Спечелете всеки месец книги и шуслерови соли по избор


Краен срок - играта е целогодишна

Училище за здраве ще ви запознае по интересен начин с особеностите на 12-те Шуслерови соли, доказано ефективни в лечението на множество здравословни проблеми. Ще откриете колко невероятни тайни крие човешкото тяло и как с новите познания можете да си осигурите решение за всякакви ситуации и то без да поемате никакъв риск за вашето здраве. Ще научите как точно можете да възвърнете баланса на минералните соли във вашия организъм – основна предпоставка за здраве.

И не на последно място, ако попълните правилно дванайсетте теста на УЧИЛИЩЕ ЗА ЗДРАВЕ ще получите СЕРТИФИКАТ.

Допълнително, всеки месец се раздават 15 НАГРАДИ – комплект от:

* една от двете книги на Графиня Ангелика Волфскийл фон Райхенберг – „Шуслерови соли за деца” или „Шуслерови соли и хранене според биоритмите;

*1 опаковка Шуслерова сол по избор.

Печелившите се избират на лотариен принцип чрез софтуер измежду всички, попълнили правилно тестовете за съответния месец.

Играта се разделя на няколко части/етапи, а именно:

Част 1, вкоято всяко желаещо да участва в играта лице следва да прочете и да се запознае с информацията за всяка една от дванайсетте Шуслерови соли, както и да изгледа видео клип по темата, който е видим на страницата на играта.

Част 2, в която всяко желаещо да участва в играта лице следва да се регистрира, като попълни три имена, телефон, електронна поща на специално създадената за целта форма, налична на страницата на играта.

Част 3, в която всяко вече регистрирано за участие в играта лице, отговаря на поставени въпроси всеки с по 3 възможни отговора. Всеки тест има 10 въпроса, а тестовете са 12 – по един за всяка една от дванайсетте Шуслерови соли. От трите възможни отговора към всеки въпрос участникът следва да избере само един, който счита за верен. За попълнен вярно тест се счита този тест, за който участникът има минимум 8 точки (или 8 верни отговора). Всеки тест се попълва в последователност на Шуслеровите соли, а именно от Шуслерова сол № 1 до Шуслерова сол № 12. В случай, че участникът не успее да събере 8 точки от даден тест, то той следва да реши теста отново, докато не събере минимум 8 точки. Единствено по този начин участникът би могъл да премине в следващия по номер тест.

Част 4, в която печелившите участници получават своите награди по правилата и методиката, описани в настоящите Правила.

Част 5, в която участниците споделят своя опит на предоставения за целта линк. Споделянето на опитa се нарича още „Истории за здраве“, някои от които или части от които могат да бъдат публикувани на сайта по преценка на Организатора.

Определянето на печелившите се извършва по следния начин:

Всеки месец 15 участници в Играта, попълнили вярно 12-те теста за Шуслеровите соли, ще получават за награда по 1 книга за Шуслеровите соли на графиня Ангелика Волфскийл и по 1 опаковка Шуслерова сол по избор. За правилно решен тест се приема този, с над 8 верни отговора. Наградените се избират на лотариен принцип чрез софтуер между всички участници в Играта за съответния месец.

Участието в играта и в решаването на тестовете не е обвързано с покупка.

За валидно се счита всяко участие от физическо лице на Страницата на Играта, което за периода на продължителност на Играта е извършило регистрация и е решило всички тестове. Всеки участник има право на неограничен брой участия.

Организаторът на Играта не носи никаква отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес за доставка на наградата.

Всички награди ще бъдат доставени най-късно в срок до 1 месец по куриер за сметка на Организатора, след като победителят чрез лично съобщение на Страницата на Играта във  Facebook или чрез имейл предостави адрес за доставка. Адресът ще му бъде поискан чрез имейл и чрез пост на страницата на Играта във Facebook, на който са обявени имената на победителите.

Ако Организаторът не може да осъществи контакт с участника в рамките на 5 дни от изпращането на имейла с уведомление, че е победител, и публикуването на коментара с имената на победителите на Страницата на Играта във Facebook, или участникът не даде адрес за доставка или даденият адрес и данните за доставка са неточни и/или непълни, Организаторът не носи отговорност за непредоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата може да бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене, което ще бъде обявено на Страницата на Играта или да остане собственост на Организатора.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара