Спечелете 55'' телевизор, iPhone 11, електрически тротинетки и 100 ваучера


Краен срок - 23 ноември 2019

В Кампанията могат да участват лица (както физически лица на възраст над 18 г. към дата 22.11.2019, така и юридически лица, които са валидно съществуващи към дата 22.11.2019 г., с изключение на клиенти, които закупуват стоките с цел препродажба), които отговарят на определението в т. 3.1 от Условията за ползване на Платформата и които отговарят едновременно на всички части от условието за участие в Кампанията, а именно:

(1). направили са поръчка на Платформата по време на Периода на Кампанията на стойност най-малко 25.01 лв. на Продукти, за които е възможна опцията: „Вземане лично от офис на куриер“; и
(2). са избрали тази опция за доставка на поръчаните такива продукти; и
(3). са платили онлайн поръчката съгласнo т. 3.1.(1). по-горе с Visa Card, издадена преди началната дата на Кампанията (22.11.2019) („Карта Visa”), издадени преди началната дата на Промоцията (22 ноември 2019 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):
* Алианц Банк България
* Банка ДСК
* Българо-Американска Кредитна Банка
* Инвестбанк АД
* Пиреос Банк
* Първа инвестиционна банка
* Райфайзенбанк България
* Тексим Банк
* УниКредит Булбанк
* Централна Кооперативна Банка
* Юробанк България АД
* Бяла Карта
(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

В Кампанията участват само и единствено продукти, за които е възможна опцията: „Вземане лично от офис на куриер“, и не участват всички продукти, за които заявяването на таква опция е невъзможно. За избягване на съмнение, Кампанията се провежда единствено и само за продукти, предлагани на Платформата от еМаг, и не важи за продукти, предлагани на Платформата от маркетплейс търговци.

Поръчки, в които участват и продукти, които могат да участват в Кампанията съгласно описаното по-горе, и продукти, които не могат да участват в Кампанията, няма да могат да участват в Кампанията, тъй като системата за поръчки на Платформата допуска за избор опцията „Вземане лично от офис на куриер“ само поръчки, които съдържат само продукти, които могат да бъдат взети лично от офис на куриер.

Участието в Кампанията е обвързано с покупка (съответно поръчка на сайта) съгласно минималните стойности, срокове и условия, предвидени в настоящия Правилник.

Организаторите ще предоставят на изтеглени на случаен принцип участници в Кампанията следните награди:
* 1 бр. QLED телевизор Samsung, 55‘‘
* 3 бр. Apple iphone 11
* 10 бр. Електрически тротинетки Xiaomi Mijia 365
* 100 бр. Ваучери на стойност 99 лв. всеки, които ще могат да се използват на Платформата eMAG за продукти, предлагани от eMAG, за период от един календарен месец от предоставянето им на спечелилите ги участници

Всеки участник който отговаря на условието по точка 3.1.1. по-горе участва в тегленето на случаен принцип с един съответстващия номер на тази поръчка на този Участник съгласно правилата по-долу.

Всеки участник, който отговаря едновременно на условията по точка 3.1.1. и точка 3.1.2 по-горе участва в тегленето на случаен принцип с два съответстващи номера на тази поръчка на този Участник съгласно правилата по-долу, съответно, има двоен шанс за спечелване.

Всеки Участник може да спечели повече от една награда, ако участва с повече от един номер на теглене съгласно правилата на настоящия Правилник.

Регистрацията на повече от една поръчка съгласно условията на Кампанията дава повече шансове за спечелване на награда.

еМАГ ще проведе тегленето на печелившите Участници до една седмица след края на Кампанията чрез платформата https://www.randomwinners.com.

Тегленето ще се извърши на случаен принцип на 22.12.2019 г. еМАГ ще даде номер/а на поръчките на всеки Участник съгласно правилата на настоящия Правилник, като тегленето ще се извърши измежду тези номера. еМАГ няма да предоставя лични данни на Участниците на горепосочената платформа, а само цифрите, с които е номерирал съответните поръчки на Участници.

Ако продуктите, закупени в поръчката, за която е получено право на участие в кампанията, бъдат върнати, частично или изцяло, или поръчката бъде анулирана, частично или изцяло, участникът няма да бъде допуснат за участие в тегленето на наградите.

По време на тегленето на печелившите Участници ще бъдат изтеглени и резерви – по 2 резерви за всеки печеливш, в случай че някой от печелившите не потвърди желанието си да получи съответната Награда, не предостави исканите данни или се откаже от получаване на Наградата си.

До 06.01.2020 г. eMAG ще изпрати на всеки печеливш Участник, спечелил Награда Ваучер и-мейл, с който да го информира, че е бил изтеглен като печеливш Участник и ще го уведоми за срок и начина, по който ще му изпрати съответно спечеления Ваучер Награда, както и за условията и начина на изполване на така спечеления Ваучер на Платформата.

До 06.01.2020 г. eMAG ще изпрати на всеки печеливш Участник, спечелил Предметна Награда, имейл с който да го уведоми, че за да получи Наградата си следва да се свърже по следния и-мейл karina.oscar@ogilvy.bg с Огилви (дружеството, което ще предоставя Предметните награди и ще ги обяви в НАП) , като предостави три имена и ЕГН; адрес за доставка от страна на Огилви. Предоставянето на тези данни на всеки спечелил Предметна награда участник, ще бъде директно на Огилви.

Печелившият Участник, спечелил Предметна награда, трябва да изпрати и-мейл до Огилви, с който потвърждава желанието си да получи Предметната наградата и да предостави данните, които са необходими на Огилви за предоставяне на Предметната Награда. И-мейлът до Огилви следва да бъде изпратен от същия електронен адрес, с който печелившият Участник, спечелил Предметна награда, се е регистрирал в Платформата. Ако печелившият Участник не изпрати и-мейл до Огилви до 13.01.2020 г. или не предостави данните си, съгласно разпоредбите на настоящия Правилник, то Предметната Награда няма да му бъде изпратена. В този случай eMAG ще изпрати същото запитване до първата по ред резерва и ще даде възможност на този Участник да получи Предметната Награда, при условията, посочени в настоящия правилник.
5.2. Предметните наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите Участници на посочения от тях адрес чрез куриер. Предметната Награда може да бъде получена от печелившия участник. Допуска се Предметната награда да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия Участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил Предметната наградата от името на печелившия Участник. При отсъствие на печеливши Участници, спечелили Предметни награди, на посочените от тях адреси, Предметната награда се оставя в офис на куриерската компания в близост до адреса на печелившия, откъдето последният може да я получи в рамките на 7 работни дни от уведомяването на печелившия, че Предметната награда е оставена в този офис. В случай че в посочения срок наградата не бъде получена, Предметната награда ще бъде изпратена наново до адреса на печелившия за негова сметка.

eМАГ ще изпраща всички и-мейли до Участниците в настоящата Кампания до електронните им пощи, използвани за създаването на акаунт в Платформата.

Ваучерът може да бъде използван при бъдеща покупка от Платформата при общите условията на плащане и ползване на ваучери, валидни за еМАГ. Ваучерите ще важат само за покупка на продукти, предлагани от еМАГ. Те няма да важат за продукти/услуги, предлагани от маркетплейс търговци на Платформата.

eМАГ ще изпраща ваучерите за отстъпка в електронен формат на и-мейла, посочен от Участника, спечелил Награда Ваучер при създаване на акаунта му в Платформата. Ваучерите ще бъдат изпратени в периода до 15.01.2020 г.

Всеки отделен ваучер е приложим за отделна поръчка. Ваучер, получен в настоящата Кампания, не може да се комбинира с друг ваучер, получен в настоящата Кампания или в друга кампания.

Ваучерите ще са валидни и ще могат да се използват за периода от поне един календарен месец от предоставянето им на спечелилия участник. В случай, че междувременно се наложи удължаване или промяна на срока на валидност на Наградите Ваучери, еМАГ ще уведоми спечелилите Ваучери награди участници за това в имейла, с който еМАГ ще предостави Ваучерите Награди.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара