Спечелете ваучери за дрехи, за преживяване и за професионален грим от Savex


Краен срок - 26 ноември 2019

Играта “Бъди цветен - част 2” се организира и провежда на територията на Република България в Instagram и в инстаграм профила SAVEXBG.

Участието в Играта не е обвързано със закупуването/използването на продукт или услуга на Фикосота ООД.

За целите на Играта  във Instagram и You Tube инфлуенсъри, с който Организатора има договорни отношения ще публикуват постове и стори с които приканват тeхните последователи да се включат в Играта.

За да се включи в Играта, участникът трябва да публикува тематична снимка и да отбележи профила на @SAVEXBG в Инстаграм и да използва #бъдицветен . Всеки, който публикува тематична снимка и  отбележи профила на @SAVEXBG в Инстаграм и да използва #бъдицветен, ще се счита за участник в Играта.

Играта е разделена на 4 части:

1 Част 1 от 00.00 часа на 10.10 до 23.59 часа на 20.10.2019 г.
На 21.10.2019 г.  организатора изтегля на лотариен принцип 1 печеливш измежду участниците изпълнили всички условията по т.6.3.,  публикувайки снимки в периода на Част 1. Наградата е ваучер от български модни брандове, описан в т 7.1.1

.2 Част 2 от 00.00 часа на 21.10 до 23.59 часа на 30.10.2019 г..
На 31.10.2019 г. организатора изтегля на лотариен принцип 1 печеливш измежду участниците изпълнили всички условията по т.6.3.,   публикувайки снимки в периода на Част 2. Наградата е ваучер, описан в т 7.1.1

3 Част 3 от 00.00 часа на 31.10 до 23.59 часа на 10.11.2019 г.
На 11.11.2019 г.организатора изтегля на лотариен принцип 1 печеливш измежду участниците изпълнили всички условията по т.6.3., публикувайки снимки в периода на Част 3. Наградата е ваучер, описан в т 7.1.1

4 Част 4 от 00.00 часа на 11.11 до 23.59 часа на 20.11.
На 21.11.2019 г. организатора изтегля на лотариен принцип 1 печеливш измежду участниците изпълнили всички условията по т.6.3.,  публикувайки снимки в периода на Част 4. Наградата е фотосесия с професионален грим, описан в т 7.1.2

На 22.11.2019г. и  на лотариен принцип ще бъдат изтеглен  1 печеливш, измежду участниците  изпълнили всички условията по т.6.3, който ще спечели наградата, описана в т.7.1.3

Потребители, участвали, след изтичане на срока на играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в лотарията.

Печелившите ще бъдат уведомени за спечелената награда чрез лично съобщение DM, изпратено до Instagram профила им, с който са участвали в играта. Ако в срок от 5 дни след изпращането на уведомителното съобщение печелившият не върне обратно съобщение, че приема наградата, то той се счита за отпаднал от играта и организатора избира на лотариен принцип нов печеливш за непотърсената награда.

Ако в срок от 5 дни след изпращането на уведомителното съобщение печелившият не върне обратно съобщение, в което присъстват данни за доставка, то той се счита за отпаднал от играта и организатора избира на лотариен принцип нов печеливш за непотърсената награда.

Наградата се връчва във вида, в който е обявена, лично на печелившото лице. Не може да се заменя с друга награда, да се преотстъпва или да се предоставя паричната й равностойност.

Потребители, участвали, след изтичане на срока на играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в лотарията.

Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта е
4 бр. Ваучери за дрехи на български моден бранд на стойност 300 лв.
1 бр. Фотосесия с професионален грим - 399 лв.
1 бр. Ваучер за преживяване на стойност 500 лв.

Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Играта.

За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата, като ги изпрати на лично съобщение до следния адрес на електронна поща hi@sundaymedia.co. При връчване на наградата, печелившото лице трябва да удостовери самоличността си чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност.

Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда, както и за издаване на служебна бележка за получения облагаем доход. Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, до печелившия участник, в срок от 10 (десет) работни дни след обявяването му и потвърждение на адрес за доставка. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 (десет) работни дни. Непотърсената награда в този срок няма да бъде раздавана и ще бъде използвана в бъдещи промоции. При доставка на наградата, печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата и да разпише издадените по образец служебна бележка и сметка за изплатени суми /цитирани в т.12/.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара