Спечелете iPhone8, 10 смартфона Prestigio, 300 чадъра и 300 термочаши


Краен срок - 14 януари 2018

Застрахователният Handy Broker отбелязва осем години професионализъм, коректност и работа с най-добрите!

Празнуваме рождения ден на този успех със супер атрактивна Наградна Kампания, в която ти даваме уникалния шанс да спечелиш чисто нов смартфон iPhone 8, а в следващите два месеца и по още 101 награди ежеседмично ще радват изтеглените от томболата късметлии.

Включи се в кампанията до 14.01.2018 година! За целта посети някой от магазините на Handy, попълни специалния Талон за участие с имената и мобилния си телефон, а за да имаш шанс да спечелиш Голямата Награда – iPhone 8, не забравяй задължително да попълниш регистрационния номер на автомобила си! Пусни в кутията своя късметлийски талон и очаквай всяка сряда да видиш името си сред спечелилите специалните седмични награди:

- 10 броя смартфона марка Prestigio, модел Muze G3, цвят : черен;

- 300 броя чадъра с логото на Организатора;

- 300 броя термочаши с логото на Организатора;

- 400 броя селфи стикове;

Регистрация за участие в Наградната Кампания по случай 8-ия Рожден Ден на Застрахователен Handy брокер можеш да направиш и онлайн през фейсбук Handy страницата или чрез Регистрационната Форма на сайта ни на адрес http://handy.bg/bg/insurance_form

Определянето на седмичните наградени се извършва всяка сряда, а късметлията спечелил Голямата Награда – iPhone 8 ще бъде изтеглен на 17.01.2018 година!

Имената на печелившите можеш да намериш на фейсбук страницата ни, както и в сектор „Новини“ на www.handy.bg

Всяко лице, желаещо да участва в Кампанията трябва в Периода на Кампанията да :

а. посети магазин на ХЕНДИ на територията на РБългария, да попълни собствените си име, фамилия и мобилен номер в предоставения му от служителите на Организатора Талон за участие и да пусне попълнения Талон за Участие в поставената за целите на Кампанията в търговския обект на ХЕНДИ специална кутия, или

б. се регистрира или съответно да има валидна регистрация на https://www.facebook.com/ (съгласно правилата на страницата) и да посети фейсбук страницата на ХЕНДИ на адрес : https://www.facebook.com/handy.bgилида посети корпоративната страница на Организатора на адрес www.handy.bg, където да открие банера и/или брандираните полета, рекламиращи Кампанията. При кликване с мишката върху банера и/или брандираните полета, рекламиращи Кампанията, пред Участника се разкрива Регистрационната форма за участие в Кампанията, в която Участникът трябва да попълни собствените си име, фамилия и мобилен номер, да се съгласи с настоящите Общи условия и да потвърди участието си в Кампанията чрез натискане на бутон „Регистрация“. При желание от страна на Участника същият може да попълни в Регистрационната форма и валиден електронен адрес за връзка с него.

Всяка седмица в Периода на Кампанията Организаторът ще раздава по 101 броя от Наградите по т. 8.1.2., както следва :

- 1 бр. смартфон марка Prestigio модел Muze G3, цвят : черен;

- 30 броя чадъра с логото на Организатора;

- 30 броя термочаши с логото на Организатора;

- 40 броя селфи стикове;

В тегленето на Седмичните Награди участват всички Участници, които са попълнили в Талона за Участие/Регистрационната форма данните по т. 7.1. б. а) / б.б) и са се регистрирали за участие в Кампанията до датата на теленето. С цел избягване на съмнение : В тегленето на Седмичните награди участват и Участниците, които са попълнили в Талона за участие/Регистрационната форма и регистрационен номер на личен автомобил до датата на тегленето.

Тегленето на спечелилите Седмична Награда Участници се извършва всяка сряда (считано от 15.11.2017г.) от Периода на Кампанията в централния офис на ХЕНДИ в гр. София в присъствието на назначена със Заповед от Организатора Комисия, съставена от негови служители, която удостоверява резултатите от тегленето. Резервни участници не се определят. Разпределянето на Седмичните награди между спечелилите участници се определя от Организатора на случаен принцип. Организаторът обявява имената на печелившите участници и спечелената от всеки от тях Награда до 18.00 ч. в деня на тегленето на корпоративната си страница на адрес : www.handy.bg и на фейсбук страницата си на адрес: https://www.facebook.com/handy.bg. Датите на тегленето на Седмичните Награди са както следва : 15.11.2017г., 22.11.2017 г., 29.11.2017 г., 06.12.2017 г., 13.12.2017 г., 20.12.2017 г., 28.12.2017 г. (27.12.2017 г. – официален почивен ден), 03.01.2018 г., 10.01.2018 г. и 17.01.2018 г.

На 17.01.2018 г. освен последните Седмични Награди от Кампанията ще бъде изтеглена и Голямата Награда – 1 брой нов мобилен апарат марка/модел IPhone8. В тегленето на Голямата Награда участват всички Участници, които в Периода на Кампанията са попълнили в Талона за участие/Регистрационната форма освен данните по т. 7.1. б.а) / б. б) и регистрационен номер на личен автомобил, и са се регистрирали за участие в Кампанията. С цел избягване на съмнение : В тегленето на Голямата Награда не участват Талони за участие/Регистрационни форми, в които не е попълнен регистрационен номер на личен автомобил на Участник!

Наградите не може да бъдат заменени с паричната им равностойност.

Всеки Участник в Кампанията може да провери дали е спечелил Награда на корпоративния сайт на Организатора на адрес : www.handy.bgи/или на фейсбук страницата му на адрес: https://www.facebook.com/handy.bg след 18.00 ч. на посочените в т. 8.2.3. дати. Всеки печеливш Участник ще бъде известен, че е спечелил Награда чрез кратко текстово съобщение (sms)на посочения от него в Талона за Участие/Регистрационната форма мобилен номер в срок до 24 часа, считано от датата на публикуването на резултатите от съответното теглене на корпоративния сайт и фейсбук страницата на Организатора. Времето и начина на получаване на спечелената Награда се уточняват при осъществяване на последващ контакт от Организатора с печелившия Участник по телефона.

Получаването на Наградите се извършва лично от спечелилия Участник срещу представяне на лична карта. Получаването на Наградите от трето лице е възможно само срещу представянето на изрично нотариално заверено пълномощно от Участника на третото лице.

Получаването на Наградите се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия Участник (или от третото лице - пълномощник – в случаите по предходната точка) и от служител на Хенди.

Всяка от Наградитеможе да бъде получена от спечелилия я участникв срок до 20 (двадесет) дни от датата на получаване на краткото текстово съобщение (sms)от Организатора за спечелването на Награда, в търговския обект на ХЕНДИ, в който спечелилият Награда Участик е пуснал Талона за Участие в Кампанията (за участниците, които са участвали през магазинна мрежа), а за участниците, участвали в Кампанията през интернет пространството – в най-удобния за тях ХЕНДИ магазин на територията на РБългария, което ще бъде уточнено допълнително. Участникът следва да посети конкретен търговски обект на ХЕНДИ за получаване на спечелена Награда след като е получил обаждане от Организатора по телефона за уточняване на деня/мястото на получаване на Наградата.

В случай, че спечелилият Награда Участник желае да получи спечелената Награда на място, различно от търговския обект на ХЕНДИ, в който е пуснал Талона за Участие (за участниците, участвали в Кампанията чрез магазинна мрежа) или различно от търговски обект на ХЕНДИ на територията на РБългария (за участниците, участвали в Кампанията чрез интернет пространството), той е длъжен да уведоми писмено за това Организатора и да поеме разходите за куриерски услуги за своя сметка.

В случай, че спечелил Награда Участник не се е явил в срока по т. 8.2.9. в обекта на ХЕНДИ, в който е пуснал Талона за Участие (за участниците, участвали в Кампанията чрез магазинна мрежа) или в договорен с Организатора търговски обект на ХЕНДИ на територията на РБългария (за участниците, участвали в Кампанията чрез интернет пространството) за получаване на Наградата си, или е отказал да получи Наградата, или не е заявил в същия срок желанието си за получаване на Наградата на посочен от него писмено адрес, или не е бил открит от куриера на посочения от него писмено адрес за получаване на Наградата, той губи правото си да получи Награда, като ново теглене не се организира.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара