Спечелете 930 награди от Zewa и Лили Дрогерие


Краен срок - 31 януари 2018

Промоцията се провежда във всички търговски обекти на  ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ на територията на Република България.

Промоцията започва на 01 Януари 2018 г. и ще продължи до 31 Януари 2018г. включително или до изчерпване на скреч картите и наградите.

Участващите търговски марки и продукти в промоцията са: носни кърпички и кърпички в кутия с търговска марка Zewa.

Желаещите да участват в Промоцията трябва да закупят носни кърпички и/или кърпички в кутия с марката Zewa за минимум 2.50 /два лв. и петдесет ст./ лева по цени на Лили Дрогерие в рамките на промоционалния период (01.01.2018г. – 31.01.2018 г. включително).

При всяка такава покупка на носни кърпички и/или кърпички в кутия с марката Zewa за минимум 2.50 лв. с ДДС съответният клиент получава веднага на касата в търговския обект, в който прави покупката, скреч карта за участие в промоцията, която скреч карта трябва да изтрие на място в търговския обект и има шанс да спечели една от посочените предметни награди, съгласно предвиденото по-долу в настоящите Правила.

След изтриване на обозначеното за целта поле на скреч картата, ако клиентът открие надпис „Вземи своята награда“ или „Награда – карта Lilly“, което означава, че картата е печеливша и за да може да получи наградата, той трябва да предаде картата на касиера, срещу което ще получи веднага на място от него съответната награда.

След изтриване на обозначеното за целта поле на скреч картата, ако участникът в Промоцията открие надпис „Вземи своята награда“ той печели 1 бр. кърпички в кутия Zewa Deluxe Camomile  3-пластови 60 кърпички/кутия.

След изтриване на обозначеното за целта поле на скреч картата, ако участникът в Промоцията открие надпис „Награда – карта Lilly“ той печели 1 бр. карта-подарък на стойност 10 лв., издадена от Лили Дрогерие и служеща като разплащателно средство във всички търговски обекти на Лили Дрогерие на територията на Република България.

Наградите, които са предвидени да бъдат раздадени от Организатора по време на Промоцията са:

- общо 860 (осемстотин и шестдесет) кутии кърпички в кутия Zewa Deluxe Camomile 3-пластови 60бр./кутия.

- общо 70 (седемдесет) карти-подарък Лили на стойност 10 лв. всяка.

Наградите ще се получават веднага на място от касата на магазина, където е направена покупката и е изтрита печеливша карта, след предаването й на касиера.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара