Спечелете 150 ваучера по 100 лв. от Coca-Cola и METRO


Краен срок - 31 декември 2019

В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто направи покупка от който и да е Участващ обект, на една МЕТРО единица от продукт с марка Coca-Cola, Fanta, Sprite, в опаковки от 1 л, 1.5 л и 2 л,  може да заяви  участие в теглене за награда, като се регистрира на metro.bg/Coca-Cola. Една фактура може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на фактура няма да бъдат зачетени за валидно участие. Наградата е подробнo описана в Раздел V от настоящите правила.

Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на поне една МЕТРО единица от продукт с марка Coca-Cola, Fanta, Sprite, в опаковки от 1 л, 1.5 л и 2 л, се счита за едно участие.

Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следните награди:

1 от общо 150 бр. ваучери, всеки на стойност 100 лв. за магазини „МЕТРО Кеш енд Кери България“.   

Общ брой награди: 150 броя ваучери общо за всички магазини на МЕТРО за целия период на промоцията.

Тегленето на Наградите ще се проведе на 08.01.2020 г. чрез използване на специализиран софтуер, като печелившите Участници („Печеливш“) ще бъдат изтеглени на случаен принцип в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година.

Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 150 Печеливши, както и 20 резервни Участници.

Печелившите ще бъде информирани за спечелването на Наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията за участие в играта в срок до 10 дни след края на Промоцията. В случай че Печелившите откажат получаването на Наградата или не бъде открити на предоставените данни за контакт в период от  3 (три) седмици от деня на теглене на Наградата, Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.    

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на Наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на Участника, или упълномощено от него лице. МЕТРО може да изиска от законния представител на Печелившия, или упълномощеното от него лице да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на необходимите документи.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара