Спечелете 3 ергономични стола с модерен дизайн


Краен срок - 14 януари 2020

Открий истинският комфорт с Explorer!
Спечели уникален ергономичен стол с модерен дизайн! Нагласи го към тялото си и работи без умора!

Просто кликни на бутона “Участвай в играта” до 14 януари 2020 год, попълни формуляра със своите данни и го изпрати. Пожелаваме ти късмет! 

Играта се провежда само на сайта на OK Office

Всички, които желаят да се включат в Играта, могат да направят това, като кликнат на  бутона „УЧАСТВАЙ В ИГРАТА“ попълнят формуляра за участие, който ще им се отвори и го изпратят.

Онлайн формулярът съдържа следната информация: име, фамилия, населено място, имейл адрес и телефонен номер за връзка, поле за съгласие за обработване на предоставените лични данни, поле за приемане на Условията на играта и потвърждаване, че участникът е навършил 18 години, поле за съгласие за получаване на онлайн бюлетин и поле за сигурност. Задължителните полета с лични данни, които трябва да бъдат попълнени, за да се счита едно участие за валидно са: име, фамилия, населено място, телефон и имейл адрес.

Предоставянето по желание на участника на допълнителна информация (извън посочената в предходното изречение) е доброволно и не е задължително условие за участие. Съгласието да бъде получаван онлайн бюлетин на OK Office не е условие за участие в Играта и може да бъде оттеглено по всяко време.

Всеки участник има право да участва в Играта веднъж и да спечели само една награда в рамките на Играта.

След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 14.01.2020г.), чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на общо трима участници, които печелят награда.

Наградният фонд за целия период на Играта се предоставя с любезното съдействие на Explorer и включва следните награди: стол BARI зелен, стол ARDEN сив и стол WARE черен. Столовете са отбелязани в системата и сайта на организатора със следните продуктови кодове:  33850, 33848, 29232.

Печелившите ще бъдат обявени на стената на Facebook страницата на OK Office – “Офис Консумативи ООД – OKOffice” нa 17.01.2019 г.  Всеки печеливш ще бъде уведомен по телефон и чрез имейл до 3 (три) дни след изтеглянето на наградите. Спечелилите участници трябва да предоставят своите имена, телефон за връзка и адрес, за да може да се извърши доставката на наградите. Ако организаторът не успее да се свърже с печелившите в срок от 10 дни след изтеглянето им, организаторът ще изтегли нов победител на случаен принцип.

Наградите могат да бъдат получени в обект на OK Office или да бъдат доставени до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 45 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и след предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж.

Награди, непотърсени в 7-дневен срок след края на Играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара