Спечели бира за цялото лято или 665 000 броя бутилка Ариана


Краен срок - 12 май 2018

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 665 000 броя бутилка Ариана 0,5 л и 1000 бр. големи награди – Ариана за цялото лято.

Всяка голяма наградата включва 16 стека по 6 броя Ариана кен 0,5 л – по един кен Ариана 0,5 л за всеки ден от лятото (три месеца в периода 01.06.2018 – 31.08.2018 г.) с 4 броя Ариана кен 0,5 л за споделяне в допълнение).

Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Възложителя.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

1. да закупи бутилка Ариана 0,5 л с промоционален етикет.
2. да провери символа под капачката.

3. в случай че символът под капачката е „Честито! Печелиш 0.5L бутилка Ариана.“, да отиде на https://ariana.bg/promo, където може да види центровете, в които да получи наградата си срещу предаване на капачката.

4. в случай че символът под капачката е „Честито! Печелиш Ариана за цялото лято!“, да се свърже с нас на нашата потребителска линия 0800 11 330 или на имейл адрес games@ariana.bg.

Капачките, под които има символ „Честито! Печелиш 0.5L бутилка Ариана.“, печелят 1 брой бутилка Ариана 0,5 л.

Капачките, под които има символ „Честито! Печелиш Ариана за цялото лято!“, печелят 16 стека по 6 броя Ариана кен 0,5 л.

Един участник в Промоцията може да спечели повече от една награда.

Един участник в Промоцията може да размени за наградa бутилка Ариана 0,5 л до 5 печеливши капачки на ден в един награден център. В случай че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг, обозначен със стикер, награден център. Списъкът с наградните центрове, обявен на https://ariana.bg/promo, може да бъде променян и допълван в срок до 30.04.2018 г.

За получаване на голямата награда Ариана за цялото лято е нужно да се остави контактна информация на нашата потребителска линия 0800 11 330 или на имейл адрес games@ariana.bg, като се предостави следната информация – име, телефон и настоящ адрес за обратна връзка. Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата Ариана за цялото лято в срок до 31.05.2018 г. Спечелилите Ариана за цялото лято участници се съгласяват да предоставят на Организатора или на негов подизпълнител личните си данни, необходими за изготвянето и предоставянето на служебна бележка по образец №4 по чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и декларират, че ще обявят и платят данък за получената награда, съгласно разпоредбите на закона. Организаторът/ Възложителят на Промоцията не носят отговорност, за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организаторите/ Възложителите на Промоцията.

При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и предостави на Организатора или на негов подизпълнител Декларация за информираност по чл. 35 от ЗДДФЛ. Образецът на Декларацията се предоставя от Организатора или негов подизпълнител, който осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване на Декларацията.

Наградата Ариана за цялото лято следва да бъде предявена от спечелилия я в срок до 12.05.2018 г. по реда на т. 13.4, като Организаторът се задължава да я предостави в срок до 31.05.2018 г.

Бутилките Ариана 0,5 л могат да се вземат от посочените на https://ariana.bg/promo центрове, обозначени с награден стикер в срок до 31.05.2018 г.

Ако спечелилият участник не потърси своята бутилка Ариана 0,5 л в посочения в т. 14 срок, той губи правото да получи наградата си.

При получаване на всяка от наградите, печелившият следва да докажe, че e пълнолетен чрез представяне на документ за самоличност.

В случай че представител на Награден център откаже предаването на награда, въпреки надлежно представена печеливша капачка, спечелилият участник следва да уведоми за това Възложителя и Организатора чрез обаждане на потребителската линия на „Загорка“ АД - тел: 0800 11 330 с цел да му бъде оказано съдействие.

След 12.05.2018 г. промоционални опаковки може да се предлагат на пазара в Р. България до изчерпване на наличните количествата, като Организаторът и Възложителят имат задължение по предоставянето на награди до 31.05.2018 г. по смисъла на т. 13.5. и т. 14.

Спечелете СЕГА

5 Коментари

 1. Наградата Ариана за цялото лято регистрирах на 03.05 и все още не сме я получили! Лятото свърши. Кога ще я изпратите и дали?

  ОтговорИзтриване
 2. Абе то и аз съм регистррал една подобна награда , ама ми отговориха ,че ще е след 31 юли .
  Сигурно са променили мотото , Ариана за цяла зима ще да е !

  ОтговорИзтриване
 3. Спечелихме бира за цяло лято а бира все още няма какво стана явно сте страшни мошеници.

  ОтговорИзтриване
 4. НА КАПАЧКАТА ПИШЕ ПЕЧЕЛИШ КЕН АРИАНА 0,5 Л .ОТИДОХМЕ В ГР.еЛЕНА В МАГАЗИНА "ЦАРИЦА ЙОАНА " М НИ ОТГОВОРИХА , ЧЕ НЕ ЗНАЯТ ТАКОВА НЕЩО.БЯХТЕ ОБЯВИЛИ ,ЧЕ ОТ ТАМ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ НАГРАДАТА.оТКЪДЕ ДА Я ПОЛУЧИМ ТОГАВА.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. При въпроси може да се свържете с Ариана на тяхната потребителска линия 0800 11 330.

   Изтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара