Спечелете 12 броя цветни слушалки Philips, модел SHL5505

Краен срок - 17 декември 2014

За нуждите на Играта  в официалната Facebook страницата на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, ще бъде активиран специален таб (приложение), чрез който Играта ще бъде достъпна;

Участието в Играта се реализира чрез:

Регистриране в приложението посредством избор на опцията Facebook Connect, чрез попълване на регистрационна форма за участие в Играта, която се появява след избор на бутон Регистрация от начална страница на приложението. Желаещият да участва в Играта трябва да попълни своите данни: име, фамилия, град, e-mail, телефон за контакт, да приеме настоящите Официални правила, маркирайки „Съгласен съм с Официалните правила“, и да избере бутон „Продължи“. Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на документ за самоличност, в случай, че е спечелил една от наградите. Участник може да участва в Играта, респективно в томболите, само с един Facebook профил.

Чрез Facebook connect се удостоверява името на Facebook профила на регистрирал се за участие в томболата съгласно предходната точка участник, заедно с неговия уникален хиперлинк. Те се записват в базата данни на специализиран софтуер.

За да се включи в Играта като участник, лицето трябва да впише точно трима свои Facebook приятели в една от картините, които ще открие в таба, който ще се визуализира след направената регистрация. Общо картините в таба са 6 (шест) броя и към всяка от тях могат да бъдат вписани точно по трима Facebook приятели. Един Facebook приятел не може да бъде вписан в повече от 1 картина. Във всяка избрана картина трябва да бъдат вписани трима приятели. Участникът може да приключи с избора на една картина и вписани в нея трима приятели, но може да увеличи шанса си за награда, като включи и други картини и приятели към тях.

С вписването на трима приятели в картина по предходната точка до вписаните Facebook приятели на участника се генерира покана да отгатнат в коя картина са вписани.

След успешна регистрация и изпратени покани до избраните от него минимум трима Facebook приятели, вписани в една картина, участникът ще получи съобщение на посочения от него в регистрационната форма e-mail адрес, с което се потвърждава успешната му регистрация в Играта.

След вписване по т.5.2.2. по-горе, по желание на участника на стената му излиза следното съобщение: “ ХХХХ вписа ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ в картина от своя ден и играе за страхотна награда.”. Поканените от участника лица получават като нотификация (покана) следното съобщение “ХХХХ ви изпрати покана.“ За да продължат, Facebook приятелите на участника трябва да приемат приложението (да дадaт достъп до публичния си профил на приложението) на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД (http://www.facebook.com/RBB.bg) .”.

След като приеме да използва приложението, Facebook потребителят, до когото е изпратена покана вижда екран, в който се съдържа следният текст: „Твой приятел те вписа в картина от своя ден! Познай картината, която смяташ, че е избрал за теб. Участвай и ти като се регистрираш и можеш да спечелиш страхотна награда!“. След това потребителят получава съобщение, с което разрешава приложението. Визуализира се екран, който дава информация кои и колко от неговите Facebook приятели са му изпратили покана за участие в Играта и трябва да приеме Официалните правила на Играта.

На следваща стъпка, Facebook приятелите на участника, които искат да се включат в Играта, ще видят страница с посочени 6 (шест) броя картини. Те трябва да отгатнат в коя картина са били вписани от участника, който им е изпратил поканата, чрез избор на една от предложените 6 (шест) картини. При налично съвпадение на избраната картина, името и профилната снимка на приелия поканата приятел ще бъдат визуализирани в таб Галерия в профила на участника.

Всяко едно съвпадение на картина от канещ и поканен, дава право на участника, който е изпратил поканата, да участва в томболите за теглене на награди според правилата описани в Част 7 от настоящите Официални правила. При всяко съвпадение участникът, който е изпратил поканата получава съобщение на посочения от него в регистрационната форма за играта e-mail адрес, че участва в томболи за теглене на наградите на Играта.

Всяко следващо съвпадение е следващо участие (ентри) в тегленията за наградите на Играта.

За всяко регистрирано съвпадение ще бъде генериран уникален идентификационен номер. Уникалните номера се генерират на база хронологичния ред на съвпаденията на отделните участници. Съответствието между номер от базата данни, изтеглен в томболата, проведена при условията на Част 7 от настоящите Официални правила и Facebook профила на участник, записан в базата данни се удостоверява от нотариус, който присъства по време на теглене на наградите, посредством функционалностите на специализиран софтуер.

Наградите в Играта са 12 броя цветни слушалки Philips, модел SHL5505 Стерео слушалки CitiScape Foldie с микрофон.

Чрез провеждане на 4 (четири) томболи, общо в Играта ще бъдат раздадени 12 (дванадесет) броя награди, описани по-горе. Във всяка една томбола ще се определят трима различни печеливши участника и три резерви. Томболите ще се провеждат ежеседмично съгласно следната схема:

Първа томбола - 27.11.2014 г.;
Втора томбола - 04.12.2014 г. ;
Трета томбола - 11.12.2014 г.;
Четвърта томбола - 18.12.2014 г.

Един участник с Facebook профила си и уникалния си хиперлинк към него може да спечели само една награда, независимо с колко уникални идентификационни номера участва.

Печелившите участници (име, фамилия, град-съгласно регистрационна форма) ще бъдат обявявани в таб „Победители“ в приложението за Играта, до една седмица след датата на съответното теглене на награда.

В двудневен срок, считано от датата на съответното теглене на награда в Играта, Организаторът ще се свърже с печелившите участници по e-mail и на телефонните номера за контакт, които те са посочили в регистрационната си форма за участие в Играта.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара