Спечелете мечтано изживяване, плажни кърпи, хамаци и калъфи за телефони от Florina Ice Tea


Краен срок - 19 август 2018

Удоволствието означава различно нещо за всеки от нас. Жаждата за него ни обединява. Florina Ice Tea иска да разбере какво означава удоволствието за теб — а после и да ти го достави. Всяка седмица имаш право да генерираш ново изживяване, за да се включиш в томболата за
седмичните ни награди. 

Участието в Промоцията не е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник трябва да премине през следните стъпки:

    Да влезе на страница  www.florina.bg/icetea
    Да избере и генерира свое мечтано изживяване 
    Да попълни регистрационна форма за участие в играта

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

    1 голяма награда в края на играта – мечтано изживяване
    по 60 седмични награди в първите 3 седмици (20.07 – 13.08.2018 г.)
    
        20 плажни кърпи седмично – общо 60 награди за периода
        20 хамака седмично – общо 60 награди за периода
        20 калъфа за телефон седмично – общо 60 награди за периода

Наградите в играта ще се теглят в определен ред, на случаен принцип, измежду всички участници, избрали, генерирали и споделили своето изживяване.

Всяко от тегленията ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер. Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Печелившите за съответната седмица ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на сайта  www.florina.bg/icetea

В случай че в който и да е интервал на теглене на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени с поздравителен имейл на имейла, който са посочили в регистрационната форма на страницата на Florina Ice Tea www.florina.bg/icetea до 5 работни дни след тегленето.

Имената на печелившите ще бъдат публикувани в отделен пост на Facebook страницата на Florina Ice Tea https://www.facebook.com/Florina-Ice-Tea-2174724092756932/

Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник и участникът не се свърже с Организатора в рамките на 30 работни дни след изпращането на уведомителен имейл, печелившият губи правото си да получи наградата.

Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила, биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда.

Неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Наградите ще бъдат изпратени до печелившите участници в срок до 30 календарни дни след съответното теглене чрез куриер. При получаване на наградата участникът трябва да подпише декларация за получаване, която ще му бъде предоставена от куриера на място.

Наградата ще се предостави след показване на документ за самоличност.

 За получаването на голямата награда – мечтано изживяване, потребителят ще трябва да попълни данъчна декларация във връзка с получаването на награда на стойност над 30 лева.
 За попълването на декларацията ще са необходими данни по лична карта.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара