Спечелете топки, раници, сакове, слушалки и още награди от Coca Cola


Краен срок - 1 юли 2018

Награди от допълнителна игра „Вкарай гол за награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg), участие с регистрация на 1 код от 15.05.2018 до 01.07.2018 (включително) или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо:

1. Футболна топка FIFA World Cup Russiatm - 9 бр.

2. Раница FIFA World Cup Russiatm - 37 бр.

3. Сак FIFA World Cup Russiatm - 119 бр.

4. Слушалки FIFA World Cup Russiatm - 33 бр.

5. Шапка FIFA World Cup Russiatm - 368 бр.

6. Мешка FIFA World Cup Russiatm - 360 бр.

7. Купичка FIFA World Cup Russiatm - 49 бр.

8. USB памет FIFA World Cup Russiatm - 33 бр.

Наградите ще бъдат представяни последователно в комбинация по 4 (четири) наведнъж. При изчерпване на дадена награда, тя ще бъде заменяна с друга от описаните до достигането на бройката от 4 (четири) налични награди.

Наградите по точка 7.1.3 са с пазарна стойност под 30 лв.

Периодът за регистрация на кодове и участие в играта „Вкарай гол за награда“ е от 15.05.2018 до 01.07.2018 или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо. Наградите в играта „Вкарай гол за награда“ се печелят посредством автоматичен електронен жребий на случаен принцип – участник, вкарал гол в играта, печели избраната от нея/него награда веднага.

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Промоцията е 5 седмици с 1 теглене на награди – общо 18 награди. Общата продължителност на периода за регистрация на кодове и участие в играта „Вкарай гол за награда“ е от 15.05.2018 до 01.07.2018 или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо, т.е. максимум 6 седмици и 6 дни с автоматични електронни жребии на случаен принцип за награди – общо 1008 награди. 

Победителите трябва да имат навършени 16 г. Ако печелившият в тегленето за третия награден фонд е между 16 г. и 18 г., то той/ тя трябва да бъде придружен от възрастен над 18 г., който да има нотариално заверена декларация от двамата родители/ настойници на печелившия, удостоверяваща тяхното съгласие той/тя да напусне страната със съответния придружител. Ако печелившият е над 18 г., то той/тя има право да вземе със себе си лице между 16 г. и 18 г., само и единствено ако има нотариално заверена декларация от двамата родители/ настойници на придружаващия, удостоверяваща тяхното съгласие той/ тя да напусне страната със съответния печеливш.

Ако съответният ден, в който трябва да се изтегли награда, е неработен, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.

Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. Общо 18 уникални печеливши за Билет за ¼ Final FIFA World Cup Russia 2018. Наградите в играта „Вкарай гол за награда“ се печелят посредством автоматичен електронен жребий на случаен принцип – участник, вкарал гол в играта, печели избраната от нея/него награда веднага – общо 1008 уникални печеливши за всички представени в Част 7.1.3. награди.

Наградите, спечелени в рамките на играта „Вкарай гол за награда“, ще бъдат доставяни в срок от 45 работни дни от датата на тегленето им и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара