Спечелете ваучери за 1000 лв., смарт часовници, колонки и още хиляди награди


Краен срок - 31 януари 2020

В програмата „King ми е на късмет”, участват всички разновидности на цигари The King. На всяка скреч карта има уникален код на латиница, който потребителят може да регистрира. За да участва за теглене на големите награди, потребителят следва да регистрира 3 кода, съгласно правилата по-долу.

Всяко физическо лице, което е навършило 18 год., може да участва в програмата „King-a ми е на късмет”. Служителите на “КТ Интернешънъл” ЕАД, както и членовете на техните семейства и лица под 18 години, нямат право на участие. С включването си в програмата, участникът приема и се задължава да спазва изцяло условията.

При покупка на кутия THE KING (всички разновидности) Вие получавате скреч карта и може да спечелите моментна награда:

    Запалка
    Бира
    Кутия The King

в случай, че след изтриване на посоченото в скреч картата място съберете три еднакви символа.

На лицето на всяка скреч карта има отпечатан уникален код, съдържащ цифри и букви на латиница. Потребителят трябва да регистрира уникалния код на www.promokod.eu или чрез изпращане на SMS на номер 1686. (Цена за SMS към А1 и VIVACOM е 0,25 лв. без ДДС и 0,24 лв. без ДДС за абонати на Теленор). След регистриране на кода на www.promokod.eu или чрез изпращане на SMS на номер 1686 и ако този код е валиден и уникален (т.е. да не е бил регистриран в системата до сега), потребителят ще получи обратно съобщение, което обявява дали потребителят има възможност да участва за големите награди.

За регистрацията на валиден и уникален код на www.promokod.eu и след съгласие с официалните правила за защита на личните данни, в диалогов прозорец потребителят ще бъде помолен да въведе своя телефонен номер. Участникът следва да изпрати свой валиден телефонен номер. При невалиден телефонен номер или номер на трето лице, участникът се дисквалифицира от участие. За изпратени невалидни телефонни номера или номера на трети лица, Организаторът не носи отговорност.

За участие в тегленията за големите награди (5 броя смарт часовници Samsung Galaxy Watch, 50 bluetooth колонки JBL и 5 броя подаръчни дебитни карти, заредени с 1 000 лв.) в програмата „King ми е на късмет”, потребителят трябва да регистрира по време на кампанията поне 3 уникални кода и за тях да получи съобщение, че има възможност да участва за големите награди.

Един участник може да участва в програмата с неограничен брой уникални кодове.

В една регистрация ще може да бъде вписван само един уникален код.

Ако участник е регистрирал три или повече кода в кампанията, за които кода е получил съобщение, че има възможност да участва за големите награди (3 уникални кода за смарт часовник Samsung Galaxy Watch, bluetooth колонка JBL или подаръчна дебитна карта, заредена с 1 000 лв.), той участва в автоматичното електронно теглене и има възможност да спечели само една от големите награди - смарт часовник Samsung Galaxy Watch, bluetooth колонка JBL или подаръчна дебитна карта, заредена с 1 000 лв., без значение, че е регистрирал повече кода от необходимите за спечелване на голямата награда. Колкото повече кода регистрира един участник, толкова шансовете за спечелване на една от големите награди е по-голям.

Кутия The King – 3 000 бр.

Бира 330 мл кен – 18 000 бр.

Запалка – 90 000 бр.

ГОЛЕМИ НАГРАДИ: Наградите на програмата са общо 60 на брой и са както следва:

Подаръчна дебитна карта, заредена с 1 000лв – 5бр.

Смарт часовник Samsung Galaxy Watch – 5бр.

Bluetooth колонка JBL – 50 бр.

МОМЕНТНИТЕ НАГРАДИ се раздават по следния механизъм: Всеки потребител получава скреч карта при закупуване на кутия The King по избор. При съвпадение на три символа на скреч полето, потребителят получава изобразената награда. Наградите се взимат от търговския обект, от който е закупен продуктът.

ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИТЕ се разпределят измежду всички изпратили поне три броя валидни и уникални кода в периода 1-ви декември 2019 г. – 31 януари 2020 г., чрез регистрация в сайта www.promokod.eu или чрез изпращане на SMS на номер 1686 за които кода са получили съобщение, че имат възможност да участват за големите награди.

Тегленето на ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се извършва чрез автоматично електронно теглене, което ще се проведе между 3-ти – 14-ти февруари 2020 г. в присъствието на нотариус.

Всички участници, спечелили голяма награда, ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане и печелившите участници ще бъдат помолени и да потвърдят данните за получаване на наградата, а именно: име, фамилия, точен адрес и година на раждане.

Печелившите участници следва да предоставят лични данни за идентифициране и получаване на наградата. Нужните данните са име, фамилия, година на раждане, точен адрес за доставка на наградата и се събират чрез обаждане на предоставения от участника телефонен номер. Организаторът ще се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за събиране на данните Наградите се изпращат чрез куриерска служба. Краен срок за доставка на наградите е 28-ми февруари 2020 г. Наградите ще бъдат доставяни в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа. При доставката, всички печеливши участници се задължават да предоставят на куриерите печелившата карта като доказателство, както и да предоставят на куриерите документ за самоличност. Наградите се предоставят лично на спечелилия участник, само ако спечелилият участник представи документ за самоличност и от представения документ за самоличност се установи, че той е поне на 18 г. В случай, че участникът е на възраст под 18г., няма право да получи наградата. Ако той/тя не присъства на посочения адрес, куриерите оставят бележка с адрес, от който спечелилият може да вземе пратката в седем дневен срок.

ЛИНК за участие

3 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара