Включи се в „БГ изследовател“ и спечели страхотни награди

Краен срок - 26 януари 2015

Във връзка със 125-годишнината на Национален природонаучен музей и нашата подкрепа към съхраняването на научни колекции от живата и неживата природа на България ви предизвикваме да проверите своите знания и да научите повече за характерните животински видове, срещани в нашата природа.

Участвайте и всяка седмица можете да спечелите страхотни награди, а в края един от вас ще спечели специалната награда, предоставена от Национален природонаучен музей.

Всяка седмица при участие в Играта могат да бъдат спечелени 3 награди – брандирани раници за пътуване.

В края на играта ще бъде изтеглена голямата награда – единственото за България издание „Бозайниците важни за опазване в България“, подписана лично от авторите, предоставена от Национален природонаучен музей.

В края на всяка седмица от Играта, чрез жребий сред участниците дали правилен отговор на въпросите ще се обявяват спечелилите малките награди. Ако в дадена седмица няма участници, които да са дали правилен отговор, то тегленето на наградата ще се извърши в следващата седмица.

В края на Играта чрез жребий от всички участници по време на играта, отговорили правилно на въпросите, ще бъде изтеглена голямата награда.

Всеки, който желае да участва в Играта на Обединена Българска Банка, трябва да попълни следната информация: име и фамилия, телефон за връзка.

Всеки участник има право да играе с 2 животни на ден, като ще му бъдат зададени 5 въпроса относно спецификите и характеристиките на дадено животно, избрано от него. Участникът ще има 30 секунди, за да даде отговор на всеки от въпросите. Всеки участник, който даде правилен отговор на въпросите за даденото животно, участва в томбола за теглене на Наградите.

Всеки участник има право на 2 участия в Играта на ден, като избраните от него животни за деня не могат да бъдат еднакви.

Победителите в Играта ще бъдат обявени в края на всяка седмица, както следва:
· на 01.12.2014 г. за регистриралите се участници в периода от 18:00 часа на 25.11.2014 г. до 00:00 часа на 01.12.2014 г.;
· на 08.12.2014 г. за регистриралите се участници в периода от 00:00 часа на 01.12.2014 г. до 00:00 часа на 08.12.2014 г.;
· на 15.12.2014 г. за регистриралите се участници в периода от 00:00 часа на 08.12.2014 г. до 00:00 часа на 15.12.2014 г.;
· на 22.12.2014 г. за регистриралите се участници в периода от 00.00 часа на 15.12.2014 г. до 00:00 часа на 22.12.2014 г.
· на 29.12.2014 г. за регистриралите се участници в периода от 00.00 часа на 22.12.2014 г. до 00:00 часа на 29.12.2014 г.
· на 05.01.2015 г. за регистриралите се участници в периода от 18:00 часа на 29.12.2014 г. до 00:00 часа на 05.01.2015 г.;
· на 12.01.2015 г. за регистриралите се участници в периода от 00:00 часа на 05.01.2015 г. до 00:00 часа на 12.01.2015 г.;
· на 19.01.2015 г. за регистриралите се участници в периода от 00:00 часа на 12.01.2015 г. до 00:00 часа на 19.01.2015 г.;
· на 26.01.2015 г. за регистриралите се участници в периода от 00.00 часа на 19.01.2015 г. до 00:00 часа на 26.01.2015 г.

Всеки участник може да спечели малка награда само веднъж в рамките на периода на Играта.

6.5. Всеки участник дал верни отговори на въпросите в периода на играта може да участва за голямата награда, посочена в т. 4.2.

В срок до 5 (пет) работни дни от обявяването на печелившите, всеки един печеливш трябва да изпрати потвърждение за получаване на Наградата под формата на лично съобщение на Facebook страницата www.facebook.com/UnitedBulgarianBank, съдържащо трите му имена/три имена на лицето, което ще получи Наградата, град, адрес, пощенски код и телефон за връзка.

При получаване на Наградата участникът следва да представи документ за самоличност.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара