Спечелете комплекти за хапки, бокали и текстилни подложки от Stella Artois


Краен срок - 31 декември 2019

Промоцията се провежда в два варианта (механизма), съответно в обекти от канал заведения и обекти в канал магазини.

Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответното участващо заведение 2 (два) продукта с марка Stella Artois, в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта     Разновидност     Разфасовка

Stella Artois Cidre     Стъклена бутилка за еднократна употреба.     0,5л
Stella Artois     Стъклена бутилка за многократна употреба.     0,5л
Stella Artois     Стъклена бутилка за еднократна употреба.      0,33л
Stella Artois Non- Alcoholic     Стъклена бутилка за еднократна употреба.     0,33л
Stella Artois     Кен.     0,5л
Stella Artois     Наливна бира.    0,5л
Stella Artois     Наливна бира.     0,33л

Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин 4 (четири) продукта с марка Stella Artois в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта     Разновидност     Разфасовка
Stella Artois Cidre     Стъклена бутилка за еднократна употреба.     0,5л
Stella Artois     Стъклена бутилка за многократна употреба.     0,5л
Stella Artois     Стъклена бутилка за еднократна употреба.     0,33л
Stella Artois Non- Alcoholic     Стъклена бутилка за еднократна употреба.     0,33л
 Stella Artois     Кен.     0,5л

Получаване на промо карта:

Срещу всеки 2 закупени продукта Stella Artois в участващ обект от канал заведения и срещу всеки 4 закупени продукта Stella Artois в участващ обект от канал магазини, получавате промо карта от касиера, съответно – от сервитьора.

Участващи обекти:

Списък с участващите обекти можете да откриете на сайта на Промоцията. Участващите обекти са обозначени с рекламен материал.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

На място в заведенията:
Лимитиран бокал Stella Artois - 1044 броя
Текстилна подложка за хранене - 870 броя

На място в магазините:
Лимитирана бокал Stella Artois - 5 044   
Текстилна подложка за хранене - 4 200

Голяма награда (томбола): Изискан комплект за хапки - 30 броя

За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят 2 продукта Stella Artois (по чл.6 по-горе) от участващо заведение или 4 продукта Stella Artois (по чл.6 по-горе) от участващ магазин.

Участникът получава промо карта от съответния сервитьор (ако е закупил два продукта Stella Artois от участващо заведение) или касиер (в случай, че е закупил четири продукта Stella Artois от участващ магазин).

Ако промо картата е печеливша, на нея е изписана вида на спечелената награда (лимитирана серия бокал или текстилна подложка за хранене). За да получи наградата си, Участникът трябва да предостави промо картата веднага, на място, на съответния сервитьор в обекта, където е спечелил наградата, или на съответния касиер в магазина.

Ако промо картата е непечеливша, то на нея има изписан уникален код, който участникът може да регистрира на уебсайта на Промоцията www.mystellaartois.bg/promo в съдържащата се там регистрационна форма за участие, като освен кода, посочи трите си имена, електронна поща, пълен адрес за доставка и телефонен номер за контакт. Ако участникът бъде изтеглен в томбола на голямата награда изискан комплект за хапки, ще получи уведомително писмо на посочената електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com ).

Участникът може да регистрира уникални кодове по всяко време в срока на Промоцията – наведнъж или на няколко пъти.

Участникът трябва да регистрира поне един уникален код, за да участва за томболата.

При опит за регистрация на несъществуващ код, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът не съществува.

При опит за повторна регистрация на код, който вече е регистриран, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът вече е регистриран и не може да бъде приет повторно.

Регистрация на уникален код извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна.

Спечелилите голямата награда изискан комплект за хапки, участници се определят на произволен принцип, чрез еднократна томбола, която ще се осъществи автоматизирано от софтуер на 03 януари 2020 г. Теглят се 30 спечелили. Ще бъдат изтеглени и резервни спечелили участници, на които награда се предоставя в случай, че наградата не може да бъде предоставена на спечелилия я участник.

Участниците трябва да пазят като доказателство всички промо карти с уникални кодове, които са регистрирали, и с които са спечелили голямата награда изискан комплект за хапки. При получаването на наградата изискан комплек за хапки спечелилият участник е длъжен да предаде на куриера промо картата, с чийто уникален код е спечелил, за да получи наградата си. Ако се установи, че уникалният код не съвпада с регистрирания, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

Участник може да спечели не повече от една голяма награда изискан комплект за хапки.

Участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове, с което увеличава шансовете си в томболата за изискан комплект за хапки.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградата изискан комплект за хапки се получава лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител.

Участниците, спечелили изящен бокал от лимитирана серия или текстилна подложка за хранене получават съответната награда веднага, на място в обекта, където са я спечелили съгласно т.8.3 по-горе.

Участник, спечелил голямата награда изискан комплект за хапки, получава уведомително писмо на посочената от него при регистрацията му електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com ), че е спечелил награда. Инициалите на спечелилите се публикуват и на страница “Спечелили“ на www.mystellaartois.bg/promo в рамките на първия работен ден след провеждане на томболата, т.е. в рамките на 06 януари 2020г.

Изисканите комплекти за хапки се получават по куриер, за сметка на Организатора, на предоставения от участника адрес за доставка в регистрационната форма. Доставките ще бъдат направени в срок до 10 (десет) работни дни от спечелването на наградата, в работни дни между 09:00 и 17:00 часа. Ако участникът е предоставил непълен или некоректен пощенски адрес, или не бъде открит на адреса, куриерът се свързва с него еднократно на посочения от участника телефон за уговаряне получаването на наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара