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която следва да приложи издадената от Организатора служебна бележка. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

Победителите ще бъдат определяни на седмична база чрез теглене на случаен принцип, извършено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени десет победителя, по един за всяка от десетте седмици от периода на Кампанията. За спечелване на наградите участват всички, използвали карта Петрол Клуб Грифон, издадена преди 01.07.2018 г. през съответния 7-дневен период. Един картов държател на Петрол Клуб Грифон може да участва всяка седмица по веднъж.

Победителят ще бъде теглен всяка среда, преди публикуване на новата дестинация за седмицата в дигиталната игра "ДЕСТИНАЦИЯ: ВАКАНЦИЯ".

Победителят ще бъде обявяван чрез публикуване на регистрационния номер на печелившата карта Петрол Клуб Грифон на Facebook страницата на Петрол АД: www.facebook.com/PetrolAD/.

За определяне начините за получаване на наградата, всеки спечелил е необходимо да се свърже с Организатора чрез имейл на адрес: clubgrifon@petrol.bg или на телефон +359 2 969 0 300.

Ако печеливш участник не се свърже с "Петрол" АД (Организатора) и не се яви или не удостовери самоличността си в срок от 30 (тридесет) дни след обявяването му за печеливш от Организатора, той губи права върху наградата.

Никой участник не може да получи повече от една награда от Кампанията. В случай, че участник, обявен за печеливш в определена седмица, участва и в следващаа, той ще бъде отстранен от участниците, между които ще определят печелившите в следващите седмици.Краен срок - 26 септември 2018

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара