Спечелете одеяла, колонки, слушалки и батерии от бисквити Траяна


Краен срок - 30 ноември 2019

В Играта участват следните видове продукти, а именно всички разновидности на бисквити Траяна, както следва:

ТРАЯНА Коледен дизайн 175г тунквани бисквити
ТРАЯНА Класик 175г тунквани бисквити
ТРАЯНА Какао 175г тунквани бисквити
ТРАЯНА Портокал 175г тунквани бисквити
ТРАЯНА Лешник 175г тунквани бисквити
ТРАЯНА Мляко 175г тунквани бисквити
ТРАЯНА Макси 285г тунквани бисквити
ТРАЯНА Мини 252г тунквани бисквити

Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение.

През периода на провеждане на Играта желаещите да участват в нея трябва да закупят минимум две опаковки бисквити Траяна от който и да е вкус и грамаж, от посочените в таблицата по т. 12.2 търговски обекти на Кауфланд.

За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg/kaufland кода от касовата бележка за закупени минимум две опаковки бисквити Траяна.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят да попълни следните полета (всички са задължителни):
    1. Да въведе номера от касовата бележка;
    2. Да въведе име и фамилия и мобилен номер;
    3. Да изпише указания на съотв. екран код , чрез който да удостовери, че потребителят не е „робот“ (Captcha code);
    4. Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
    – Ще запази и покаже оригинала на касовата бележка на куриера при получаването на наградата от страна на печелившите участници;
    – След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната игра, да потвърди, че е съгласен с тях.
    След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от „Престиж-96″ АД.

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 04.12.2019 г.

Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

Всеки участник може да спечели най-много 1 награда с участието си в играта.

Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

Наградите в Играта са:
        120бр. червени одеяла Hiidea – поларено одеяло, червен цвят, размер 145х95 см, 180гр./м2.
        20бр. Bluetooth колонки – преносима Bluetooth колонка, функции: възпроизвеждане на музика, отговаряне на повиквания, увеличаване и намаляване на звука, включен USB/микро USB кабел за зареждане, материал гумено покритие, размер ф59х55мм, цвят червен и бял.
        20бр. слушалки – i7S, езжични Bluetooth слушалки, универсални, вграден микрофон, свързаност – Wireless 2 x Bluetooth Bluetooth 4.2. включен кабел, материал пластмаса, цвят бял.
        20бр. портативни батерии – POWER BANK NIBBLER, 4400 mAh, универсална (подходяща за всички марки телефони), материал пластмаса, размер 9,7х 4,5х 2,3 см, форма правоъгълна.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали, са с илюстративен характер.

Определянето на участниците, спечелили наградите по т.6.1, ще се проведе на 04.12.2019 г. чрез теглене.

Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 5 работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът уведомява печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касова бележка за закупени минимум 2 опаковки бисквити Траяна, от който и да е вкус и грамаж, с номера от касовия бон, който е регистриран за участие в томболата и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че касовата бележка е повредена, дефектна, или номерът от нея не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

ЛИНК за участие

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара