Спечелете всяка седмица 5 gift карти по 50 лв. всяка


Краен срок - 3 декември 2017

Снимай любимите си дрехи, обувки, аксесоари и козметика от The Mall и ги качи в Instagram с #MyMallMix!

Всяка седмица, 5-ма от вас ще печелят GIFT карта на стойност 50,00 лв.
Най-смелите ще бъдат възнаградени.

Право на участие в Играта имат всички посетители на The Mall, които отговарят на всички изисквания, посочени по-долу („Участник/Участници“):

1. Посетители на The Mall, дееспособни физически лица, навършили 18-годишна възраст, които притежават самостоятелен „Instagram” профил, направят си снимка при посочените в тази т. IV.3.1 условия и качат тази снимка в профила си в Instagram (Инстаграм) с коментар към снимката с хаштаг (#) mymallmix в Периода на Играта съгласно раздел III по-горе. Снимката по предходното изречение следва да отговаря на следните изисквания: да бъде направена на място в търговски център The Mall, като от снимката да може ясно да се определи, че е заснета в някой от магазините или в общите пространства на The Mall; на снимката Участникът да присъства със създаден от него/нея микс (съчетание) от дрехи и/или модни аксесоари;

Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги, включително на дрехи и/или модни аксесоари, с които Участникът присъства на снимката по т. IV 3.1 по-горе. За валидно участие се счита всяка снимка с хаштаг (#) mymallmix, публикувана в профила на Участника в Instagram в съответствие с настоящите Общи условия. Броят участия в Играта на един Участник не е ограничен. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта.

Всеки от спечелилите Участници дава изричното си съгласие неговите данни според Instagram профила му, както и неговите име и фамилия и снимката, с която е участвал в Играта и е спечелил Награда да бъдат публикувани на интернет страницата на The Mall: http://themall.bg/ и в профила на The Mall в приложението Instagram: https://www.instagram.com/themall_/. Ако на снимката, с която Участник е участвал в Играта и e определен за печеливш присъства и негово дете, се счита, че с участието си в Играта Участникът е дал съгласие по предходното изречение
и по отношение на детето си. Ако на снимката, с която Участник е участвал в Играта и e
определен за печеливш присъства лице, различно от детето на Участника, това лице
следва да предостави писмено съгласие за публикуване на снимката по начините,
посочени в тази т. IV.3.2 и за обработване на личните му данни за целите на Играта преди
получаване на Наградата от Участника.

При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия всеки от Участниците има възможност да спечели гифт карта за пазаруване на нетна стойност 50 лв. Общият брой гифт карти за пазаруване, които ще бъдат раздадени в Играта е 45 (четиридесет и пет), като за всяка
календарна седмица от Периода на Играта ще бъдат определени по пет печеливши Участници, съгласно посоченото в т. VI.1 по-долу, всеки от които печели по една гифт карта.

Наградите се предоставят на спечелилите Участници в съответствие и при изпълнение на условията по т. VI.4 по-долу. Спечелилите Участници нямат право да получат паричната равностойност на Наградата или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул. Използването на гифт картите за пазаруване е обвързано със срок и условия, с
които Участниците ще бъдат запознати при получаването им.

Сумите, предоставени под формата на гифт карти представляват парични награди от игра по чл. 35 от ЗДДФЛ, брутната стойност на които подлежи на облагане съгласно разпоредбите на данъчното законодателство, така, че печелившият Участник да получи 50 лв. нетна сума, като с участието си в Играта всеки Участник декларира, че е запознат с произтичащите от това задължения за него.

За всяка календарна седмица от Периода на Играта се определят по пет печеливши Участници на случаен принцип чрез електронен жребий измежду всички снимки, публикувани от Участниците в Играта в съответствие с настоящите Общи условия, с изключение на снимките, по отношение на които се прилага Раздел VII по-долу.

Всеки от спечелилите Участници ще бъде уведомен с коментар към снимката в Instagram, с която е определен за печеливш в Играта. Спечелилият Участник следва да отговори на съобщението към него в Instagram в срок до 2 работни дни и да предостави име, фамилия, телефон за контакт и и-мейл, както и дата на раждане. Представител на АП Ритейл ще се свърже с всеки от спечелилите Участници по телефон или и-мейл в срок от 3 работни дни от датата на уведомяване на всеки от тях по тази т. VI.3, за да бъде уговорено време за получаване на Наградите. При всички положения, Наградите следва да бъдат получени не по-късно от две седмици, след като Победителите за съответната седмица са изтеглени. За данъчни цели от спечелилите Участници може да бъде допълнително поискано да предоставят три имена, ЕГН и адрес.

Всеки от спечелилите Участници, който е предоставил данните си по т. VI.3 по-горе има право да получи Наградата си срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Наградите се получават на бюро „Инфодеск”, находящо се на партерен етаж в Търговски център The Mall, при следните условия:
1) Участникът да потърси своята Награда в срока по т. VI.3;
2) Участникът да предостави валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на предоставените име, фамилия и дата на раждане, предоставени от спечелилия Участник съгласно т. VI.3 по-горе. В случай че печеливш Участник не може да получи Наградата лично, същата може да бъде взета от упълномощено от него за целта лице, което следва да представи пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа на упълномощителя.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара