Спечелете 50 фотоапарата Fujifilm и още 2500 награди от Nivea


Краен срок - 31 декември 2017

Зимата е онзи сезон, който прекарваш заедно с близките си, споделяйки незабравимите моменти заедно, независимо дали прекарваш със семейството, приятелите или партньора в живота. И тъй като знаем колко е важно за теб да покажеш на близките си твоята грижа за тях, сме ти приготвили подаръците на NIVEA и допълнителни награди, които да споделиш с любимите си хора.

Спечели награди, които да споделиш с близките си!
Всеки един закупен подаръчен комплект от NIVEA може да ти донесе награда! Купи подаръчни пакети на NIVEA, регистрирай касовата бележка във формуляра по-долу и спечели 1 от 50 фотоапарата Fujifilm Instax Mini 9 или 1 от 2500 NIVEA Crème със своя любима снимка.

В промоцията участват всички коледни комплекти с марка „NIVEA“, посочени в Приложение №1 към настоящите Официални правила.

Наградите, които биха могли да бъдат спечелени в томболата са следните:
а) 50 ГОЛЕМИ НАГРАДИ - 50 (петдесет) броя фотоапарати Fujifilm Instax Mini 9.
б) 2500 (две хиляди и петстотин) NIVEA Crème 75 ml. с любима снимка – награди предвидени за Участниците, регистрирали се за участие в томболата за 1 от 50 (петдесет) броя фотоапарати Fujifilm Instax Mini 9 и заявили желание да участват в томбола за спечелване на NIVEA Crème 75 ml. с любима снимка.

Всеки сам решава, дали да участва в томбола за награда NIVEA Crème 75 ml. с любима снимка, като това не е задължително условие за участието в томболата за големите награди.

Наградите, показани в рекламните материали на промоционалната кампания, са илюстративни и илюстрациите върху тях могат да се различават от реалните.

При еднократна покупка на 1 брой Коледен Комплект NIVEA/NIVEA MEN, съгласно Приложение №1 към настоящите Официални правила, клиентът има възможност да участва в Промоцията за една от посочените в т. 4.1а награди и една от посочените в т. 4.1б награди. Всеки клиент може да се регистрира на https://www.nivea.bg/koleda като въведе име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, дата на раждане, адрес и качи снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на поне 1 брой коледен комплект NIVEA/NIVEA MEN, както и снимка по избор, в случай че желае да участва в томбола за NIVEA Crème 75 ml. с любима снимка.

За участие в Промоцията се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма описани по-горе, да прикачи снимка на касова бележка/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промоционалната кампания.

Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.
Участник, който НЕ желае да участва в томбола за спечелване на NIVEA Crème 75 ml. с любима снимка, може да направи регистрация само за участие за 1 от 50 (петдесет) броя фотоапарати Fujifilm Instax Mini 9, като отбележи, че НЕ желае да получи NIVEA Crème 75 ml. с любима снимка и съответно не качи такава в регистрационната форма.

Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на коледен комплект/и NIVEA/NIVEA MEN следва да бъде запазен от лицето.

Всеки Участник има право да участва в Промоционалната кампания многократно като за всяка регистрация качи снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща нова покупка на коледен комплект/и NIVEA/NIVEA MEN, различна от вече регистрирана
касова бележка/фактура и при изпълнение на условията на настоящите Официални правила.

Ако с една и съща касова бележка/фактура са закупени повече от 1 брой коледни комплекти NIVEA/NIVEA MEN, клиентът има право да направи само една регистрация и неговото име ще участва в томболата за всяка от посочените награди само веднъж.

Независимо от броя на направените регистрации, всеки участник може да спечели само една награда фотоапарат Fujifilm Instax Mini 9.

Независимо от броя на направените регистрации, всеки участник може да спечели само една награда NIVEA Crème 75 ml. с любима снимка в съответния период, съгласно т.6.13 от настоящите Официални Правила.

Цената на участващите в Промоцията продукти се определя от съответния търговски обект.

Не участват в разпределението на наградите лица, които са:
a) участвали с фискален бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от описаните в Приложение №1 продукти – коледни комплекти с марка NIVEA/NIVEA MEN;
b) участвали в промоцията с фискални бонове/фактури за закупен коледен комплект/и NIVEA/NIVEA MEN, извън периода на промоцията;
c) Направени регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези Официални правила (име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, дата на раждане, адрес и качена снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на поне 1 брой коледен комплект/и NIVEA/NIVEA MEN), както и регистрации, с качени снимки на касова бележка/фактура, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в промоцията.

На 08.01.2018 г. в офиса на „Байерсдорф България“ ЕООД с адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 1, ет.11 ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) печеливши участници, в присъствието на 5 (пет) членна комисия. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.com. Заедно с имената на петдесетте печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на десет резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 50 печеливши, след което се изтеглят имената на 10 резервни печеливши участници.

2500 (две хиляди и петстотин) NIVEA Crème 75 ml. с любима снимка ще бъдат раздадени чрез провеждането на томболи, в следните периоди:
* Период 15.11.2017г. – 30.11.2017г. На 01.12.2017г. – ще бъдат изтеглени имената на 500 участника, направили своята регистрация на nivea.bg\koleda през съответния период, които ще получат NIVEA Crème 75 ml. с любима снимка
* Период 01.12.2017г. – 07.12.2017г. На 08.12.2017г. ще бъдат изтеглени имената на 500 участника, направили своята регистрация на nivea.bg\koleda през съответния период, които ще получат NIVEA Crème 75 ml. с любима снимка
* Период 08.12.2017г. – 14.12.2017г. На 15.12.2017г. ще бъдат изтеглени имената на 500 участника, направили своята регистрация на nivea.bg\koleda през съответния период, които ще получат NIVEA Crème 75 ml. с любима снимка Период 15.12.2017г. – 21.12.2017г. На 22.12.2017г. ще бъдат изтеглени имената на 500 участника, направили своята регистрация на nivea.bg\koleda през съответния период, които ще получат NIVEA Crème 75 ml. с любима снимка
* Период 22.12.2017г. – 31.12.2017г. На 03.01.2017г. ще бъдат изтеглени имената на последните 500 участника, направили своята регистрация на nivea.bg\koleda през съответния период, които ще получат NIVEA Crème 75 ml. с любима снимка

Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.com в присъствието на 5 (пет) членна комисия.

Всички печеливши на голяма награда ще бъдат информирани за спечелването на наградата до 18.00 часа на 31.01.2018 г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер.

Всички печеливши на 1 от 2500 NIVEA Crème 75 ml. с любима снимка ще бъдат информирани за спечелването на наградата в срок от 3 работни дни от обявяване на протокола за съответния период, чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер.

Наградите - 50 (петдесет) броя фотоапарати Fujifilm Instax Mini 9 и 2500 (две хиляди и петстотин) NIVEA Crème 75 ml. с любима снимка се доставят чрез куриер на адреса, посочен от печелившите, в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата.

При получаването на наградата печелившият Участник трябва да представи документ за самоличност и касова бележка/фактура, свидетелстващ за закупен коледен комплект с марка NIVEA/ NIVEA MEN, съгласно Раздел 6, т. 6.2 от настоящите Официални правила. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара