Изпрати послание и спечели една от 30-те игри на Scrabble

Краен срок - 4 януари 2015

Целта на Играта е популяризиране на марката Scrabble и свързаните с нея търговски марки. Играта е с онлайн регистрация, като условието е да се изпрати послание на приятел във Facebook от една страна или съответно да се разгадае посланието от получателя от друга страна, за да се приеме регистрацията за успешна. Посочените две възможности се касаят за два типа участници, в зависимост от това как са попаднали в играта.  Регистрацията става  с вход чрез Facebook акаунт или, чрез попълване на кратка регистрационна форма.  Това дава право на всеки регистрирал се потребител да участва при тегленето за Наградата. В края на играта трийсет участника, избрани чрез жребий, ще спечелят наградите обявени на сайта (дефинирана по-долу).

В тегленето на наградите има право да участват всички Участници правилно попълнили регистрационната форма за участие в Играта.

Наградите са: 30 броя игра Scrabble

Печелившите Участници ще бъдат избрани чрез жребий на случаен принцип от базата данни, в който ще бъдат включени всички Участници от началото на играта до деня на тегленето.

Наградата ще бъде предоставена на печелившите Участници, при условие, че същите отговарят на условията на настоящите Официални правила и предоставят следната информация:

(i)     име, презиме, фамилия, тел. номер, имейл адрес;

Служител на Организатора се свързва с всеки един от 30-те печеливши Участници при регистрация адрес на електронна поща или чрез телефонно обаждане, за да ги уведоми за Наградата и реда на получаването й.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара