Спечелете билети за финала на UEFA EURO 2020, маси за джаги и торбички с подаръци


Краен срок - 31 януари 2020

Повярвайте и спечелете – и може да летите за финала на UEFA EURO 2020.

Проверете футболните си познания! Отговорете правилно на 3 въпроса с избор от няколко отговора, вкарайте „златен гол“ – и можете да спечелите чудесни награди, включително два билета за финала на UEFA EURO 2020, торбички с подаръци и други!
Има още много, заради което си заслужава да играете!

Ако сте клиент на FedEx или TNT, имате още по-голям шанс да спечелите – с валидни въздушни товарителници на FedEx* пратки и номера на товарителници на TNT пратки*.
Не губете време!

Първите трима клиенти, въвели 100 валидни номера на въздушни товарителници/пратки, може да спечелят фантастична маса за джаги!
Съвсем лесно е да участвате – започнете да играете още днес.

Участието в Състезанието изисква Отговарящите на условията участници да дадат правилен отговор на 4 (четири) въпроса: 3 (три) въпроса с избор от няколко отговора и 1 (един) въпрос за „златен гол“.

Тези 3 (три) въпроса с избор от няколко отговора ще бъдат избрани на случаен принцип от 21 (двадесет и един) такива въпроса. Въпросът за „златен гол“ винаги е един и същ.

Отговарящите на условията участници могат да се регистрират за Състезанието само веднъж, освен ако не предоставят данни за въздушните товарителници на FedEx или номерата на пратки на TNT от международни пратки, които са изпратили както е посочено в раздела по-долу. Отговарящите на условията участници, отговорили правилно на всичките 3 (три) въпроса с избор от няколко отговора, ще бъдат поканени да отговорят на въпроса за „златен гол“ и след това да се регистрират на уеб сайта, след като приемат настоящите правила и условия и правилата за поверителност.

Отговарящите на условията участници, които са също клиенти на FedEx и TNT, ще имат право да се включат в Състезанието до още 100 (сто) пъти, като предоставят данни за до 100 (сто) валидни номера на въздушни товарителници от FedEx и/или номера на пратки от TNT, но само след като са дали правилни отговори на всичките 3 (три) въпроса с избор от няколко отговора. След като предоставят данните за своите номера на въздушни товарителници от FedEx/номера на пратки от TNT, Отговарящите на условията участници ще трябва да отговорят на въпроса за „златен гол“. За всеки предоставен номер на въздушна товарителница от FedEx/номер на
пратка от TNT Отговарящите на условията участници ще трябва да дадат отделен отговор на въпроса за „златен гол“, в противен случай съответният номер на въздушна товарителница от FedEx/номер на пратка от TNT няма да бъде зачетен за допълнителна заявка за участие.

Отговарящите на условията участници могат да въвеждат данни за до 10 (десет) номера на въздушни товарителници от FedEx/номера на пратки от TNT наведнъж. Всеки 1 (един) валиден номер на въздушна товарителница от FedEx/номер на пратка от TNT се счита за 1 (една) допълнителна заявка за участие. За да са валидни за използване от Отговарящите на условията участници, номерата на въздушни товарителници от FedEx/номерата на пратки от TNT трябва да се отнасят за изпратени международни пратки, заявени от Отговарящия на условията участник, които са били или взети от FedEx/TNT в Държавата на Отговарящия на
условията участник, или предадени от Отговарящия на условията участник в пункт на FedEx/TNT в Държавата на Отговарящия на условията участник, и са били качени в системите на FedEx/TNT между 11:00 ч. местно време на 1 октомври 2019 г. и 23:59 ч. местно време на 31 януари 2020 г.

Всеки валиден номер на въздушна товарителница от FedEx или номер на пратка от TNT може да се използва само по веднъж. Отговарящите на условията участници трябва да изчакат минимум 24 часа, след като пратката е била взета или предадена в пункт, преди да използват номера на въздушната товарителница от FedEx/номера на пратката на TNT за включване в състезанието.

За да завърши регистрацията, Отговарящият на условията участник трябва да предостави следната информация:
• Собствено име
• Фамилно име
• Телефонен номер за връзка
• Валиден имейл адрес
• Пощенски код

Предлагат се следните награди („Награди“), които могат да бъдат спечелени от участниците:

НАГРАДИ ОТ КАТЕГОРИЯ А
a) 4 (четири) пакета за финала на UEFA EURO 2020 на стадион „Уембли“ в Лондон на 12 юли 2020 г. Общата стойност на всеки пакет е 3240 евро. Всеки пакет включва следните неща:
• 2 билета от категория 2 за финала на UEFA EURO 2020 на стадион „Уембли“ в Лондон, Обединено кралство (цената на всеки билет е 297,50 евро, а общата им стойност е 595,00 евро).
• Двупосочни самолетни билети за икономична класа за двама души от тяхната държава на пребиваване до лондонско летище, или двупосочни ЖП билети за стандартна класа за двама души, ако държавата на пребиваване на печелившия е Обединеното кралство. Всички подробности относно пътуването ще бъдат съгласувани с печелившите, преди FedEx да направи резервациите. Всички самолетни/ЖП билети ще бъдат резервирани и потвърдени до 31 март 2020 г.
• 1 нощувка в двойна стая в хотел в Лондон. FedEx ще съобщи на печелившия името и адреса на хотела.
Нощувката ще бъде в двойна стая с едно или две легла, в зависимост от наличностите.
• 1 закуска за двама души (13 юли 2020 г.).

Всички суми са с включен ДДС.
Наградите от категория A не включват следните неща:
• Пътуването до и от летището или ЖП гарата в държавата на пребиваване на печелившия. Отговорност на печелившите и техните гости е да организират пътуването и превоза си до и от летището или ЖП гарата в тяхната държава.
Отговорност на печелившите и техните гости е да гарантират спазване на всички изисквания относно пътуването, включително, но не само, паспорт, виза и застраховка. За избягване на неясноти: Наградата от категория A не включва застраховка за пътуване, бакшиши, допълнителни храни/напитки, хотелски екстри (като минибар, телефонни разговори, напитки и филми) или други разходи от личен характер.

НАГРАДИ ОТ КАТЕГОРИЯ B
b) 80 (осемдесет) торбички с подаръци от FedEx и UEFA EURO 2020, съдържащи двойно брандирани стоки (всяка на стойност 30,00 евро) („Награди от категория B“). Сумите са без ДДС.

НАГРАДИ ОТ КАТЕГОРИЯ C
c) 3 (три) маси за джаги с логото на FedEx (всяка на стойност 551,00 евро) („Награди от категория C“). Сумата е без ДДС.

Наградите от категории A, B и C при никакви обстоятелства не може да бъдат разменени срещу паричния си еквивалент или друго.

Наградите от категория А и B ще бъдат раздадени на 84-те (осемдесет и четирите) Отговарящи на условията участници, които са дали правилен отговор на всичките 3 (три) въпроса с избор от няколко отговора във викторината и чиито отговори на въпроса за „златен гол“ е сред 84-те (осемдесет и четирите) най-близки съвпадения до отговора за „златен гол“. Отговарящите на условията участници, които са дали 4-те (четирите) най-близки отговора до отговора за „златен гол“, ще спечелят награда от категория А, а тези с 5-ия (петия) до 84-ия (осемдесет и четвъртия) най-близък отговор ще спечелят награда от категория B. Отговарящите на условията участници могат да спечелят само 1 (една) награда от категория А или B. Ако Отговарящ на условията участник има право да получи и втора (втора) награда, тъй като е дал отговор на въпроса за „златен гол“, най-близък до верния отговор за „златен гол“, както е посочено по-горе, Отговарящият на условията участник със следващия най-близък отговор до отговора за „златен гол“ ще спечели наградата вместо него.

В случай на равен резултат при „златния гол“, печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

При възникване на някое от следните обстоятелства:
• отсъствие на печелившия или резервата;
• непредоставяне на нужните документи за потвърждаване на изпълнение на изискванията;
• получаване на документи, които не изпълняват изискванията и/или са изпратени след крайния срок;
• липса на потвърждение след проверка на информацията, предоставена от Отговарящите на условията
участници;
• невярна информация, предоставена от печелившия или резервата;
• неспазване на текущите правила и условия.

Съответната награда ще бъде дадена на Отговарящия на условията участник, който е дал правилен отговор на трите въпроса с избор от няколко отговора, както и следващия най-близък отговор до отговора за „златен гол“ по отношение на отговора, даден от дисквалифицирания или Неотговарящ на условията участник.

Печелившите ще бъдат известени по имейл на адреса, предоставен при регистрирането. Те трябва да отговорят в рамките на 3 дни от получаването на имейла, за да приемат или отхвърлят наградата, на следния адрес finalcompetition@cwa.co.uk

След потвърждаване на верността на информацията, предоставена от печелившия, наградата ще бъде потвърдена и инструкциите за получаването й ще бъдат изпратени по имейл.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара