Спечелете 10 INSTA 360 GO 2 камери от Nestlé ® Fitness

 

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 15 май 2022

Как се участва:

С покупка на продукти Nestlé ® Fitness и регистрация на промо код.

Пълни правила:

В Играта участват следните продукти:

    Nestlé ® Fitness ® Original 375g;
    Nestlé ® Fitness ® Choco 375g;
    Nestlé ® Fitness ® Dark Choco 375g;
    Nestlé ® Fitness ® Fruits 375g.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо:

10 (десет) INSTA 360 GO 2 камери.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За да участва в Играта потребителят следва да влезе на сайта: www.nestle-cereals.com/fitness и да:

    Попълни промо кода от задната страна на опаковката на участващите продукти, своето име, презиме и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, след което да се запознаес Политиката за поверителност и с Правилата за игра и Общите условия за ползване на уебсайта.

Да отговори на въпроса „Започни деня си с твоята любима зърнена закуска Fitness! Опиши спортните моменти, които би искал да заснемеш с Insta Go 2 camera.”

    За надлежно участие в играта, участникът трябва да има доказателство за единична покупка на продуктите, изброени в чл. 3, в размер на минимум 7 лева. Участникът следва да запази фискалния бон, показващ че покупката е в размер на минумум 7 лева, за да има възможност да го представи в случай, че бъде изтеглен като печеливш участник.
    Всеки участник има право да участва с един код само един път на ден. Всеки участник има право само на една награда, независимо от броя на участията.

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

След утвърждаване правото на участие съгласно правилата на Играта, на 23.05.2022. жури от трима членове ще избере 50 (петдесет) най-креативни отговора, от които 10 (десет) печеливши участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

Трите имена и последните три цифри на телефонния номер на печелившите ще бъдат публикувани на 30.05.2022. на Сайта на играта www.nestle-cereals.com/fitness.

С печелившите участници ще бъде осъществен контакт чрез имейла, който са предоставили по време на регистрацията, в рамките на 2 седмици след тяхното публикуване на сайта. В отговор на това съобщение победителят трябва да предостави сканирано копие на фискалния бон, с който е закупил продуктите, както и да предостави своите данни на организацията за доставяне на наградите в рамките на седем (7) дни, за да потвърди доставянето на наградата.

В случай, че печелившият участник не отговори на имейла и не предостави адреса, на който да бъде доставена наградата, в рамките на 7 (седем) дни от осъщесвяване на контакт с него, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

За да получи наградата, спечелилият трябва да :

- представи фискалния бон, указващ направената покупка на участващите продукти за минимум 7 лв.

- представи пред куриера своята лична карта, за да докаже самоличността си, която ще бъде върната незабавно.

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата;

Наградите се доставят само на територията на България.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара