Спечелете комплект чашки за шотове, безплатно пътуване до EXIT фестивал и EXIT тениска

Краен срок - 5 юни 2015

На Facebook страницата на Party Travel ще бъде публикуванa снимка с логото на Party Travel. Желаещите да участват в играта, трябва:

1. Да отбележат (Tag) 4 приятели в коментар под снимката с изречението „4+1=EXIT: Аз съм решението и споделям приключението с ...(имената на 4 приятели)“

Пример: 4+1=EXIT: Аз съм решението и споделям приключението с @Ivan Ivanov, @Georgi Georgiev, @Petyr Petrov, @Nikolay Nikolov

На 06.06.2015, три (3) от коментарите събрали най-много харесвания, от всички участвали в играта, които са изпълнили посочените по-горе условия, ще спечели една от трите награди.

Със заявяване на желание за участие в Играта, а именно чрез коментар под снимката от Party Travel и отбелязване на приятелите по посочения по-горе начин, всеки Участник автоматично приема настоящите правила на Играта безусловно. В играта могат да участват само пълнолетни дееспособни лица.

НАГРАДИ

1-ва награда – Сет чаши с логото на Exit Festival и персонално гравирани с имената на печелившите.

2-ра награда – 1 (единичен) автобусен билет за EXIT Festival (София – Нови Сад – София)

3-та награда – тениска с логото на EXIT Festival

Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени на официалната страница на Party Travel във Facebook и на www.partytravel.bg

За да получат наградите си, печелившите участници ще трябва да предоставят три имена, адрес на местоживеене, e-mail адрес и телефон за връзка, като ги изпратят в лично съобщение до Facebook страницата на Party Travel или на имейл
office@partytravel.bg в рамките на 5 (пет) дни след обявяването на победителите в играта.

Представител на Организатора ще се свърже с всеки от печелившите участници на предоставения от тях телефон за контакти или e-mail адрес за уточняване на подробностите по предоставянето и използването на наградата в рамките на 5 (пет) дни след получаване на посочените лични данни (по имейл и/или в лично съобщение във Facebook страницата на Party Travel) на печелившите участници.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Party Travel има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава Участник, когато последният действа в противоречие със законите в Република България, настоящите правила, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез прекратяване на правата за участие в Играта и премахване на материалите със съответно съдържание.
Party Travel запазва правото си да променя настоящите правила, наградите, датите на началото и края на Играта, без да дължи обезщетения, като задължително уведомява посетителите на Facebook страницата на Party Travel за промените.
ОТГОВОРНОСТ
Party Travel не носи отговорност в случай на претенции, включително съдебни искове, свързани с точността на личните данни, предоставени от Участниците на имейл и/или в лично съобщение на страницата на Party Travel във Facebook.
Участието в Играта е свързано с приемане и със задължението за спазване на настоящите Правила от страна на участниците, направено при посочените по-горе условия.
Участието в Играта е безплатно. Освен предварително обявената награда, Party Travel не дължи хонорар или друго заплащане на участниците и победителите в Играта, както и на свързани с тях лица.
При тълкуването на настоящите Правила се прилага законодателството на Република България.
Настоящите правила ще бъдат на разположение на заинтересованите участници на Facebook страницата на Party Travel и на www.partytravel.bg


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара