Спечелете 10 броя слънчеви очила Polaroid


Краен срок - 7 февруари 2020

Кои са най-подходящите слънчеви очила за теб?


Попълни всички 10 въпроса, за да участваш в томболата и да разбереш кои очила са най-добрият избор за теб!

Те са модерни. Те защитават очите ти. Те подхождат на твоя стил, защото не спират да се променят. Не следват модните тенденции, а ги създават. Те са слънчевите очила на Polaroid, които можеш да спечелиш, ако пробваш късмета си с нашия бърз тест!

Участието в играта не е обвързано с покупка.Участниците в Играта трябва да попълнят всички 10 въпроса и след това да попълнят задължителните данни (имена, телефон за връзка и мейл адрес), за да участват в томболата.

Всички участници следва да попълнят следните данни: собствено име, фамилия и мобилен телефон, както и да приемат Официалните правила на играта, за да се регистрират за томболата.
    Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта („Нарушение”), ще бъде дисквалифициран от Организатора.
    Нарушение на Официалните правила представлява:

За периода на продължителност на Играта ще бъдат раздадени общо 10 броя слънчеви очила Polaroid.
Не се допуска размяна на награда за паричната ѝ равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

Наградите ще бъдат раздавани на томболен принцип /електронен жребий/ измежду всички, които са се регистрирали за участие в Играта за периода на нейното провеждане и отговарят на Условията за участие (съгласно раздел III на Официалните правила).
Печелившите участници ще бъдат обявявани на официалната Фейсбук страница на Организатора: https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic/

Печелившите участници следва в рамките на 10 /десет/ работни дни от обявяването на имената им, вкл. деня на обявяване, да се свържат с Организатора, като отговорят на имейл, който ще получат лично от Организатора на Играта, където да предоставят необходимите за получаването на наградата данни, а именно: трите си имена, адрес за доставка в работно време и мобилен телефон за връзка. В противен случай на негово място ще бъде изтеглен друг.

Печелившите участници ще получат наградата си на предоставения от тях адрес по куриер за сметка на Организатора. При получаването на наградата, печелившият участник се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. Ако печелившият участник е на възраст под 18 /осемнадесет/ години, при получаването на наградата посоченото лице, освен лична карта или друг документ за самоличност, задължително следва да бъде придружено от родител, настойник или попечител с лична карта или друг документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара