Спечелете екшън камери, палатки, комплекти за пикник и още награди от Стоперол Хидра


Краен срок - 30 септември 2018

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва да закупи поне една опаковка хранителна добавка Стоперол Хидра с някой от двата вкуса, посочени в Раздел 5, в която има вложен промоционален талон със скреч поле. Ако след изтриване на скреч полето участникът установи, че печели награда, той следва да се обади на телефон +359888552488 или +35928627749 в работни дни между 9:30 и 17:30 ч. и да информира оператора, че е спечелил предметна награда, както и да предостави уникалния код, посочен на печелившия талон, своите имена, адрес и телефон за връзка за предоставяне на наградата.

Печелившият участник трябва да се регистрира по описания начин не по-късно от един месец след изтичане на срока на Играта – до 31.10.2018 г. В противен случай участникът губи право да получи спечелената от него награда.

При желание да участва повече от един път, участникът трябва да направи нова покупка на Стоперол Хидра. Продукти Стоперол Хидра, в които няма вложен промоционален талон със скреч поле, не участват в Играта. В случай че участникът спечели предметна награда и се регистрира в посочения срок, за да получи същата, участникът следва да запази печелившия талон и празната опаковка на Стоперол Хидра и да предаде същите на Организатора чрез съответния куриер, при условията, описани в Раздел 7 по-долу.

Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора – включително, но не само, в случай на действия за промяна на механизма за участие в Играта или увеличаване шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на Правилата на Играта.

В Играта участват само продукти Стоперол Хидра, в които има вложен промоционален талон със скреч поле.

• Стоперол Хидра х 12 сашета с вкус на ягода

• Стоперол Хидра х 12 сашета с вкус на лимон и портокал

Наградите в Играта са следните:

• 3 бр. х Екшън камера

• 7 бр. х двуместна палатка

• 10 бр. х комплект за пикник

• 80 бр. х Опаковка Стоперол Хидра 12 сашета

• 200 бр. х Бутилка с инфюзер

Предметни награди ще бъдат предоставяни само ако са спазени всички приложими условия съгласно настоящите Официални правила. Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившия талон и празната кутия на Стоперол Хидра на куриера. Важи само картонената опаковка на продукта, в която се съдържат общо 12 сашета, а не важат отделните сашета т.е. участникът трябва да е закупил цяла опаковка Стоперол Хидра х 12 сашета, за да участва в Играта.

Спечелилите ще получат наградите си чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес в рамките на Република България, най-късно до 15 (петнадесет) работни дни след предоставяне на необходимите данни за извършване на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Организатора на Играта. В случай, че на посочения от участника адрес при първо и второ посещение не може да бъде открито лице, което да получи пратката, куриерът следва да остави съобщение, в което са упоменати денят и часът на посещението, както и информация за това как участникът може да се свърже с куриера с цел получаването на пратката.

Ако участникът не осъществи връзка с куриера в срок до 3 (три) дни от датата на първото посещение, за да бъде уточнен друг ден за получаване на наградата, или ако наградата не бъде доставена от куриера в срок до 15 (петнадесет) работни дни от изпращането ѝ, по причини, за които Организаторът не отговаря (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай, че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Организатора и спечелилият участник губи правото си да я получи. В този случай, Организаторът не носи отговорност за съхраняването и предоставянето на спечелената награда. На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между куриера и получателя на наградата. Организаторът няма ангажимент да предоставя награда на спечелил участник, предоставил непълни или неверни данни. Получаването на непарични награди на стойност над 30 лв. се счита за доход и подлежи на облагане с данък върху доходите на физическите лица. Печеливши участници, които са получили някоя от следните награди: екшън камера, двуместна палатка или комплект за пикник, следва да декларират получения непаричен доход като подадат годишна данъчна декларация и да платят дължимия данък върху стойността на получената награда. Информация относно стойността на получената парична награда ще бъде предоставена от Организатора на Играта при поискване от страна на печелившия участник.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара