Спечелете комплект зумни гуми Ultra Grip 9 от Goodyear

Краен срок - 7 декември 2014

Отговори вярно на трите въпроса в играта, за да научиш любопитни факти от света на автомобилите. Регистрирай се и участвай за спечелването на 1 комплект зумни гуми Ultra Grip 9 от Goodyear.

Печелившите Участници имат право да получат Награда, която включва:

 -  Един комплект зимни гуми марка Goodyear (размерът на гумите ще съответства на размера на гумите на личния автомобил на печелившия Участник)

Организаторът запазва право да предложи алтернативен комплект гуми от марката Dunlop като награда, ако предявеният размер на гумите на  печелившия Участник не се произвежда с марка Goodyear.

Името на печелившият Участник ще бъде изтеглено на 8-ми декември, 2014 г., посредством жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници и техните имена. Имената на печелившите Участници ще бъдат оповестени на интернет страницата на Sportal.bg.

Наградата ще бъде предоставена на печелившият Участник, при условие, че същият отговаря на условията на настоящите Официални правила и:  предостави следната информация:

(i) име, презиме, фамилия (вкл. и на латиница съгласно документите му за самоличност);

(ii)   дата на раждане;

(ii)   постоянен адрес на територията на Република България.

Служител на Организатора ще се свърже с печелившият Участник чрез посочения, при регистрацията, адрес на електронна поща, за да го уведоми за спечелената Награда и начина на получаването й.

Печелившият Участник ще получи Наградата си в рамките на 30 (трийсет) работни дни от публикуване на името му на интернет страницата на Sportal.bg, освен ако не е уговорено друго между Участник и Организатор.

Участвай в КОНКУРСА

2 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара