Спечелете Samsung J7 и Bluetooth® compatible speaker от Oreo


Краен срок - 30 юни 2018

Промоцията се състои от две независими части, играта с приложението "Oreo search" и онлайн промоцията “Голямото търсене на Oreo бисквитки“.

За да използвате приложението "Oreo search” и да участвате в състезанието, важат отделните Общи условия за приложението"Oreo search", които можете да видите директно в приложението.

За да участва в онлайн промоция, участникът трябва:
Да закупи Oreo продукт/и с промоционална опаковка и да има достъп до интернет.

Има два начина да участвате в онлайн промоцията “Голямото търсене на Oreo бисквитки“:
a) да посетите уеб сайта www.GreatoreoSearch.com или
б) да изтеглите приложението "Oreo search" от Google Play Store, или от App Store и да натиснете бутона "ВЪВЕДЕТЕ КОД", за да отидете в уеб сайта www.GreatoreoSearch.com.

В този уеб сайт от участниците се иска да:

1. Сканират Oreo бисквитка (или истинска Oreo бисквитка, или визуализация на Oreo бисквитка);
2. Въведат кода от промоционалната опаковка, който може да се намери от външната страна на участващите OREO опаковки;
3. Да въведат имейл адреса си.

След успешното завършване на стъпки 1-3, участниците се включват в тегленетона онлайн промоцията.

За тази промоция могат да се използват само оригинални промоционални кодове на OREO. Всеки опит за фалшифициране, промяна или генериране на кодове ще бъде преследван с пълната сила на закона. Организаторът си запазва правото да извършва подходящи проверки на разписки за покупка и опаковки, или да възложи това на Администраторите. За повече информация вж. 4.4.

Участието в тази промоция е възможно единствено с промоционални OREO опаковки. Организаторът не поема никаква отговорност за закупуване на неучастващи или повредени OREO опаковки с евентуално невалидни кодове от участниците и няма да възстановява суми, или да прави замяна.

Организаторът на промоцията /играта/ и търговците на дребно, които продават промоционалните продукти, не носят отговорност за кодовете, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени при производството и опаковането на продуктите, или при разопаковането им от потребителите, и в такива случаи няма да се извършват възстановяване на средства, или замяна.
Организаторът не носи отговорност, ако промоционални опаковки не се предлагат в определен търговски обект.

Организаторът на промоцията /играта/ не носи отговорност към потребителите, в случай че промоционални опаковки се продават в търговската мрежа след изтичане срока на промоцията.

С регистрацията на предварително определен брой кодове (както е показано по-долу), участниците ще се включат в тегленето за едно (или повече) от двете нива на наградите. Кодовете, необходими за квалифициране за всяко ниво на награди, са следните:

1 код = участие в тегленето на награди от ниво 1 – Bluetooth® compatible speaker - TES156N
10 кода = участие в тегленето на награди от ниво 2 – Samsung Galaxy J7

Наградите от ниво 1 ще се теглят незабавно. Наградите от ниво 2 ще се теглят след края на всяка съответна седмица от промоцията.

Всеки печеливш на награда от ниво 1 ще бъде препратен към онлайн формуляр, за да попълни съответни лични данни (вж. раздел 4.3). Ако печелившите не успеят да попълнят онлайн формуляра поради преждевременно прекъсване на сесията на браузъра им или поради някаква друга причина, организаторът ще изпрати на тези печеливши имейл с линк, за да въведат личните си данни, за да получат наградата. Печелившитее трябва да отговорят на това известие чрез имейл в рамките на 5 (пет) работни дни. Ако печелившият не отговори в посочения период, организаторът си запазва правото да предложи наградата на алтернативен участник, изтеглен при същите условия.

Ако участник спечели награда от ниво 2, той ще бъде уведомен чрез имейл и ще бъде помолен да попълни онлайн формуляр с личните си данни, както е описано в раздел 4.3 по-долу, така че да може да получи наградата си.

Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия, както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!
Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен имейл попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия на участник.
Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата в определения срок!

Ако даден участник спечели Bluetooth® compatible speaker, той ще трябва да предостави на куриера опаковката с печелившия код.
Ако даден участник спечели Samsung J7, той ще трябва да предостави на куриера 10 опаковки с регистрирани до момента на печалбата кодове.
Ако даден печеливш не успее да предостави опаковките, както е описано по-горе в точка 3.4, той ще загуби правото си върху наградата.
При възникване на спор относно валидността на кодовете, което не може да се определи в настоящите Официални правила, ще важи единствено решението на Организатора.

Индивидуалните участници могат да спечелят максимум 1 Bluetooth® compatible speaker (награда от ниво 1); индивидуалните участници могат да спечелят максимум един Samsung Galaxy J7 (награда от ниво 2).

Предвидени награди:

    Bluetooth® compatible speaker: всеки ден от периода на промоцията са предвидени по 25 броя
    Samsung J7: всяка седмица от периода на промоцията е предвиден по 1 бр

Наградите ще бъдат доставени на печелившия в рамките на 60 работни дни след предоставянето на данните за доставка.

Собствено и фамилно име, възраст, улица, номер / апартамент (ако е приложимо), пощенски код, град, регион, телефонен номер, както и данните по 4.5 когато това е приложимо.
От спечелилите телефон Samsung J7 участници ще бъде изискано и ЕГН, което ще бъде необходимо за издаването на служебна бележка за изплатен доход по смисъла на ЗДДФЛ, както и за изготвяне на справка от Организатора за изплатените доходи по смисъла на същия закон.
Организаторът се ангажра заедно с всяка награда на стойност над 30 лв. да осигури на участник, който е спечелил, документ, удостоверяващ стойността на наградата. За целта този участник ще трябва да предостави три имена и ЕГН. Спечелилите награда следва да ползват документа, удостоверяващ стойността й при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара