Спечелете коледни мечета, термо зарядни, термоси и още много награди от Coca-Cola


Краен срок - 7 януари 2018

Купи 2 бутилки от 250 ml в комбинация по избор и вземи своята коледна картичка.

Изтрий скреч полето и виж дали печелиш коледен подарък.

Ако печелиш код, регистрирай го на mypromocc.bg и разбери веднага дали печелиш термо зарядно или термос!

Кажи “Благодаря!” на своите близки, като им изпращаш картичка от галерията и участвай в томбола за коледни мечета.

Участващите опаковки са Кока-Кола; Кока-Кола Зиро; Фанта Портокал; Фанта Лимон; Фанта Бъзе; Спрайт; Швепс - Тоник, Мандарина, Битер лимон, Шпритц Джази Джинджър в стъклена бутилка от 250 мл.

С участие в промоцията може да бъде спечелена една от следните награди:
1. напитка „Кока - Кола“ в стъклена бутилка 250 мл
2. Коледна украса: 1 от 3 вида
3. Термос
4. Термо зарядно устройство за телефон

Наградите по точка 6.1, 6.2 и 6.3 са с пазарна стойност под 30 лв.

Термо зарядно устройство за телефон – 200 броя с единична стойност 48.67 лв с ДДС

За всеки две закупени стъклени бутилки наведнъж от участващите опаковки (Кока-Кола; Кока-Кола Зиро; Фанта Портокал; Фанта Лимон; Фанта Бъз; Спрайт; Швепс – Тоник, Мандарина, Битер лимон, Шпритц Джази Джинджър в стъклена бутилка от 250 мл.) в участващите обекти, активирани с промоцията, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване може да спечелите, както следва:

При надпис „Печелиш бутилка Coca-Cola 250ml” – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.1 Приложение № 1, на място в търговския обект.

При надпис „Печелиш коледна украса” – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.2 Приложение № 1, на място в търговския обект.

При наличие на Промо код (комбинация от 9 символа – цифри, букви или и двете), потребителят може да го регистрира на www.mypromocc.bg и да разбере веднага дали печели една от общо 550 награди, описани в т. 6.3., 6.4. и Приложение № 1. При регистриране на промо код, участниците трябва да попълнят име, фамилия, телефон за контакт и да декларират, че са запознати и приемат Официалните правила на Промоцията и имат навършени 14 години. Няма ограничение за броя на регистрираните кодове от един потребител. В случай, че потребителят спечели награда, трябва да допълни в сайта точен адрес, ден и час за доставка. Адресът, който участникът посочва трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.

При най-малко един регистриран промо код, участникът има шанс да спечели Термос или термо зарядно устройство за телефон, описани в т. 6.3, 6.4 и Приложение № 1

Скреч карти с надпис „Печелиш бутилка Coca-Cola 250ml”, няма да могат да бъдат предявявани за награда в други участващи в промоцията обекти, различни от мястото на покупка, както и в по-късен момент от същия обект, където продуктът е закупен

Скреч карти с надпис „Печелиш Коледна украса”, няма да могат да бъдат предявявани за награда в други участващи в промоцията обекти, различни от мястото на покупка, както и в по-късен момент от същия обект, където продуктът е закупен.

Общият брой скреч карти е 410 000 броя, като 120 000 броя от картите са „ Печелиш бутилка Coca-Cola 250ml”, 25 000 броя от картите са „Печелиш Коледна украса”, 265 000 броя “Промо код”.

При спечелване на една от наградите, описани в точки 6.3 и 6.4, имената на печелившите ще бъдат публикувани на сайта www.mypromocc.bg. В случай, че спечелил участник не е посочил точен адрес за доставка на сайта www.mypromocc.bg в рамките на периода 20.11.2017-07.01.2018, Организаторът ще се свърже нея/него по посочения телефонен номер. При невъзможност Организаторът да установи контакт със спечелил участник на
предоставения телефонен номер за контакт до 16:00 часа на юни 2017 г., последният губи правото си на награда, като не се дължат компенсации.

При спечелване на една от наградите, описана в точки 6.4, спечелилият участник ще бъде прозвънен и при успешна връзка с тях, имената им ще бъдат публикувани на www.mypromocc.bg. При невъзможност Организаторът да установи контакт със спечелил участник на предоставения телефонен номер за контакт до 16:00 часа на 19 януари 2018 г., последният губи правото си на награда, като не се дължат компенсации. Организаторът на
промоцията не носи отговорност, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за получаване на наградата или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.

Всеки спечелил ще получи наградата си чрез куриер за сметка на Организатора на посочения от нея/него адрес за доставка в рамките на 2 месец след приключване на Промоцията. При получаване на наградата, спечелилите трябва да предоставят печелившата скреч карта с регистрирания и изтеглен като печеливш код на куриера, доставящ наградата. Ако печелившият не може да получи наградата си тогава, когато тя бъде доставена от
Организатора по причини, за които последният не носи отговорност, печелившият ще разполага с 2 седмици да вземе наградата си от офиса на куриера, считано от момента, в който печелившият е надлежно уведомен. Ако печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара