Спечелете страхотна автомобилна камера YI Smart Dash


Краен срок - 29 януари 2018

Спечелете страхотна автомобилна камера YI Smart Dash и шофирайте спокойно!

Как да участвате в играта?
Харесайте страницата на Технополис, напишете като коментар кои предимства на камерата спомагат за по-безопасно шофиране и споделете видеото с приятели!

Победителят ще изтеглим на 30.01.2018!

Участникът се включва в Играта, когато хареса страницата на „Хипермаркети Технополис” във Фейсбук и отговори на зададения въпрос, чрез коментар.

Организаторът ще счита, че всеки участник отговаря на условията на Играта, когато неговият Фейсбук профил отговаря на условията на Играта, освен ако от профила (username) във Фейсбук, или други публично достъпни източници на информация, не е очевидно противното.

Всеки участник може да отговори на въпроса само веднъж и да участва само с един валиден профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани, некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие коментари към Играта впоследствие.

Печелившият ще бъде избран на случаен принцип, чрез томбола между участниците, дали отговор на зададения въпрос, с помощта на специализиран софтуер. Печелившият ще получи 1 бр. награда видеорегистратор YI Smart Dash Camera.

След като бъде изтеглен и публикуван във Фейсбук страница www.facebook.com/technopolisbg, печелившият в играта, в срок от 1 седмица от публикуването на спечелилия, трябва да се свърже с Организатора, чрез изпращане на лично съобщение на Фейсбук страница www.facebook.com/technopolisbg.

Всички участници в Играта безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от тегленето са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.

Печелившият участник ще бъде обявен във Фейсбук страница www.facebook.com/technopolisbg. Печелившият участник трябва да се свърже с Организатора, чрез лично съобщение, на Фейсбук страница www.facebook.com/technopolisbg в срок от 1 седмица от публикуването на името му във Фейсбук страница www.facebook.com/technopolisbg и да посочи телефон за връзка, три имена и населено място, за да получи инструкции, относно получаване на наградата. Всички получени от печелившия участник в тази връзка инструкции, дадени му от страна на Организатора в писмена и/или устна форма, са абсолютно задължителни. Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда, при пълно или частично неизпълнение на която и да е от дадените му инструкции.

За да получи наградата, печелившият участник задължително следва да се легитимира с лична карта и да подпише всички документи, предоставени му от страна на Организатора, във връзка с предаването/получаването на наградата. Печеливш участник, който не е потърсил в срок от три седмици спечелената от него награда, автоматично и безусловно губи правото да я получи.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара