Спечелете 250 комплекта с MAGGI® сосове

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 19 октомври 2022

Как се участва:

Чрез коментар във фейсбук.

Пълни правила:

Игра 1 (едно) започва на 15.09.2022 г. в 10:00 часа и завършва на 21.09.2022 г. в 23:59 часа,
Игра 2 (две) започва на 22.09.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 28.09.2022 г. в 23:59 часа,
Игра 3 (три) започва на 29.09.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 05.10.2022 г. в 23:59 часа,
Игра 4 (четири) започва на 06.10.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 12.10.2022 г. в 23:59 часа,
Игра 5 (пет) започва на 13.10.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 19.10.2022 г. в 23:59 часа

За срока на Активацията ще бъдат раздадени следните награди:

Общо 250 (словом: двеста и петдесет) комплекта, всеки комплект съдържащ  - MAGGI® Сос с майонеза за бургери 220g, MAGGI® Сос Тартар 220g и MAGGI® Сос с Чесън 220g.

Всяка седмица за всяка игра от Активацията (т.2(1) ще бъдат раздавани по 50 (словом: петдесет)комплекта сосове MAGGI®  .

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Активация.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България, като доставката се извършва от куриерска фирма „Тип-Топ Куриер“

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА

За да участват в Игра от Активацията потребителите трябва да споделят снимка и/или коментар под поста обявяващ конкретната седмична Игра.

Потребители, които отговарят в коментар с нерелевантен отговор или такъв, който няма общо в условието на публикацията, не участват в тегленето на печеливши.

Игрите от Активацията не са обвързани с покупка.

Всеки един участник има право да участва във всяка от седмичните Игри, част от Активацията, с колкото коментара прецени, като същите не трябва да противоречат на условията на Активацията и на законодателството на Република България.

Всеки участник има право да получи само една награда от една седмична Игра независимо от броя участия (коментари и/или снимки) в тази Игра.

Участниците имат право да участват във всички седмични Игри от Активацията и могат да спечелят само по една награда във всяка  от петте Игри

За първата игра от Активацията (от 15.09.2022 г. 10:00 часа до 21.09.2022 г. 23:59 часа) ще бъде извършено тегленe на 23.09.2022 г. Обявяването на 50-та спечелили се извършва в срок от 3 работни дни – до 27.09.2022 г.

За втората игра игра от Активацията (от 22.09.2022 г. в 00:00 часа до 28.09.2022 г. в 23:59 часа) ще бъде извършенo тегленe на 29.09.2022 г. Обявяването на 50-та победители се извършва в срок от 3 работни дни – до 04.10.2022 г.

За третата игра от Активацията (от 29.09.2022 г. в 00:00 часа до 05.10.2022 г. в 23:59 часа) ще бъде извършенo тегленe на 06.10.2022 г. Обявяването на 50-та победители се извършва в срок от 3 работни дни – до 11.10.2022 г.

За четвъртата игра от Активацията (от 06.10.2022 г. в 00:00 часа до 12.10.2022 г. в 23:59 часа) ще бъде извършенo тегленe на 13.10.2022 г. Обявяването на 50-та победители се извършва в срок от 3 работни дни – до 18.10.2022 г.

За петата игра от Активацията (от 13.10.2022 г. в 00:00 часа до 19.10.2022 г. в 23:59 часа) ще бъде извършенo тегленe на 20.10.2022 г. Обявяването на 50-та победители се извършва в срок от 3 работни дни – до 25.10.2022 г.

Процедурата по тегленето се извършва чрез специализиран софтуер на случаен принцип. Следва етап на валидиране на тяхното участие, според правилата на Активацията.

На упоменатите дати за теглене и обявяване ще се изтеглят на случаен принцип по 50 /словом:петдесет/ печеливши, които ще получат по 1 /един/ комплект, съдържащ  - MAGGI® Сос с майонеза за бургери 220g, MAGGI® Сос Тартар 220g и MAGGI® Сос с Чесън 220g.

Печелившите ще бъдат обявени в коментар под всяка публикация във Facebook профила на MAGGI® (https://www.facebook.com/MaggiBulgaria)

Всеки от спечелилите трябва да се свърже с Организатора, посредством Facebook съобщение.

Представител на Организатора или негов партньор ще поиска от спечелилите участници телефон, адрес и имена във връзка с осъществяването на доставката на наградата.

За всяка от петте Игри на Активацията ще бъдат изтеглени по 5 /СЛОВОМ: петима/ резервни участника, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите.

В случай че спечелил участник не се свърже и не предостави необходимите данни (имена, адрес за доставка и телефона) на Организатора до 10 /словом: десет/ дни от публикуването на печелившите, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва. С резервата ще бъде осъществена връзка чрез лично съобщение. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара