Отговори и спечели новият уникален iPhone 6!

Краен срок - 29 януари 2015

Организаторът осигурява 1 брой ГОЛЯМА НАГРАДА - Смартфон iPhone 6.

Участието се извършва посредством следния механизъм:

На специално разработено приложение в страницата на Организатора във  Facebook ще фигурират 3 въпроса.

За да участва в Играта, участникът следва да извърши кумулативно  следните действия:

1. да отговори на 3-те въпроса;

2. да попълни и изпрати към Организатора регистрационната форма име,  фамилия (отговарящи на вписаното в личната му карта), актуални телефон и e-mail  адрес,

Участникът, който изпълни кумулативно условията написани по-горе ще участва в Играта на томболен принцип за спечелването на  ГОЛЯМАТА НАГРАДА.

На регистриралите се участници в Периода на Играта, Организаторът  предоставя и възможност за увеличаване шанса за спечелване на ГОЛЯМАТА НАГРАДА  – всеки участник, който е изпълнил кумулативно условията на играта и след това покани в играта минимум 5 свои приятели чрез своя фейсбук  профил и специално разработената в играта опция за това (където под ‘приятел” и  „покани” ще се имат предвид специфичните понятия, които се използват и  действия, с които се означават тези дума в мрежата Facebook) за участие в  Играта. Всеки изпратил 5 покани ще има право на две самостоятелни участия в  Играта като присъства 2 пъти при изтеглянето.

Всеки участник има право да се регистрира веднъж в Играта и да участва  веднъж за изтеглянето на ГОЛЯМАТА НАГРАДА, освен доколкото са изпълнени и  допълнителните условия по т. VI.4.4., в който случай съответният Участник ще  участва и присъства 2 пъти за целите на изтеглянето.

Победителят, спечелил ГОЛЯМАТА НАГРАДА, ще бъде обявен на 30.01.2015г. в  приложението на играта на страницата на Организатора във Facebook.

Победителят се определят по томболен принцип, чрез изтегляне на  ГОЛЯМАТА НАГРАДА. Изтеглянето на ГОЛЯМАТА НАГРАДА ще се извърши електронно,  чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org в  присъствието на Нотариус и при съставяне на съответния Констативен нотариален  протокол. Тегленето на ГОЛЯМАТА НАГРАДА ще се извърши най-късно на 30.01.2015  г.

Победителят, ще бъде обявен на Facebook страницата на Организатора,  чрез посочване на спечелилия Facebook профил и/или имената, част от телефона и  e-mail адреса, подадени от този профил в попълнената регистрационна форма.

Организаторът на Играта обявява победителя, спечелил ГОЛЯМАТА НАГРАДА и  го публикува на стената на Facebook страницата на Организатора

Организаторът поема ангажимент да уведоми публично или лично  печелившия участник. Публично се счита съобщението, отправено  във  Facebook канала на марката, както и такова, изпратено от всякакъв дигитален  медиум. Лично се счита обаждане на посочения при регистрацията на Играта  телефон или известяване на е-мейл адреса (подаден от участника при  регистрация в Играта).

Печелившият участник следва да посети офиса на Организатора в гр.  София, за да получи ГОЛЯМАТА НАГРАДА, в срок до 10 (десет) дни от получаване на  съобщението по т. VI.7.3.1, но не по – късно от 27.02.2015г.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара