Спечелете сервиз за чай, батерии, USB-та, диспенсъри


Краен срок - 2 февруари 2020

За да участват за малките и средните награди в Играта, участниците трябва да публикуват коментар под 1 от шестте поста във Facebook страницата на Kikkoman www.facebook.com/KikkomanBulgaria, описани детайлно в т. 6.3., като под всеки от основните постове участниците трябва да оставят като коментар отговор на съответния въпрос, съгласно описаното в т. 6.4.

За да участват за големите награди в Играта, участниците трябва да публикуват коментар под 1 от двата поста във Facebook страницата на Kikkoman www.facebook.com/KikkomanBulgaria, описани детайлно в т. 6.4., като под всеки от тези постове участниците трябва да оставят като коментар снимка на приготвено от тях азиатско ястие или азиатски десерт със соев сос Kikkoman, съгласно описаното в т. 6.4.

Постовете, които участват в Играта и под които участниците трябва да публикуват своите коментари до 23:59 ч. всяка неделя, за да участват за спечелването на седмични малки и средни награди в Играта, са както следва:
1. Пост 1, публикуван на 20 януари 2020 г., анонсиращ играта, статия „Част 1“ и задаващ въпрос 1 от 3 за седмица 1 от Играта (20-26.01.2020 г.);
2. Пост 2, публикуван на 23 януари 2020 г., задаващ въпрос 2 от 3 за седмица 1 от Играта (20-26.01.2020 г.);
3. Пост 3, публикуван на 24 януари 2020 г., задаващ въпрос 3 от 3 за седмица 1 от Играта (20-26.01.2020 г.);
4. Пост 4, публикуван на 27 януари 2020 г., анонсиращ статия „Част 2“ и задаващ въпрос 1 от 3 за седмица 2 от Играта (27.01-02.02.2020 г.);
5. Пост 5, публикуван на 29 януари 2020 г., задаващ въпрос 2 от 3 за седмица 2 от Играта (27.01-02.02.2020 г.);
6. Пост 6, публикуван на 31 януари 2020 г., задаващ въпрос 3 от 3 за седмица 2 от Играта (27.01-02.02.2020 г.).

Постовете, които участват в Играта и под които участниците трябва да публикуват своите коментари до 23:59 ч. всяка неделя, за да участват за спечелването на големи награди в Играта, са както следва:
1. Пост 1, публикуван на 20 януари 2020 г., анонсиращ играта, статия „Част 1“ и задаващ въпрос 1 от 3 за седмица 1 от Играта (20-26.01.2020 г.) – публикуване на снимка за азиатско ястие, приготвено със соев сос Kikkoman;
2. Пост 2, публикуван на 27 януари 2020 г., анонсиращ статия „Част 2“ и задаващ въпрос 1 от 3 за седмица 2 от Играта (27.01-02.02.2020 г.) – публикуване на снимка на азиатски десерт, приготвен със соев сос Kikkoman.

По време на Играта и за целия ѝ период ще бъдат раздадени общо 52 награди, които не са обвързани с покупка и са разпределени както следва:

Всяка седмица ще бъдат избирани по 23 победителя, които ще печелят по една от седмичните малки награди: 10 диспенсъра Kikkoman, 10 USB-та, 3 батерии или общо четиридесет и шест (46) броя седмични малки Kikkoman награди за периода на Играта (20 януари – 02 февруари 2020 г.);

Всяка седмица ще бъдат избирани по 2 победителя, които ще печелят по една от седмичните средни награди: 2 Kikkoman фигури с формата на котка или общо четири (4) броя седмични средни Kikkoman награди за периода на Играта (20 януари – 02 февруари 2020 г.);

На 05.02.2020 г. ще бъдат избрани 2 победителя, които ще спечелят по една от големите награди: 1 японски сервиз за чай или общо два (2) броя големи награди за периода на Играта (20 януари – 02 февруари 2020 г.).

Победителите, спечелили двете големи награди в Играта, ще бъдат определени от Джун Йошида, според следните критерии:
1. Да отговарят на условията, описани в и т. 6.2. и т. 6.4.;
2. Да са публикували снимка на приготвено от тях азиатско ястие със соев сос Kikkoman под поста, описан в т. 6.4.1. или снимка на приготвен от тях азиатски десерт със соев сос Kikkoman под поста, описан в т. 6.4.2.;
3. От публикуваните снимки да личи ясно употребата на соев сос Kikkoman и/или да се вижда в кадър продуктът соев сос Kikkoman;
4. Описаната рецепта да се отличава с оригиналност и да отговаря на условията за азиатско ястие и/или азиатски десерт.

Крайните победители в Играта за всяка седмица (25 победителя на седмица) ще бъдат избирани на случаен принцип от всички участници, коментирали под съответните седмични постове, описани в т. 6.3., и спазили изискванията на настоящите Правила.

Победителите за съответната седмица ще бъдат обявявани в коментар под основните публикации за съответната седмица, описани в т. 6.3., всяка сряда и както следва:
1. Победителите за седмица 1 (от 20 до 26 януари 2020 г.) ще бъдат обявени на 29 януари 2020 г. в коментар под постове 1, 2 и 3, описани в т. 6.3.
2. Победителите за седмица 2 (от 27 януари до 02 февруари 2020 г.) ще бъдат обявени на 05 февруари 2020 г. в коментар под постове 4, 5 и 6, описани в т. 6.3.

Победителите трябва да изпратят лично съобщение с адресите и мобилните си телефони си, на които да им бъдат доставени наградите.

Лице не може да участва през множество акаунти във Facebook.
ВСЕКИ УЧАСТНИК МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИ САМО ЕДНА НАГРАДА.

По време на Играта ще бъдат раздадени петдесет и две (52) награди, описани в т. 6.5.

Наградите ще бъдат изпратени на победителите след потвърждение, като победителите изпратят адреса си за получаване на наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара