Спечелете слушалки PIONEER® ot Мура и Kaufland


Играта е приключила!

Печеливши:
1. Петра Димитрова (59911)
2. Цвета Добрева (13977)
3. Елизавета Димитрова (39658)
4. Иван Гьоков (47427)
5. Милена Станчева (11134)
6. Евгени Георгиев (119983)
7. Мариана Николова (65139)
8. Мария Хаджийска (26934)
9. Борка Атанасова (55093)
10. Керанка Андонова (25146)
11. Светлана Филчева (81926)
12. Дочка Славова (182909)
13. Стойко Караджов (30901)
14. Полина Панайотова (19789)
15. Аляхтин Мехмед (65141)
16. Диана Аспарухова (44754)
17. Маргарита Иванова (16523)
18. Силвия Ковачева (27221)
19. Радослава Личева (23221)
20. Татяна Петрова (47428)
21. Нина Божурина (124947)
22. Пламен Симеонов (12559)
23. Ваня Бубозикова (36667)
24. Димитричка Генчева (91553)
25. Мартин Цветков (51393)
26. Радослава Цънцарова (12954)
27. Бисер Десков (21765)
28. Живка Грозева (23979)
29. Иво Борисов (94457)
30. Божидар Божидар (48743)
31. Цветан Тасев (56302)
32. Иванка Вутова (47425)
33. Галина Николова (113342)
34. Татяна Георгиева (65137)
35. Кръстю Петров (94167)
36. Катя Колева (72919)
37. Тони Михайлов (62996)
38. Борислав Данчев (19737)
39. Валерий Гьошев (35008)
40. Жанета Иванова (52436)
41. Светлозар Бургов (55159)
42. Антон Андонов (23932)
43. Милена Симеонова (119485)
44. Никола Николов (116815)
45. Миглена Георгиева (119985)
46. Зорница Попова (50257)
47. Светлозар Обрешков (86897)
48. Моника Колева (29951)
49. Александър Данчев (54299)
50. Нели Николова (73061)
51. Изабела Варсано (37766)
52. Боряна Илиева (56359)
53. Михаил Михайлов (1712)
54. Октай Шакиров (53469)
55. София Георгиева-Йорданова (43143)
56. Юлия Борисова-Николова (28103)
57. Станислав Русинов (27810)
58. Гюнер Юмер (62863)
59. Павлина Радева (101805)
60. ИВАНКА ДИМОВА (85754)В Играта участват всички продукти с марката NESTLE® МУРА®

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 60 (шестдесет) броя слушалки PIONEER®.

Купете продукти с мараката МУРА® от магазинната мрежа на търговската верига KAUFLAND, на стойност минимум 2 (два) лева с ДДС в един фискален бон.

Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи продукти с марка МУРА® на стойност минимум 2.00лв. (два  лева) с вкл. ДДС  в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта..

Потребителят въвежда име и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) и номер на фискален бон/ове, на интернет адрес: www.nestle.bg/MURA-promo. („Сайта на Играта“).

Приложете снимка на фискалния/те бон/ове със закупените продукти  на интернет адрес: www.nestle.bg/MURA-promo. („Сайта на Играта“).

Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти, закупени на изискуемата минимална стойност или покупката не е направена в периода на Играта или от магазинната мрежа на KAUFLAND, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 19.01.2020г.) ще бъде извършено теглене, чрез специализиран софтуер, на случаен принцип за печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Печелившите ще бъдат публикувани на 24.01.2020г. на Сайта на Играта: www.nestle.bg/MURA-promo.

Ще бъдат изтеглени 60 (шестдесет) печеливши и 5 (пет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите.

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на Играта: www.nestle.bg/MURA-promo.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

Краен срок - 19 януари 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара