Спечелете телевизори, смартфони, PS4 и ваучери за пазаруване в Lidl


Краен срок - 31 август 2018

Изживей футболна емоция на световно ниво с LIDL GOALGETTAR

В това мобилно приложение можеш да играеш, където пожелаеш, благодарение на иновативната технология с добавена реалност.

Просто свали приложението, тествай своите умения и търси златните топки за екстра точки.

Приготви се да:

    откриваш и улавяш топки
    отбелязваш впечатляващи голове
    събираш точки за страхотни награди

Всеки желаещ да участва в Играта трябва:

1. да посети съответния магазин за онлайн приложения Google play или App Store, от където да свали безплатно приложението Lidl GoalgettAR и да го инсталира на съвместимо мобилно устройство;

2. След стартиране на приложението задължително да избере български език. При избор на друг език, Участникът ще може да използва приложението, но няма да може да участва за награди в настоящата Игра, провеждана на територията на Република България. 

3. да следва стъпките в кратките инструкции, за да започне игра.

При игра Участникът трябва да достигне съответен брой точки, посочен в секция Награди (за различните награди броят на точките варира от 2000 до 6000);

След като е достигнал съответния брой точки за наградата, за която иска да участва, Участникът заявява обмяна на точките и предоставя в съответните полета потребителско име, имейл адрес, както и отбелязва в съответното квадратче, че приема Правилата за участие, достъпни на www.lidl.bg/GoalgettAR и в самото приложение.;

След изпълнение на изискванията по т.7.5. да натисне бутон „Регистрирай се“, за да участва в томбола за съответната награда.

Потребителското име е видимо за останалите участници и се използва само за класирането на отделните Участници. Потребителско име не трябва да съдържа никакви лични данни, които могат недвусмислено да идентифицират Участника. Към това спадат например номера на телефони и мобилни апарати и други адресни данни на Участника. В случай на нарушение Лидл си запазва правото без предизвестие да блокира потребителския акаунт на Участник.

При задаване на потребителско си име (виж т.7.5. по-горе) Участникът има възможност да въведе Потребителско име на друг Участник, който също е регистриран в приложението Lidl GoalgettAR App. При коректно въвеждане на Потребителско име на другия Участник и двамата получават по 500 допълнителни точки бонус. Тази стъпка не е задължително условие за участие в томбола за награда. Един Участник може да въведе потребителските имена на максимум 10 други участника за Периода на провеждане на Играта.

В рамките на Периода на провеждане на Играта срещу посочените натрупани точки могат да бъдат спечелени общо:

(i) 25 ваучера за пазаруване в Лидл - всеки на стойност 100лв. (необходими са 2000 точки за участие в томбола)
(ii) 10 игрови конзоли Sony Play Station 4 500 GB (необходими са 3000 точки за участие в томбола)
(iii) 5 43" (109 СМ) телевизора SAMSUNG UE-43MU6172UXXH, 4K, SMART (необходими са 4000 точки за участие в томбола)
(iv) 3 смартфона SAMSUNG GALAXY S9 64GB G960 DS (необходими са 5000 точки за участие в томбола)
(v) 1 65" (164 СМ) телевизор SAMSUNG UE-65MU6472UXXH, 4K, SMART (необходими са 6000 точки за участие в томбола).

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи Участникът се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни (три) имена и ЕГН. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

Определянето на печелившите Участници ще се извърши на 31.08.2018 г. чрез провеждането на томболи на случаен принцип. Ще бъдат изтеглени общо 44 печеливши Участници. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Потребителските имена на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/GoalgettAR на 03.09.2018 г. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма, като към имейла ще бъде приложен формуляр за предоставяне на лични данни за доставка на наградата – конкретен адрес за доставка, както и лични данни, изискуеми съгласно данъчното законодателство за целите на деклариране на наградата - три имена и ЕГН.

Всеки Участник, спечелил награда, трябва да изпрати имейл с потвърждение на адрес: igra@lidl.bg, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената на печелившия Участник на www.lidl.bg/GoalgettAR, като приложи и попълнения формуляр

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл с потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока, посочен в т. 17, както и не приложи попълнен формуляр с конкретен адрес за доставка, както и лични данни, изискуеми съгласно данъчното законодателство за целите на деклариране на наградата - - три имена и ЕГН, Участникът губи правото да получи наградата си.

Организаторът изпраща наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на имейла по т.17. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара