Спечелете 5 кошници с шоколад от NuCrema


Краен срок - 26 януари 2020

Играта се провежда през периода 23.12.2019г - 26.01.2020г., включително.
Наградите се теглят на 27.01.2020 и се обявяват в коментар под поста на Играта на същия ден.
Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда на фен страницата на NuCrema във Facebook.

Право на участие в Играта във Facebook имат всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години. Нямат право на участие служителите на eкипа на NuCrema, „И-АКТ ГРУП “ ЕООД, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

След края на играта ще бъдат раздадени следните награди: 5x кошница с шоколад

1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:  Да напише в коментар като предположение как би отговорило неговото дете на този въпрос.

Всеки участник има шанс да спечели само една награда (1 брой подаръчна кошница с шоколад) за периода на играта.

Тегленето на наградите ще се извърши на 27.01.2020г. Ще бъде изготвен Протокол, който удостоверява данните на печелившите и ще се съхранява на посочения адрес на компанията.

Печелившите ще бъдат обявени публично на Facebook страницата на NuCrema www.facebook.com/nucrema.bg. В срок от 2 (два) работни дни след обявяването на победителите на Facebook страницата, печелившите трябва да предоставят три имена, телефон, актуалeн и пълен адрес за доставка на наградата на територията на страната посредством лично съобщение. Ако в посочения срок, печеливш участник не подаде нужните данни за осъществяване на доставка по куриер, то той загубва правото си да получи наградата.

Организаторите имат право да изискат личните данни на победителите – име и адрес, за изготвяне на окончателния протокол и публично обявяване на печелившите. Организаторите на Играта имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в Играта са предварително запознати с условията и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградата.

Наградите на печелившите участници ще бъдат доставени на посочения от участника адрес, за сметка на Организатора на Играта, чрез куриер, до 30 (тридесет) работни дни от датата на предоставяне данни за адрес на доставка от страна на спечелилия.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда от страна на спечелил участник.

В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини, извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара