Спечелете 10 500 чанти, 59 000 стъклени купи и 133 000 чаши от Верея


Краен срок - 5 януари 2020

Играта "СЪБИРАЙ ТОЧКИ – ПЕЧЕЛИ ЮБИЛЕЙНИ НАГРАДИ" се организира и провежда на територията на Република България в търговски обекти, означени с рекламен стикер и изброени в Приложение 1.

При наличност на юбилейни награди след 05.01.2020г., същите ще се предоставят до 15.01.2020г.

В играта участват следните продукти на Обединена Млечна Компания ЕАД, наричани по-долу „участващи продукти":

- Верея Кисело мляко 4.5% масленост в кофичка от 400гр.
- Верея Кисело мляко 2.9% масленост в кофичка от 400гр.
- Верея Кисело мляко 3.6% масленост по БДС в кофичка от 400гр.
- Верея Кисело мляко 2% масленост по БДС в кофичка от 400гр.
- Верея Кисело мляко 0.1% масленост в кофичка от 400гр.
- Верея Прясно мляко 3% масленост 2л
- Верея Прясно мляко 3% масленост 1л
- Верея Прясно мляко 1.5% масленост 1л
- Верея Прясно мляко 0.1% масленост 1л
- Верея Чудно Прясно мляко 3.7% масленост 1л
- Верея Чудно Прясно мляко 1.7% масленост 1л
- Верея Чудно Кисело мляко 5% масленост в кофичка от 400гр.
- Верея Чудно Кисело мляко 2.5% масленост в кофичка от 400гр.

Опаковките на участващите продукти ще бъдат обозначени с промоционален дизайн с надпис "СЪБИРАЙ ТОЧКИ – ПЕЧЕЛИ ЮБИЛЕЙНИ НАГРАДИ"

Пазарска чанта - 10 500 броя - 280 g/m2 канава, пазарска чанта, дълги дръжки, четириъгълно дъно

Стъклена купа Верея /два различи дизайна с една и съща форма / - 59 000 броя - Стъклена купа, диаметър 14см, 500мл вместимост

Стъклена чаша Верея /пет различни дизайна с една и съща форма/ - 133 000 броя - Стъклена конусовидна чаша 395мл вместимост, височина 134мм, диаметър в основа - 55мл, широка част - 93мм

Използваните снимки са илюстративни. Възможни са различия с действителния продукт.

За да получите възможност за участие в играта е необходимо да закупите участващ продукт с промоционален дизайн "СЪБИРАЙ ТОЧКИ – ПЕЧЕЛИ ЮБИЛЕЙНИ НАГРАДИ" и да запазите частта от опаковката с налична промоционална точка. Всеки, участващ в играта продукт, предоставя различен брой точки, както следва:

- Верея Кисело мляко 4.5% масленост в кофичка от 400гр. – 1 точка (изрязва се точката от капачката или се предава капачката)

- Верея Кисело мляко 2.9% масленост в кофичка от 400гр. – 1 точка (изрязва се точката от капачката или се предава капачката)

- Верея Кисело мляко 3.6% масленост по БДС в кофичка от 400гр. - 1 точка (изрязва се точката от капачката или се предава капачката)

- Верея Кисело мляко 2% масленост по БДС в кофичка от 400гр. - 1 точка (изрязва се точката от капачката или се предава капачката)

- Верея Кисело мляко 0.1% масленост в кофичка от 400гр. - 1 точка (изрязва се точката от капачката или се предава капачката)

- Верея Прясно мляко 3% масленост 2л – 4 точки (изрязва се точката от опаковката)

- Верея Прясно мляко 3% масленост 1л – 2 точки (изрязва се точката от опаковката)

- Верея Прясно мляко 1.5% масленост 1л – 2 точки (изрязва се точката от опаковката)

- Верея Прясно мляко 0.1% масленост 1л – 2 точки (изрязва се точката от опаковката)

- Верея Чудно Прясно мляко 3.7% 1л - 2 точки (изрязва се точката от опаковкатаили се предава етикета)

- Верея Чудно Прясно мляко 1.7% 1л - 2 точки (изрязва се точката от опаковката или се предава етикета)

- Верея Чудно Кисело мляко 5% масленост в кофичка от 400гр. – 1 точка (изрязва се точката от капачката или се предава капачката)

- Верея Чудно Кисело мляко 2.5% масленост в кофичка от 400гр. – 1 точка (изрязва се точката от капачката или се предава капачката)

За да получите възможност да играете за юбилейна награда, е необходимо да сте събрали различен брой точки, а именно:

    чанта от канава Верея - 60 точки
    стъклена купа Верея - 40 точки
    стъклена чаша Верея – 20 точки

Точките за участие в играта могат да се събират от опаковките на всички участващи продукти.

Изискайте от обект, участващ в играта, специалната прозрачна торбичка за събиране на промоционални точки, придружавана от информационна листовка с правилата на играта (листовката не е задължителна за съхранение). Специалната торбичка се предоставя безплатно.

Върху всяка торбичка има обособено поле, върху което следва да се отбележи броя на събраните точки (20/40/60 точки);

Торбичката със събраните точки се предава в търговски обект, участващ в играта, от списъка съгласно Приложение 1, обозначен с промоционален стикер, срещу което при наличност получавате юбилейна награда съгласно броя на събраните точки: чанта от канава Верея (60 точки), стъклена купа Верея (40 точки), стъклена чаша Верея (20 точки).

В една торбичка трябва да са налични точки само за един брой награда.

Предоставянето в комплекта на втора специална червена точка не дава възможност за повторно удвояване на събраните промоционални точки/опаковки.

Участниците имат възможност да удвоят събраните точки от участващите в играта промоционални продукти, при събиране и представяне на специална червена точка. Специалната червена точка има следното изображение:Специалната точка е налична единствено върху част от участващите продукти, а именно:

- Верея Чудно Прясно мляко 3.7% 1л

- Верея Чудно Прясно мляко 1.7% 1л

- Верея Чудно Кисело мляко 5% масленост в кофичка от 400гр.

- Верея Чудно Кисело мляко 2.5% масленост в кофичка от 400гр.

Удвояването на точките, събрани от участника, е възможно единствено еднократно. Предоставянето в комплекта на втора специална червена точка не дава възможност за повторно удвояване на събраните промоционални точки/опаковки.

Пълен списък на участващите търговски обекти може да намерите тук(Приложение 1).

За целите на играта Организаторът е осигурил потребителска телефонна линия 0700 800 62 (таксува се съгласно тарифния план), на която при необходимост можете да направите справка за най-близкия до Вас търговски обект, от който при събрани точки може да получите юбилейна награда.

При получаване на юбилейната награда участникът следва да удостовери с документ, че има навършени 18 години към 1ви ноември 2019г. Организаторът и участващите търговски обекти са администратори на лични данни. Нито организаторът, нито участващите дистрибуционни центрове ще съхраняват лични данни във връзка с играта.

Юбилейните награди не могат да бъдат заменяни и нямат паричен еквивалент.

Юбилейните награди се предоставят на участници, имащи право на участие в играта, срещу събрани валидни печеливши точки в комплект от 20бр., 40бр., 60бр. или съответния брой точки, удвоени в резултат на представена специална точка, само ако те са отпечатани от Организатора и са част от продукти Верея с промоционален дизайн с надпис "СЪБИРАЙ ТОЧКИ – ПЕЧЕЛИ ЮБИЛЕЙНИ НАГРАДИ". За получаване на юбилейна награда е задължително промоционалните точки да се представят в прозрачната торбичка, осигурена от организатора!
Промоционални точки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат печатни, производствени или други грешки и дефекти, включително манипулация на опаковката, се считат за невалидни и не участват в промоцията.

Юбилейна награда се предоставя само срещу пълен комплект от 20/40/60 валидни точки, съответно удвоен брой точки в комбинация със специална червена точка.

ЛИНК за участие

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара