Спечелете Huawei Y5 2019 и 10 броя състезателни бибове


Краен срок - 26 януари 2020

Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице (навършило 18 години) с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:
1. посети Страницата на Кампанията;
2. се регистрира или съответно има валидна регистрация на www.facebook.com (съгласно правилата на страницата);
3. е или стане фен на Страницата на Кампанията;
4. приеме настоящите Правила, които ще бъдат публикувани като бележка на самата Страницата на Кампанията. Включването на Участниците в Кампанията означава, че те са приели настоящите Правила.
5. отговори с коментар правилно на въпроса под поста за Кампанията;

Участието в Кампанията няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора или Партньора.

Всеки Участник се включва само един път в тегленето и може да спечели само една награда, независимо колко пъти е отговорил на въпроса от Кампанията.

За да участва в томболата за награда всеки потребител трябва да отговори правилно с коментар под един от двата поста с въпроси, които са част от Кампанията. Въпросите ще бъдат зададени в две отделни видеа към постовете, които ще бъдат публикуван на Facebook страницата на Кампанията.

За валидни ще се приемат само отговорите (с коментар), които са дадени по време на времетраенето на Кампанията. Няма да се приемат отговори, които са дадени след официалния край на Кампанията.

Наградите в настоящата Кампания са:
· 1 брой телефон Huawei Y5 2019
· 10 броя състезателни бибове от Световната купа по ски в Банско 2020, подписани от участник в ски стартовете.

В тегленето на наградите по т. 5 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от тези Правила.

Тегленето и обявяването на печелившите участници ще се извърши след до 7 (седем) работни дни след края на Кампанията.

Печелившите Участници в кампанията ще са 11 (единадесет) и се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. Всички участници, отговорили под поста, публикуван на 20 януари, ще участват в теглене за следните награди: 5 броя състезателни бибове от Световната купа по ски в Банско 2020, подписани от участник в ски стартовете. Всички участници, отговорили под поста, публикуван на 23 януари, ще се включат в тегленето за следните награди: 1 брой телефон Huawei Y5 2019 и 5 броя състезателни бибове от Световната купа по ски в Банско 2020, подписани от участник в ски стартовете.

След определяне на печелившите Участници се изтеглят още 5 (петима) резервни печеливши Участници. Резервен печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в срока по т. 7.1. от тези Правила.

След изтегляне на печелившия Участник, се извършва проверка дали отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В случай, че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

В срок до 10 (десет) работни дни след датата на определяне на печелившия Участник по реда на предходната т.6 същият ще бъде информиран за спечелената награда и начина на получаването чрез лично съобщение във Facebook.

Печелившият Участник трябва да представи всички данни (три имена, телефон, адрес за доставка на наградата и навършени години), които са необходими получаването на наградата си.

В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на съобщението, като изпрати необходимите данни до 3 (три) работни дни след обявяване на победителите или откаже да получи наградата, за победител се счита резервният печеливш участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай, че и той не отговори в срок до 3 (три) дни от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

Наградата може да бъде получена в срок до 5 (пет) седмици от датата на тегленето.

При получаване на Награда печелившият Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Участник.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара