Спечелете сушилня с термопомпа AEG, модел T9DBC68S


Краен срок - 22 декември 2019

Включете се в играта на AEG и можете да спечелите СУШИЛНЯ С ТЕРМОПОМПА AEG серия 9000! 

Последвайте линка, отговорете на въпроса и имате шанс да спечелите СУШИЛНЯ AEG T9DBC68S!

За участие в играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка „AEG‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

За участие в играта, за участникът е необходимо да изпълни 3 стъпки, описани на страницата на играта на уебсайта на AEG България. Стъпка 1: Участникът трябва да се запознае с конкретен уред AEG. Стъпка 2: Участникът трябва да отговори правилно на въпроса в регистрационната форма на играта и да предостави име и фамилия, email адрес и телефон за връзка.  Стъпка 3: Участникът трябва да сподели публично страницата на играта чрез бутонът „Споделяне" (Share) от личния си профил във Фейсбук.

В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, посочил е правилния отговор и е изпълнил точно стъпките в конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на наградата, обявен в текста на страницата на играта.

Печелившите участници се избират на случаен лотариен принцип (чрез софтуерно приложение) измежду всички участници, изпълнили условията по т. 6.1. в играта.

Участниците имат право да участват само по 1 път със съответния фейсбук профил/ регистрация.

Верният отговор на въпроса е само един.

Само отговорилите правилно на въпроса и изпълнили всички 3 стъпки от механизма на играта участват за спечелването на Наградата.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява печелившия участник чрез Facebook или чрез обаждане на телефона или изпращане на имейл, в срок от 7 /седем/ работни дни след изтеглянето на печеливш. Печелившият участник следва да предостави следните данни: три имена, телефон за връзка и адрес, на който желае да получи наградата си. Наградата ще бъде доставена чрез куриер (за сметка на Организатора) в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата на получаване на посочените в предходното изречение данни.

Наградата се получава от печелившия след представяне пред куриера на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата.

В случай че в 10-дневен срок, изчислен в календарни дни, от тегленето на наградата не може да бъде осъществена връзка с печелившия участник с оглед получаване данните за извършване на доставка на спечелената награда, наградата се разпределя чрез жребий измежду всички останали участници в играта, в 30-дневен срок след приключване на играта.

Наградата за играта е сушилня с термопомпа AEG от серия 9000, модел T9DBC68S. Наградата е предоставена от ОРГАНИЗАТОРА и се обявява в деня на играта в текста към публикацията или при обявяване на печелившия в коментар към публикацията на Фейсбук страницата на AEG България   https://www.facebook.com/AEGbulgaria/ .

Наградата се тегли на лотариен принцип, из между всички участници, изпълнили условията за участие и изискванията на конкретната игра, освен ако в текста към публикацията не е посочено друго.

Печелившият участник се обявява в коментар към публикацията на таймлайн на Фейсбук страницата на AEG България и се известява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при условията на т. 7.1.

При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара